Största aktieägare

Swedish Match största aktieägare.

10 största aktieägare

Största aktieägare¹Antal aktierInnehav, procentRöster, procent
BlackRock9 947 1745,55,7
Standard Life6 625 6293,63,8
Oppenheimer6 345 8623,53,6
Första AP-fonden4 880 4562,72,8
Vanguard4 841 0222,72,8
SEB fonder4 572 7942,52,6
Gabelli/GAMCO4 392 4002,42,5
Nordea fonder4 141 2542,32,4
Invesco3 299 0251,81,9
Stichting Pensioenfonds ABP2 485 9461,41,4
Summa 10 ägare51 531 56228,329,3
Övriga124 378 97668,470,7
Delsumma175 910 53896,8100,0
Aktier som innehas av Swedish Match5 889 4623,20,0
TOTALT181 800 000100,0100,0

 

Största aktieägare per geografisk fördelning

Största svenska ägarna¹Antal aktierInnehav, procentRöster, procent
Nordea fonder4 880 4562,72,8
Första AP-fonden4 572 7942,52,6
SEB fonder inkl. Lux4 141 2542,32,4
Andra AP-fonden1 785 8251,01,0
XACT fonder1 723 7140,91,0
17 104 0439,49,7

 

Största utländska ägarna ¹Antal aktierInnehav, procentRöster, procent
BlackRock9 947 1745,55,7
Standard Life6 625 6293,63,8
Oppenheimer6 345 8623,53,6
Vanguard4 841 0222,72,8
Gabelli/GAMCO4 392 4002,42,5
32 152 08717,718,3

¹ Registrerade direktägande och förvaltarregistrerade. Vissa aktieägare kan genom förvaltarregistrering ha haft ett annat aktieinnehav än vad som framgår av aktieboken. På grund av avrundning av decimaler kan totalsummor avvika.

Källa: Monitor by Modular Finance AB, baserat på uppgifter från olika källor inklusive Euroclear Sweden AB och Morningstar per 31 december 2017.