Koncernens rapport över totalresultat

Se koncernens rapport över totalresultat.

SEK million2017201620152014201320122011201020092008
Årets resultat3 4005 1232 8032 6262 7112 9072 5382 9583 1462 261
Övrigt totalresultat som kan omföras till resultaträkningen 1)
Omräkningsdifferens i utländsk verksamhet-301558-137732127-365-57-504-222820
Omräkningsdifferens överfört till periodens resultat-6-14344-0-302781636
Effektiv andel av förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar-126-8186-57-28-16-225841-184
Förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar överfört till periodens resultat22168---0-2425-
Aktuariella vinster och förluster avseende pensioner, inkl. särskild löneskatt-------353-193-115-952
Andel i intresseföretags och joint ventures övrigt totalresultat--20260322-147-609055--
Andel i intresseföretags och joint ventures övrigt totalresultat som överförts till årets resultat--509--------
Förändring i verkligt värde för STG aktier som överförts till periodens resultat-230---------
Förändring i verkligt värde för STG aktier-80310--------
Skatt hänförligt till poster i övrigt totalresultat2314-2113611433938344
Skatt hänförligt till poster i övrigt totalresultat
Delsumma, netto efter skatt -6971442411 009-42-444-199-291-7034
Övrigt totalresultat som inte kommer att omföras till resultaträkningen 1)
Aktuariella vinster och förluster avseende pensioner, inkl. särskild löneskatt116-150395-410359-25----
Andel i intresseföretags och joint ventures övrigt totalresultat--27-255-30----
Skatt hänförligt till poster i övrigt totalresultat-13339-155154-1448----
Delsumma, netto efter skatt -17-113248-281221-47----
Årets totalresultat2 6865 1553 2923 3532 8892 4152 3402 6683 0762 296
Hänförligt till
Moderbolagets aktieägare2 6865 1553 2923 3532 8902 4152 3392 6673 0752 295
Innehav utan bestämmande inflytande0000-101111
Årets totalresultat2 6865 1553 2923 3532 8892 4152 3402 6683 0762 296

2017 har räknats om för att reflektera korrekt intäktsredovisning enligt IFRS 15. Till följd av den nya standarden har segmentsrapporteringen förändrats från och med 2017.

1) Övrigt totalresultat har från och med Q1 2012 blivit uppdelat i två kategorier efter det nya kravet i IAS 1.

Presentationen av Övrigt totalresultat före 2012 har inte ändrats.

SEK millionQ3/18Q2/18Q1/18Q4/17Q3/17Q2/17Q1/17Q4/16Q3/16Q2/16Q1/16Q4/15Q3/15Q2/15Q1/15Q4/14Q3/14Q2/14Q1/14Q4/13Q3/13Q2/13Q1/13Q4/12Q3/12Q2/12Q1/12Q4/11Q3/11Q2/11Q1/11Q4/10Q3/10Q2/10Q1/10Q4/09Q3/09Q2/09Q1/09Q4/08Q3/08
Periodens resultat9599287669047538129326622 3067521 4046367417057217006956515806756286677417876937596687056846165331 0747296375195951 319664567728671
Övrigt totalresultat som kan omföras till resultaträkningen1)
Omräkningsdifferens i utländsk verksamhet-10325512918-73-180-6623153344-71-12999-1857933414123422172-189262-11783-3296-125-193169190-224-49-640329-145165-542-171326733549
Omklassificering av pensionsplan -----------------------------------------
Omräkningsdifferens som överförts till periodens resultat0-20-6000--137--60044-----0----301-1--10-285---72160--6-
Effektiv andel av förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar22-4-34-83-9-2-31-5-991942916410-24-1918-32-46-1615199-81-86469-33-10-482071714-24-1823-161-65
Förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar som överförts till periodens resultat---22000-15-08----------------0---24----2525---
Aktuariella vinster och förluster avseende pensioner, inkl. särskild löneskatt-------------------------46-313-919632-138-16679-48-182-2117-952-
Andel i intresseföretags och joint ventures övrigt totalresultat--------24-99540-33-13643086216811-71-85-6675-37-47116-912135-46-8261---6------
Andel i intresseföretags och joint ventures övrigt totalresultat som överförts till periodens resultat---------315--194------------------------------
Förändring i verkligt värde för STG aktier---1470-17714124186--------------------------------
Förändring i verkligt värde för STG aktier som överförts till periodens resultat----93---138----------------------------------
Skatt hänförligt till poster i övrigt totalresultat-4-374-8224118-4-1-8-4-9054-47104-3-4-6212-17-213338-26-384866-3712734-5133719
Övrigt totalresultat för perioden från verksamhet under avyttring----------------------------------------58
Delsumma, netto efter skatt -86246102-124-20-337-216351-255260-213-10179-246508402343256865-287207-2746-436116-170--------------
Övrigt totalresultat som inte kommer att omföras till resultaträkningen1)
Aktuariella vinster och förluster avseende pensioner, inkl. särskild löneskatt8078918217-5471322-107-153-211367-192316-96-267-55-7-81-532920118345-12-171114--------------
Andel i intresseföretags och joint ventures övrigt totalresultat--------00-207---25--05----30-----------------
Skatt hänförligt till poster i övrigt totalresultat-18-26-23-125-626-29-117334974-13669-112251001933220-10-81-73-20569-46--------------
Delsumma, netto efter skatt 625268-4311-2742205-75-104-139231-116204-71-193-37-4-49-2819120109-5-8-10368--------------
Periodens totalresultat9351 2269377377444487571 2181 9779071 0537667036641 1599101 0019035397133609948238282497735657486456982491 36088834177038535389826901 231
Hänförligt till
Moderbolagets aktieägare9351 2269377377444487581 2181 9779071 0537667036641 1599101 0019035397133619948228282497735657476456982491 36088834177038535389816901 231
Innehav utan bestämmande inflytande00000000000000000000-100000000000000000000
Periodens totalresultat9351 2269377377444487571 2181 9779071 0537667036641 1599101 0019035397133609948238282497735657486456982491 36088834177038535389826901 232

2017 har räknats om för att reflektera korrekt intäktsredovisning enligt IFRS 15. Till följd av den nya standarden har segmentsrapporteringen förändrats från och med 2017.

1) Övrigt totalresultat har från och med Q1 2012 blivit uppdelat i två kategorier efter det nya kravet i IAS 1. Presentationen av Övrigt totalresultat före 2012 har inte ändrats.