Största aktieägare

Swedish Match största aktieägare.

10 största aktieägare

Största aktieägare¹Antal aktierInnehav, procentRöster, procent
BlackRock9 947 1745,75,8
Oppenheimer5 444 8043,13,2
Vanguard5 071 7952,93,0
SEB fonder4 868 0692,82,8
JP Morgan Asset Management4 805 5302,72,8
Gabelli/GAMCO4 028 6002,32,3
Cedar Rock Capital3 852 8932,22,2
Invesco3 222 8501,81,9
Nordea fonder2 960 3451,71,7
Stichting Pensioenfonds ABP2 423 7491,41,4
Summa 10 ägare46 625 80926,527,2
Övriga124 846 89671,072,8
Delsumma171 472 70597,5100,0
Aktier som innehas av Swedish Match4 477 2952,50,0
TOTALT175 950 000100,0100,0

 

Största aktieägare per geografisk fördelning

Största svenska ägarna¹Antal aktierInnehav, procentRöster, procent
SEB fonder4 868 0692,82,8
Andra AP-fonden1 928 6481,11,1
Tredje AP-fonden1 690 1741,01,0
XACT fonder1 665 7720,91,0
Swedish Match vinstandelsstiftelse852 0110,50,5
11 004 6746,36,4

 

Största utländska ägarna ¹Antal aktierInnehav, procentRöster, procent
BlackRock9 947 1745,75,8
Oppenheimer5 444 8043,13,2
Vanguard5 071 7952,93,0
JP Morgan Asset Management4 805 5302,72,8
Gabelli/GAMCO4 028 6002,32,3
29 297 90316,717,1

¹ Registrerade direktägande och förvaltarregistrerade. Vissa aktieägare kan genom förvaltarregistrering ha haft ett annat aktieinnehav än vad som framgår av aktieboken. På grund av avrundning av decimaler kan totalsummor avvika.

Källa: Monitor by Modular Finance AB, baserat på uppgifter från olika källor inklusive Euroclear Sweden AB och Morningstar per 30 september 2018.