Index

Swedish Match ingår i många svenska index som skiljer sig när det gäller konstruktion. Indexen är oftast beräknade i svenska kronor. Nedan är exempel på index där Swedish Match ingår.

OMXS och OMXS (tidigare SAX-index): OMX Stockholm All Share med och utan utdelning omfattar samtliga aktier som är noterade på Nasdaq Stockholm. Uppdelat i branschindex SX3000 (Konsumentvaror), SX3700 (Privat & Bohag) och SX3780 (tobak).

OMXSLC: OMX Stockholm Large Cap med och utan utdelningar återinvesterade.

OMXSB (tidigare SBX): OMX Stockholm Benchmark index är en portfölj index som täcker stora företag inom varje sektor grupp. Finns med och utan utdelningar återinvesterade.

OMXS30 (tidigare OMX): OMX Stockholm 30 är Stockholmsbörsens ledande aktieindex. Indexet består av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

Affärsvärldens Generalindex (OMXAFGX): Omfattar alla noterade bolag på Nasdaq Stockholm.

OMX GES Sustainability Sweden: Indexet inkluderar de ledande noterade bolagen när det gäller hållbarhet och väljs baserat på hur väl de uppfyller kriterierna för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG). Finns med och utan utdelningar återinvesterade.

Swedish Match ingår i många nordiska index som skiljer sig åt både i mängden företag och i länder som omfattas. Indexen beräknas i olika valutor. Nordiska index beräknas också som delindex i de globala indexfamiljerna.

OMX GES Sustainability Nordic: Indexet inkluderar de ledande noterade bolagen när det gäller hållbarhet och väljs baserat på hur väl de uppfyller kriterierna för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG).

OMX Nordic: Indexet beräknas för samtliga aktier noterade på Nasdaq Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Räknat i DKK, EUR, ISK och SEK, både med och utan utdelningar återinvesterade. Uppdelat i branschindex för N3000 (Konsumentvaror), N3700 (Privat & Bohag), som endast beräknas i euro.

OMX Nordic 40: Indexet består av de 40 största och mest omsatta aktierna på de nordiska börserna.

Swedish Match ingår i en mängd index på europeisk och global nivå. Dessa index är normalt omräknade till en gemensam valuta, ofta Euro eller US Dollar. Vid jämförelse med aktiekursen för Swedish Match eller annat bolag måste en valutaomräkning ske.

BWORLD: Bloomberg World Index samt BE500 Bloomberg Europe 500 och delindex för tobak mm.

STOXX Europe 600: Detta index består av 600 europeiska företag (stora, medel och small cap). Swedish Match ingår också i delindexet STOXX Europe Mid 200 och branschindexet STOXX Europe 600 Personal and Household goods.

S & P Global 1200: Denna standard & Poor index ger en tydlig bild av den globala aktiemarknaden. Indexet är sammansatt av sju regionala index. Swedish Match ingår i regionala underindexet S & P Europe 350.

FTSE All-World: FTSE globala index med underindex på europeisk, nordisk och svensk nivå.