Största aktieägare

Swedish Match största aktieägare.

10 största aktieägare

Största aktieägare¹Antal aktierInnehav, procentRöster, procent
BlackRock9 947 1745,75,7
Oppenheimer7 222 2964,14,2
Vanguard5 033 3882,92,9
SEB fonder4 774 7602,72,8
Första AP-fonden4 284 7022,42,5
JP Morgan Asset Management4 176 8702,42,4
Gabelli/GAMCO4 147 4002,42,4
Nordea fonder3 768 5572,12,2
Invesco3 017 3991,71,7
Aberdeen Standard Investments2 611 9551,51,5
Summa 10 ägare48 984 50127,828,3
Övriga124 291 35470,671,7
Delsumma173 275 85598,5100,0
Aktier som innehas av Swedish Match2 674 1451,50,0
TOTALT175 950 000100,0100,0

 

Största aktieägare per geografisk fördelning

Största svenska ägarna¹Antal aktierInnehav, procentRöster, procent
SEB fonder4 774 7602,72,8
Första AP-fonden4 284 7022,42,5
Nordea fonder3 768 5572,12,2
XACT fonder1 551 0320,90,9
Tredje AP-fonden1 410 1740,80,8
15 789 2259,09,1

 

Största utländska ägarna ¹Antal aktierInnehav, procentRöster, procent
BlackRock9 947 1745,75,7
Oppenheimer7 222 2964,14,2
Vanguard5 033 3882,92,9
JP Morgan Asset Management4 176 8702,42,4
Gabelli/GAMCO4 147 4002,42,4
30 527 12817,317,6

¹ Registrerade direktägande och förvaltarregistrerade. Vissa aktieägare kan genom förvaltarregistrering ha haft ett annat aktieinnehav än vad som framgår av aktieboken. På grund av avrundning av decimaler kan totalsummor avvika.

Källa: Monitor by Modular Finance AB, baserat på uppgifter från olika källor inklusive Euroclear Sweden AB och Morningstar per 30 juni 2018.