Aktiefördelning

Swedish Match aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Varje Swedish Match aktie har en röst.

Ägarstruktur - aktiekapital per land

Ägarstruktur - aktiekapital per landInnehav i procent
Sverige26,1
USA23,0
Storbritannien11,3
Övriga39,6

Aktiefördelning

Fördelning, storleksklassAntal ägareAntal ägare,
procent
Antal aktierInnehav,
procent
Röster,
procent
1 - 1 00051 93892,69 160 9705,05,1
1 001 - 5 0003 4436,16 836 6473,83,8
5 001 - 2 00004580,84 225 0702,32,3
20 001 - 50 000920,22 968 6361,61,7
50 001 - 100 000430,13 119 4021,71,7
100 001 - 1 000 000930,229 958 77016,516,7
1 000 001 -260,075 995 41941,842,2
Delsumma56 093100,0132 264 91472,873,5
Anonymt ägande--47 721 57726,226,5
Aktier som innehas av Swedish Match10,01 813 5091,00,0
TOTALT56 094100,0181 800 000100,0100,0

Källa: Modular Finance AB, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB per 28 juni 2017. På grund av avrundning av decimaler kan totalsummor avvika.