Nyckeltal

Se koncernens nyckeltal enligt IFRS i sammandrag från år 2004 och tidigare nyckeltal enligt Swedish GAAP (SW GAAP) till och med år 2004 genom att klicka på respektive flik.

20172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Kvarvarande verksamhet:*
Nettolåneskuld, MSEK8 1837 9417 9228 1268 3889 2898 8867 6507 1887 6407 1275 658674-
Investeringar i materiella anläggningstillgångar, MSEK369537491223306251245311471319523290320-
Rörelsemarginal, %**26,226,828,028,429,332,331,725,224,122,221,223,618,7-
EBITA räntetäckningsgrad12,69,78,97,67,07,67,47,08,47,08,214,524,5-
Nettolåneskuld/EBITA1,91,91,92,12,32,32,42,22,02,62,72,00,3-
EBITDA (före jämförelsestörande poster) MSEK**4 5994 5044 3684 0833 9684 3283 9923 8133 8853 2222 9363 3102 911-
EBITA (före jämförelsestörande poster), MSEK**4 2774 2194 0943 8213 7254 0823 7593 5273 5352 9212 6443 0032 523-
Kvarvarande verksamhet, exklusive verksamheter som överförts till STG samt resultatandel i STG:
3 487
EBITA, MSEK4 2774 0433 7343 4873 4063 7163 4223 2092 951-----
Nettolåneskuld/EBITA1,92,02,12,32,52,52,62,42,4-----
Inklusive avyttrad verksamhet:***
--
Operativt kapital, MSEK-------8 4949 5858 4398 0597 7657 314
Nettolåneskuld, MSEK-------7 1887 6407 1275 658674527
Investeringar i materiella anläggningstillgångar, MSEK-------478331541304328486
Rörelsemarginal, %-------24,522,921,824,319,717,8
Avkastning på operativt kapital, %-------39,833,533,139,634,729,4
EBITA räntetäckningsgrad-------8,77,59,015,726,615,4
Nettolåneskuld/EBITA-------1,92,42,51,70,20,2
EBITDA (före jämförelsestörande poster) MSEK-------4 0813 4653 1663 5833 2062 884
EBITA (före jämförelsestörande poster), MSEK-------3 7263 1562 8653 2692 8072 496

* Alla nyckeltal har beräknats exklusive större engångsposter om inget annat anges.

** Resultatandel i STG ingår för åren 2016 - 2010.

*** Avyttrad verksamhet avser den Syd Afrikanska verksamheten som avyttrades den 2 juli 2009,

200420032002200120001999199819971996
Nettoomsättning, MSEK13 00713 03613 64313 63511 5339 4208 1947 4657 416
Rörelsemarginal, %16,117,117,916,116,417,918,221,223,2
Avkastning på operativt kapital, %27,124,922,920,823,330,633,242,749,9
Avkastning på eget kapital, %43,738,935,228,321,8115,028,339,557,3
Nettoskuldsättningsgrad, %10,958,974,490,552,6positiv63,015,73,2
Soliditet, %33,030,530,429,332,036,621,941,934,4
Rörelseresultat, MSEK3 3702 2242 3712 1131 8865 3961 3811 5861 600
Årets resultat, MSEK1 8281 5581 4291 2281 1444 6567261 0451 109
Investeringar, MSEK486551751633331452393292217
EBITDA (före jämförelsestörande poster)2 8692 8893 0902 8632 4292 0701 8211 854-
EBITDA (efter jämförelsestörande poster)4 3002 8893 0222 7832 4295 7771 7131 854-
Nettoskuld, MSEK5272 7153 4924 4102 739-1 2671 45547177
Operativt kapital, MSEK**7 054**8 37710 03611 2279 8216 3524 7003 9753 224
Aktiekapital, MSEK808844868892969949949927927
Utdelning, MSEK612558535508490539474510510
Medeltal anställda15 03915 11514 79514 34313 67211 79710 3146 4676 580

* Från och med 2001 tillämpar Swedish Match Redovisningsrådets nya rekommendation RR9 Inkomstskatter.

  Jämförelsetalen för 2000 har räknats om enligt de nya principerna.

**Från och med 1 januari 2004 har Swedish Match ändrat principerna för redovisning av pensioner m m enligt Redovisningsrådets rekommendation RR29 Ersättningar till anställda.

Bolaget har i samband med denna förändring avseende pensioner beslutat att ändra den interna definitionen av operativt kapital, vilket innebär att pensionsskulder och

pensionstillgångar ingår i det operativa kapitalet. Jämförelsetalen för 2003 har räknats om enligt den nya definitionen av operativt kapital.