Balansräkning

Se koncernens balansräkning enligt IFRS i sammandrag från år 2004 och tidigare balansräkningar enligt Swedish GAAP (SW GAAP) till och med år 2004 genom att klicka på respektive flik.

MSEKQ4/18Q3/17Q2/17Q1/17Q4/16Q3/16Q2/16Q1/16Q4/15Q3/15Q2/15Q1/15Q4/14Q3/14Q2/14Q1/14Q4/13Q3/13Q2/13Q1/13Q4/12Q3/12Q2/12Q1/12Q4/11Q3/11Q2/11Q1/11Q4/10Q3/10Q2/10Q1/10Q4/09Q3/09Q2/09Q1/09Q4/08Q3/08Q2/08Q1/08Q4/07Q3/07Q2/07Q1/07Q4/06Q3/06Q2/06Q1/06Q4/05Q3/05Q2/05Q1/05Q4/04Q3/04Q2/04Q1/04
Immateriella tillgångar2 0882 0621 1911 2351 2501 1771 1761 1361 0481 0501 0501 0851 0309999709639739659839629629519889679929939689731 0271 1151 2281 1713 7923 7304 0124 8504 7024 3754 0814 0584 4194 5933 8083 4623 4694 0914 1534 5054 2654 2304 2803 4873 4523 6253 7713 799
Materiella anläggningstillgångar2 5582 5152 4772 5362 5432 4592 3652 2322 2402 0502 0732 0892 0742 0612 0692 0262 0272 0292 0512 0242 0102 0032 0382 0322 0762 0672 0842 0522 0972 0902 1882 1272 5252 4192 5182 5502 4582 3662 3062 2912 3882 3612 3572 2662 2212 2582 2892 3892 4882 5492 6632 7822 7122 7892 9002 942
Andelar i intresseföretag och joint ventures **221301311271221203 1483 2614 8454 9715 3505 4135 2334 8994 5664 3424 5064 3214 3704 1064 3544 2304 4114 4154 4814 3154 1834 0274 085---------------------------
Övriga långfristiga tillgångar och operativa fordringar2222222323252523------------------------------------------------
Övriga långfristiga finansiella tillgångar och fordringar1 2542 8252 8543 0764 4504 7291 9421 724------------------------------------------------
Övriga långfristiga finansiella fodringar--------1 7391 7821 6851 8661 6691 3881 2881 2071 1651 1221 1601 2241 1401 3161 3781 3201 3951 4831 3361 2901 3681 5861 8741 7802 1932 1272 2802 3342 2841 3801 2971 1971 0119971 1571 1341 0551 3751 4061 4181 1501 0661 033935848597765767
Kortfristiga operativa tillgångar--------3 2203 1283 2573 6084 2252 9282 8372 6863 0382 7193 1803 1113 0802 8413 0882 9163 0312 6802 8692 7662 8862 4272 6392 5445 2865 0525 4255 6995 7325 0104 8684 6145 2045 8855 9775 7915 8274 9534 9234 8525 2455 3645 8745 0134 8845 6535 5655 420
Övriga kortfristiga finansiella fordringar26333227722825140035664------------------------------------------------
Kortfristiga operativa tillgångar och fordringar3 4383 3633 5233 2433 3333 1223 3023 012------------------------------------------------
Övriga kortfristiga placeringar och kortfristiga finansiella tillgångar-------------1138152110--00-211111110111165555555567908193043328047482 0231 0602 2211 8231 666
Likvida medel3 9982 0642 5064 7773 3645 1991 4754 4411 7322 1722 3433 0802 3123 2203 0223 6403 1642 8802 5993 3312 8242 2713 2232 2262 5332 1781 8012 2953 2751 2731 2421 7282 5303 6002 5473 4353 1782 4242 4042 3243 4391 2811 2882 6413 0423 2093 2533 0043 3251 9431 0641 2201 9421 2101 4112 307
Tillgångar som innehas för försäljning*-----------------------------5 5016 1676 072--994---------------------
-
Summa tillgångar13 64313 31412 98215 24515 33517 23213 79115 89414 82415 15415 75917 14016 57315 49714 75314 86614 88114 05014 36514 76814 37113 61215 12613 87614 50713 71813 24213 40414 73913 99415 33815 42216 33716 92917 77718 87018 35515 56214 96314 48916 46715 12114 59215 35015 67016 67516 84316 47116 80615 95615 66215 46014 89816 09516 23516 901
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare-4 179-4 408-4 463-1 350-1 366-576-2 0021 1042512361181 279277-41-812-262-786-1 472-1 669-1 280-2 053-2 605-1 855-1 266-1 602-1 850-1 803-1 349-484-7096069708991 4261 4392 4031 377683-2561417202813531 4022 0371 6942 1374 3785 0795 0144 4115 0584 5794 4494 8245 138
Innehav utan bestämmande inflytande111111111111111111232222222224544444443443333333339536481645642625
Summa eget kapital-4 178-4 406-4 462-1 349-1 365-575-2 0011 1052522361191 280279-40-811-261-785-1 470-1 666-1 277-2 051-2 603-1 853-1 264-1 599-1 848-1 801-1 347-482-7056119759031 4311 4442 4071 381687-2531457242843561 4052 0411 6972 1404 3815 0835 0174 4205 5945 0605 0945 4665 763
Långfristiga finansiella avsättningar1 2001 1951 1281 1681 1681 0651 0531 006------------------------------------------------
Långfristiga avsättningar--------1 2231 1261 1291 1631 0811 0501 0211 0121 0319931 0641 0561 0091 0981 1211 0681 0701 0251 0291 0041 0509961 0959981 3011 3381 2681 2951 2811 4471 3901 3711 2921 4311 2951 2531 1921 4281 9821 9752 2592 9162 8263 3261 7733 1272 7422 673
Långfristiga räntebärande skulder10 2777 9738 1737 6598 16910 2288 2148 0837 6138 1188 0427 6017 8037 5918 5738 4329 4209 4889 7918 6489 2388 9629 1478 9568 5358 4128 3748 2329 2097 6847 4707 6948 2529 2079 5569 7059 9758 9579 0848 6698 7688 2168 1958 2187 8157 3866 7443 9962 8673 5253 5392 6032 5594 0474 3574 575
Övriga långfristiga finansiella skulder1 2181 4751 5641 5861 6132 3002 2662 0361 8822 2062 0362 4012 0631 6921 5421 5741 4401 4711 4271 7921 8702 0091 8601 6161 7871 6951 3441 3801 4781 4571 5441 2691 4401 3681 3281 4401 3376405575385676116716776579419481 122830434345760202218
Övriga långfristiga operativa skulder368353364360369301280262------------------------------------------------
Kortfristiga avsättningar--------147147145110989592961031078589102102107728493868998959397125349910429283839604043496145974205293817821-647---
Kortfristiga räntebärande skulder1 2533 3152 5892 5842 0473153153146532761 2561 2551 1412 2281 4601 4479206827681 5351 1191 0901 6575311 2831 4321 1081 2165251 1429579411 0024727037097437281 0119181 2711 2128137444091 8491 7721 7731 464435804972970613366229
Övriga kortfristiga finansiella skulder541566526397321723560378------------------------------------------------
Övriga kortfristiga operativa skulder2 9652 8423 0992 8413 0132 8753 1032 710------------------------------------------------
Övriga kortfristiga skulder--------3 0543 0453 0323 3304 1092 8812 8762 5662 7512 7792 8962 9263 0842 9553 0862 8973 3472 9103 1032 8312 8612 5522 7652 6013 3133 0803 2463 2093 6093 0753 1362 8103 7853 3273 2203 0033 4952 9153 1833 0174 0103 2033 2082 9213 1303 1953 2823 644
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning*-----------------------------773803847--132---------------------
Summa eget kapital och skulder13 64313 31412 98215 24515 33517 23213 79115 89414 82415 15415 75917 14016 57315 49714 75314 86614 88114 05014 36514 76814 37113 61215 12613 87614 50713 71813 24213 40414 73913 99415 33815 42216 33716 92917 77718 87018 35515 56214 96314 48916 46715 12114 59215 35015 67016 67516 84316 47116 80615 95615 66215 46014 89816 09516 23516 901

* Q1 tom Q3 2010 avser tillgångar och skulder som redovisats som innehav för försäljning till STG under perioden 15 januari 2010 tom 1 oktober 2010.

Q2 2009 avser tillgångar och skulder som redovisats som försäljning av den sydafrikanska verksamheten.

** Investeringar i intresseföretag och joint ventures inkluderar aktier i STG för perioder före Q3 2016. Investeringar i intresseföretag och joint ventures ingår i "Långfristiga finansiella fodringar" för perioder före Q4 2010.

MSEK 20172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Immateriella tillgångar2 0881 2501 0481 0309739629921 0273 7924 7024 4193 4694 2653 452
Materiella anläggningstillgångar2 5582 5432 2402 0742 0272 0102 0762 0972 5252 4582 3882 2212 4882 712
Andelar i intresseföretag och joint ventures *221224 8455 2334 5064 3544 4814 085
Övriga långfristiga finansiella tillgångar och fordringar1 2764 4731 7391 6691 1651 1401 3951 3682 1932 2841 0111 0551 150847
Övriga kortfristiga tillgångar och finansiella fordringar3 7013 5843 2204 2553 0383 0803 0312 8865 2865 6985 2045 8275 2454 884
Övriga kortfristiga placeringar och kortfristiga finansiella tillgångar----8-0110345563321 060
Likvida medel3 9983 3641 7322 3123 1642 8242 5333 2752 5303 1783 4393 0423 3251 942
1 732
Summa tillgångar13 64315 33514 82416 57314 88114 37114 50714 73916 33718 35516 46715 67016 80614 898
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare-4 179-1 366251277-786-2 053-1 602-4848991 3777202 0375 0794 579
Innehav utan bestämmande inflytande1111122244433481
Långfristiga avsättningar1 5681 5361 2231 0811 0311 0091 0701 0501 3011 2811 2921 1922 2591 773
Långfristiga räntebärande skulder10 2778 1697 6137 8039 4209 2388 5359 2098 2529 9758 7687 8152 8672 559
Övriga långfristiga finansiella skulder1 2181 6131 8822 0631 4401 8701 7871 4781 4401 337567657830760
Kortfristiga avsättningar107116147981031028498125296061293647
Kortfristiga räntebärande skulder1 2532 0476531 1419201 1191 2835251 0027431 2714091 464970
Övriga kortfristiga skulder3 3983 2193 0544 1092 7513 0843 3472 8613 3133 6093 7853 4954 0103 130
Summa eget kapital och skulder13 64315 33514 82416 57314 88114 37114 50714 73916 33718 35516 46715 67016 80614 898
15 743

* Investeringar i intresseföretag och joint ventures ingår i "Långfristiga finansiella fodringar" för perioder före Q4 2010.

MSEK 200420032002200120001999199819971996
Immateriella anläggningstillgångar3 2853 6484 1454 7694 2883 268895757516
Materiella anläggningstillgångar2 6902 8622 9382 9702 5761 8662 2392 0501 939
Finansiella anläggningstillgångar760616606691727543549545431
Kortfristiga operativa tillgångar4 8845 3105 7426 5875 7303 6974 0033 2173 049
Likvida medel3 0022 6662 0161 6062 9607 2962 876563942
Summa tillgångar14 62115 10215 44716 62316 28116 67010 5627 1326 877
Eget kapital4 3584 0104 0074 1054 5845 9402 1602 9722 314
Minoritetsintressen4735976867676201621482054
Avsättningar3 1112 1192 2012 3111 9181 1951 165656663
Långfristiga lån2 5594 5354 5185 0724 6385 0932 0982094
Övriga långfristiga skulder21668578207210262729
Kortfristiga lån9708469909441 0619362 2338251 015
Övriga kortfristiga skulder3 1292 9292 9603 3463 2533 1342 7322 4232 798
Summa eget kapital och skulder14 62115 10215 44716 62316 28116 67010 5627 1326 877

* Från och med 2001 tillämpar Swedish Match Redovisningsrådets nya rekommendation RR9 Inkomstskatter.

  Jämförelsetalen för 2000 har räknats om enligt de nya principerna.

MSEKQ4/04Q3/04Q2/04Q1/04Q4/03Q3/03Q2/03Q1/03Q4/02Q3/02Q2/02Q1/02Q4/01Q3/01Q2/01Q1/01Q4/00Q3/00Q2/00Q1/00Q4/99Q3/99Q2/99Q1/99Q4/98Q3/98Q2/98Q1/98Q4/97Q3/97Q2/97Q1/97
Immateriella anläggningstillgångar3 2853 4943 6823 7533 6483 8083 9794 1024 1454 2104 2474 6264 7695 1035 2435 1044 2884 4974 2813 2043 2682 6122 363864895964876794757484513524
Materiella anläggningstillgångar2 6902 7632 8842 9312 8622 8682 9442 9672 9382 9382 8512 9722 9702 8962 9002 8042 5762 7002 5811 8551 8661 9552 2632 1222 2392 4792 2142 0602 0501 9601 9981 990
Finansiella anläggningstillgångar760517693703616632654618606632612673691835802797727689649539543494481471549497539535545454456453
Kortfristiga operativa tillgångar4 8845 6535 5645 4195 3105 5285 7415 5065 7425 6726 2016 4476 5876 4996 7616 1015 7305 7145 3713 6983 6973 4544 0563 7794 0033 5013 3383 2413 2172 9093 2733 177
Likvida medel3 0023 4313 2343 9742 6662 1852 1302 3962 0162 2871 7371 9921 6061 9471 2251 9332 9603 0474 8116 8627 2965 4658583 0602 8761 150862696563755509395
Summa tillgångar14 62115 85816 05716 78015 10215 02115 44815 58915 44715 73915 64816 71016 62317 28016 93116 73916 28116 64717 69316 15816 67013 98010 02110 29610 5628 5917 8297 3267 1326 5626 7496 539
31 47831 47831 47830 89431 47831 29633 48833 24634 56033 86233 47832 562
Eget kapital4 3584 2624 6855 0464 0103 7293 6113 8294 0073 9253 6774 3594 1054 4384 4004 6374 5844 5854 6216 0345 9406 1841 9322 1712 1601 9342 7873 1852 9722 6522 4772 698
Minoritetsintressen473638637622597636653677686706683750767716725687620631639109162171151148148157791820195453
Avsättningar3 1113 0832 7082 5752 1192 0182 0822 1612 2012 2292 1202 2612 3112 1052 0882 0651 9181 9542 0641 2151 1951 0241 1161 1221 165715752662656502485496
Långfristiga skulder2 5594 0474 3574 5754 5354 5254 5654 6674 5185 0315 2455 4685 0725 4234 7864 5574 6385 1955 2925 0065 0933 1263 0282 8802 0981 56665520420920555
Övriga långfristiga skulder21202290668487858574819178752193582072502271892102312823269333342745248
Kortfristiga skulder9706133662298469371 3821 5479908708506319447839741 2351 0617397288579365939091 3912 2331 6661 2239838258661 120909
Övriga kortfristiga skulder3 1293 1953 2823 6432 9293 0923 0682 6232 9602 9042 9923 1503 3463 7403 7393 2003 2533 2934 1222 7483 1342 8592 7572 5612 7322 4602 3002 2402 4232 2732 5842 370
Summa eget kapital och skulder14 62115 85816 05716 78015 10215 02115 44815 58915 44715 73915 64816 71016 62317 28016 93116 73916 28116 64717 69316 15816 67013 98010 02110 29610 5628 5917 8297 3267 1326 5626 7496 539

* Från och med delårsrapporten Q1 01 tillämpar Swedish Match Redovisningsrådets nya rekommendation RR9 Inkomstskatter.

  Jämförelsetalen för 2000 har räknats om enligt de nya principerna.