Aktiefördelning

Swedish Match aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Varje Swedish Match aktie har en röst.

Ägarstruktur - aktiekapital per land

Ägarstruktur per land – innehav i procent
Sverige24,0
USA24,6
Storbritannien8,6
Anonymt ägande26,4
Övriga16,4

Aktiefördelning

Fördelning, storleksklassAntal ägareAntal ägare,
procent
Antal aktierInnehav,
procent
Röster,
procent
1 - 1 00050 60392,59 018 3955,05,1
1 001 - 5 0003 3866,26 737 9573,73,8
5 001 - 2 00004240,83 970 8562,22,3
20 001 - 50 0001060,23 402 0501,91,9
50 001 - 100 000450,13 232 6191,81,8
100 001 - 1 000 000950,231 573 26417,417,9
1 000 001 -220,069 963 95638,539,8
Delsumma54 681100,0127 899 09770,472,7
Anonymt ägande--48 011 44126,427,3
Aktier som innehas av Swedish Match10,05 889 4623,20,0
TOTALT54 682100,0181 800 000100,0100,0

Källa: Monitor by Modular Finance AB, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB per 31 december 2017. På grund av avrundning av decimaler kan totalsummor avvika.