Största aktieägare

Swedish Match största aktieägare.

10 största aktieägare

Största aktieägare¹Antal aktierInnehav, procentRöster, procent
BlackRock9 947 1745,55,6
Standard Life6 527 6683,63,7
Oppenheimer6 320 8793,53,6
Vanguard4 837 8782,72,7
Gabelli/GAMCO4 424 1002,42,5
Nordea fonder4 188 1862,32,4
Första AP-fonden3 651 0492,02,1
SEB fonder inkl Lux3 295 6111,81,9
Invesco2 999 2881,61,7
UBS Global Asset Management2 236 5521,21,3
Summa 10 ägare48 428 38526,628,7
Övriga129 061 41171,071,3
Delsumma177 489 79697,6100,0
Aktier som innehas av Swedish Match4 310 2042,40,0
TOTALT181 800 000100,0100,0

 

Största aktieägare per geografisk fördelning

Största svenska ägarna¹Antal aktierInnehav, procentRöster, procent
Nordea fonder4 188 1862,32,4
Första AP-fonden3 651 0492,02,1
SEB fonder inkl. Lux3 295 6111,81,9
Andra AP-fonden1 989 6171,11,1
AMF försäkring och fonder1 910 3791,11,1
15 034 8428,38,5

 

Största utländska ägarna ¹Antal aktierInnehav, procentRöster, procent
BlackRock9 947 1745,55,6
Standard Life6 527 6683,63,7
Oppenheimer6 320 8793,53,6
Vanguard4 837 8782,72,7
Gabelli/GAMCO4 424 1002,42,5
32 057 69917,618,1

¹ Registrerade direktägande och förvaltarregistrerade. Vissa aktieägare kan genom förvaltarregistrering ha haft ett annat aktieinnehav än vad som framgår av aktieboken. På grund av avrundning av decimaler kan totalsummor avvika.

Källa: Modular Finance AB, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB, Morningstar och Finansinspektionen per 30 september 2017.