Aktiefördelning

Swedish Match aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Varje Swedish Match aktie har en röst.

Ägarstruktur - aktiekapital per land

Ägarstruktur per land – innehav i procent
USA27,5
Sverige22,7
Storbritannien5,9
Anonymt ägande29,7
Övriga14,2

Aktiefördelning

Fördelning, storleksklassAntal ägareAntal ägare,
procent
Antal aktierInnehav,
procent
Röster,
procent
1 - 1 00051 82093,28 736 2125,05,0
1 001 - 5 0003 1165,66 217 9273,53,6
5 001 - 2 00004070,73 773 2602,12,2
20 001 - 50 0001020,23 446 7482,02,0
50 001 - 100 000520,13 806 6122,22,2
100 001 - 1 000 000990,229 779 97316,917,2
1 000 001 -210,065 309 11537,137,7
Delsumma55 617100,0121 069 84768,869,9
Anonymt ägande--52 206 00829,730,1
Aktier som innehas av Swedish Match10,02 674 1451,50,0
TOTALT55 618100,0175 950 000100,0100,0

Källa: Monitor by Modular Finance AB, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB per 30 juni 2018. På grund av avrundning av decimaler kan totalsummor avvika.