Största aktieägare

Swedish Match största aktieägare.

10 största aktieägare

Största aktieägare¹Antal aktierInnehav, procentRöster, procent
BlackRock9 947 1745,55,5
Standard Life7 374 3894,14,1
Oppenheimer6 317 5473,53,5
AMF försäkring och fonder5 277 3672,92,9
Vanguard4 639 4472,62,6
Gabelli/GAMCO4 424 3002,42,5
Nordea fonder4 203 8622,32,3
Första AP-fonden3 651 0492,02,0
Invesco3 021 4451,71,7
Andra AP-fonden2 716 1941,51,5
Summa 10 ägare51 572 77428,428,7
Övriga128 413 71770,671,3
Delsumma179 986 49199,0100,0
Aktier som innehas av Swedish Match1 813 5091,00,0
TOTALT181 800 000100,0100,0

 

Största aktieägare per geografisk fördelning

Största svenska ägarna¹Antal aktierInnehav, procentRöster, procent
AMF försäkring och fonder5 277 3672,92,9
Nordea fonder4 203 8622,32,3
Första AP-fonden3 651 0492,02,0
SEB fonder inkl. Lux2 350 6451,31,3
Andra AP-fonden2 149 8251,21,2
17 632 7489,79,8

 

Största utländska ägarna ¹Antal aktierInnehav, procentRöster, procent
BlackRock9 947 1745,55,5
Standard Life7 374 3894,14,1
Oppenheimer6 317 5473,53,5
Vanguard4 639 4472,62,6
Gabelli/GAMCO4 424 3002,42,5
32 702 85718,018,2

¹ Registrerade direktägande och förvaltarregistrerade. Vissa aktieägare kan genom förvaltarregistrering ha haft ett annat aktieinnehav än vad som framgår av aktieboken. På grund av avrundning av decimaler kan totalsummor avvika.

Källa: Modular Finance AB, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB, Morningstar och Finansinspektionen per 28 juni 2017.