Kunskap om vår värdekedja

Med implementeringen av Sustainable Tobacco Programme (STP) kan vi öka vår kunskap kring hållbarhetsfrågor i vår värdekedja för råtobak.

Bedömningar och revisioner baseras för närvarande på frösort vilket innebär mer specifik information om de tobaksodlingar från vilka vår råtobak kommer. Under 2016 har vi arbetat med att fördjupa vår kunskap avseende människorna och de rådande förutsättningarna i vår värdekedja och vi kommer att fortsätta med detta arbete under 2017. För den råtobak som omfattas av STP finns potentiellt 20,000 tobaksodlingar/gårdar. Våra leverantörer köper råtobak direkt från majoriteten av dessa gårdar. Den vanligaste typen är en familjegård på ett par hektar.

Kraven i STP är omfattande och innebär arbete och bestyrkanden av uppgifter från leverantörens sida. Vi kommer att befinna oss i en övergångsperiod under ytterligare två år medan våra leverantörer anpassar sig till det nya programmet. Om tre år har vi en fullständig revisionscykel och en ny grund att utgå ifrån. Denna kommer att innehålla detaljerade profiler för de gårdar som vår råtobak kommer ifrån.