Aktiefördelning

Swedish Match aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Varje Swedish Match aktie har en röst.

Ägarstruktur - aktiekapital per land

Ägarstruktur - aktiekapital per landInnehav i procent
Sverige24,6
USA23,2
Storbritannien8,9
Övriga43,3

Aktiefördelning

Fördelning, storleksklassAntal ägareAntal ägare,
procent
Antal aktierInnehav,
procent
Röster,
procent
1 - 1 00050 79292,39 195 0775,15,2
1 001 - 5 0003 4956,46 950 0633,83,9
5 001 - 2 00004540,84 171 3692,32,4
20 001 - 50 0001080,23 550 9052,02,0
50 001 - 100 000430,13 132 1701,71,8
100 001 - 1 000 000850,228 091 72815,515,8
1 000 001 -270,073 411 80940,441,4
Delsumma55 004100,0128 503 12170,772,4
Anonymt ägande--48 986 67526,927,6
Aktier som innehas av Swedish Match10,04 310 2042,40,0
TOTALT55 005100,0181 800 000100,0100,0

Källa: Modular Finance AB, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB per 30 september 2017. På grund av avrundning av decimaler kan totalsummor avvika.