Utdelningsinformation

Swedish Match har ambitionen att kontinuerligt öka utdelning per aktie med en utdelningsandel som i normalfallet är inom 40-60 procent av resultatet per aktie, justerat för större engångsposter.

Utdelning 2017

Vid årets årsstämma i Swedish Match AB (publ) den 4 maj fattades, i enlighet med styrelsens förslag, beslut om en ordinarie utdelning om 8:50 SEK per aktie och en extra utdelning om 7:50 SEK per aktie, sammanlagt 16:00 SEK per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning är den 8 maj 2017 och utbetalning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 11 maj 2017.

Utdelningshistoria201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996
Utdelning, SEK16,0029,507,507,307,306,505,504,754,103,502,502,101,901,701,601,451,351,221,081,051,05
Överföring av kapital till Swedish Match aktieägare20162015201420132012Totalt
Utdelning, MSEK5 5221 4641 4531 4591 33411 233
Återköp och försäljning av egna aktier, netto1 2491 8548361641 5325 636
Totalt6 7713 3182 2891 6232 86616 868