Nyckeltal

Se koncernens nyckeltal enligt IFRS i sammandrag genom att klicka på respektive flik.

2017201620152014201320122011201020092008
Kvarvarande verksamhet:*
Nettolåneskuld, MSEK8 1837 9417 9228 1268 3889 2898 8867 6507 1887 640
Investeringar i materiella anläggningstillgångar, MSEK369537491223306251245311471319
Rörelsemarginal, %**39,126,828,028,429,332,331,725,224,122,2
EBITA räntetäckningsgrad12,69,78,97,67,07,67,47,08,47,0
Nettolåneskuld/EBITA1,91,91,92,12,32,32,42,22,02,6
EBITA (före jämförelsestörande poster), MSEK**4 2784 2194 0943 8213 7254 0823 7593 5273 5352 921
Kvarvarande verksamhet, exklusive verksamheter som överförts till STG samt resultatandel i STG:
EBITA, MSEK4 2784 0433 7343 4873 4063 7163 4223 2092 951-
Nettolåneskuld/EBITA1,92,02,12,32,52,52,622-
Inklusive avyttrad verksamhet:***
--------8 4949 585
Operativt kapital, MSEK--------7 1887 640
Nettolåneskuld, MSEK--------478331
Investeringar i materiella anläggningstillgångar, MSEK--------24,522,9
Rörelsemarginal, %--------39,833,5
Avkastning på operativt kapital, %--------8,77,5
EBITA räntetäckningsgrad--------1,92,4
Nettolåneskuld/EBITA--------4 0813 465
EBITDA (före jämförelsestörande poster) MSEK--------3 7263 156

2017 har räknats om för att reflektera korrekt intäktsredovisning enligt IFRS 15. Till följd av den nya standarden har segmentsrapporteringen förändrats från och med 2017.

* Alla nyckeltal har beräknats exklusive större engångsposter om inget annat anges.

** Resultatandel i STG ingår för åren 2016 - 2010.

*** Avyttrad verksamhet avser den Syd Afrikanska verksamheten som avyttrades den 2 juli 2009.