Aktiefördelning

Swedish Match aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Varje Swedish Match aktie har en röst.

Ägarstruktur - aktiekapital per land

Ägarstruktur per land – innehav i procent
USA27,1
Sverige20,8
Storbritannien6,9
Anonymt ägande30,7
Övriga14,5

Aktiefördelning

Fördelning, storleksklassAntal ägareAntal ägare,
procent
Antal aktierInnehav,
procent
Röster,
procent
1 - 1 00052 36793,58 614 3974,95,0
1 001 - 5 0003 0295,46 019 3973,43,5
5 001 - 2 00003670,73 306 8561,91,9
20 001 - 50 000880,22 880 0861,61,7
50 001 - 100 000400,12 956 5721,71,7
100 001 - 1 000 0001000,230 265 41817,217,7
1 000 001 -200,063 396 37836,037,0
Delsumma56 011100,0117 439 10466,768,5
Anonymt ägande--54 033 60130,731,5
Aktier som innehas av Swedish Match10,04 477 2952,50,0
TOTALT56 012100,0175 950 000100,0100,0

Källa: Monitor by Modular Finance AB, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB per 30 september 2018. På grund av avrundning av decimaler kan totalsummor avvika.