Utdelningsinformation

Swedish Match har ambitionen att kontinuerligt öka utdelning per aktie med en utdelningsandel som i normalfallet är inom 40-60 procent av resultatet per aktie, justerat för större engångsposter.

Utdelning 2018

Vid årsstämman i Swedish Match AB (publ) den 11 april fattades, i enlighet med styrelsens förslag, beslut om en ordinarie utdelning om 9:20 SEK per aktie och en extra utdelning om 7:40 SEK per aktie, sammanlagt 16:60 SEK per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning var den 13 april 2018 och utbetalning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB skedde den 18 april 2018.

Ordinarie utdelning, SEKExtra utdelning, SEK
20147,50
20158,0021,50
20168,507,50
20179,207,40
Utdelningshistoria2017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996
Utdelning, SEK16,6016,0029,507,507,307,306,505,504,754,103,502,502,101,901,701,601,451,351,221,081,051,05

 

Överföring av kapital

Ordinarie utdelningExtra utdelningÅterköp av egna aktier
20141 4530836
20151 46401 854
20161 5064 0161 249
20171 6181 3022 590
Överföring av kapital till Swedish Match aktieägare20172016201520142013Totalt
Utdelning, MSEK2 9085 5221 4641 4531 45912 807
Återköp och försäljning av egna aktier, netto2 5901 2491 8548361646 694
Totalt5 4986 7713 3182 2891 62319 500