Rörelseresultat

Se koncernens rörelseresultat per produktområde enligt IFRS i sammandrag genom att klicka på respektive flik.

MSEKQ3/18Q2/18Q1/18Q4/17Q3/17Q2/17Q1/17Q4/16Q3/16Q2/16Q1/16Q4/15Q3/15Q2/15Q1/15Q4/14Q3/14Q2/14Q1/14Q4/13Q3/13Q2/13Q1/13Q4/12Q3/12Q2/12Q1/12Q4/11Q3/11Q2/11Q1/11Q4/10Q3/10Q2/10Q1/10Q4/09Q3/09Q2/09Q1/09Q4/08Q3/08
Snus och moist snuff752691623612622590534542577557521545556514455577562562505562553546534593607581568581590540469567592487434523534463397465479
Övriga tobaksprodukter519557425417436496427395486425400366390414384288276279267228246295260248300316297255278272245208259270204136169252246151-
Tändprodukter46463168463760626154425047365763514955635653596144605780594458875868661007269717785
Rörelseresultat från segment, från och med 20171 3171 2931 0791 0961 1041 1231 021----------------------------------
Övrig verksamhet-12-30-31-53-16-32-24-45-34-29-24-53-14-28-29-27-15-28-18-18-19-22-20-18-8-20-19-18-18-26-43-26-35-32-48-18-25-39-49-38-30
Tuggtobak----------------------------------------87
Cigarrer----------------------------------------187
Rörelseresultat från segment, till och med 2017-------9541 0891 008939908979937866900874862809835836871832883942938903898909829729836874793655740750745665654-
Resultatandel i STG--------555368-87126148921157849978895391038011469124747465-60---------
Verksamhet som överförts till STG--------------------------------14311873109124155130153-
Delsumma-------9541 1441 0611 0079081 0651 0631 0149929899418589329249668729861 0221 0529721 0229839047937771 017911728850874899794807808
Vinst från inlösen av pensionsförpliktelser-------------------------------59---------
Intäkt från ändrad förmånsplan---69-------------------------------------
Realisationsvinst från överförda verksamheter till STG-------------------------30-----585---------
Återföring av avskrivningar hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning--------------------------------323427------
Vinst från försäljning av dotterbolag och tillgångar---------------------------------------73-
Flytt av distributionsanläggningar--------------42---------------------------
Realisationsvinst från försäljning av tomt------107--------------2159------------------
Avyttring av aktier i STG---66--131-648-560------------------------------
Avyttring av distributionsanläggning----------145------------------------------
Omvärdering till verkligt värde för STG aktier--------902--------------------------------
Rörelseresultat1 3051 2631 0471 0431 0881 0919979542 6941 0611 7119081 0651 0211 0149929899418589329249681 0319861 0221 0829721 0229839047931 4211 049945755850874899794880808

2017 har räknats om för att reflektera korrekt intäktsredovisning enligt IFRS 15. Till följd av den nya standarden har segmentsrapporteringen förändrats från och med 2017.

Q3 2008 och tidigare räkenskaper har inte omräknats för att separera finansiell information hänförlig till verksamheter som överförts till STG.

MSEK2017201620152014201320122011201020092008
Snus och moist snuff2 3582 1972 0712 2072 1952 3492 1812 0801 9161 667
Övriga tobaksprodukter1 7761 7051 5541 1091 0291 1611 049942804569
Tändprodukter211219190218230222240279312294
Rörelseresultat från segment, från och med 20174 345---------
Övrig verksamhet-126-132-124-88-80-65-105-142-132-155
Rörelseresultat från segment, till och med 2017-3 9903 6903 4463 3753 6663 3653 1582 9002 375
Resultatandel i STG-176360334319366337-60--
Verksamheter som överförts till STG-------334518426
Delsumma-4 1664 0503 7803 6934 0323 7023 4333 4172 801
Vinst från inlösen av pensionsförpliktelser-------59--
Intäkt från ändrad förmånsplan69---------
Realisationsvinst från överförda verksamheter till STG-----30-585--
Återföring av avskrivningar hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning-------93--
Realisationsvinst vid försäljning av dotterbolag och tillgångar---------73
Flytt av distributionsanläggningar---42-------
Realisationsvinst från försäljning av tomt107---161-----
Avyttring av aktier i STG1971 208--------
Omvärdering till verkligt värde för STG aktier-902--------
Avyttring av distributionsanläggning-145--------
Koncernens rörelseresultat4 5926 4204 0083 7803 8554 0623 7024 1693 4172 874

2017 har räknats om för att reflektera korrekt intäktsredovisning enligt IFRS 15. Till följd av den nya standarden har segmentsrapporteringen förändrats från och med 2017.

2008 års siffrorna har omräknats för att reflektera försäljningen av den sydafrikanska verksamheten, med den kvarvarande delen av av det tidigare segmentet Piptobak och tillbehör inkluderat i segmentet Övrig verksamhet.