Rörelseresultat

Se koncernens rörelseresultat per produktområde enligt IFRS i sammandrag från år 2004 och tidigare rörelseresultat enligt Swedish GAAP (SW GAAP) till och med år 2004 genom att klicka på respektive flik.

MSEKQ4/17Q3/17Q2/17Q1/17Q4/16Q3/16Q2/16Q1/16Q4/15Q3/15Q2/15Q1/15Q4/14Q3/14Q2/14Q1/14Q4/13Q3/13Q2/13Q1/13Q4/12Q3/12Q2/12Q1/12Q4/11Q3/11Q2/11Q1/11Q4/10Q3/10Q2/10Q1/10Q4/09Q3/09Q2/09Q1/09Q4/08Q3/08Q2/08Q1/08Q4/07Q3/07Q2/07Q1/07Q4/06Q3/06Q2/06Q1/06Q4/05Q3/05Q2/05Q1/05Q4/04Q3/04Q2/04Q1/04
Snus och moist snuff613622590531542577557521545556514455577562562505562553546534593607581568581590540469567592487434523534463397465479403313435380301227462385383383392401388324287371365354
Övriga tobaksprodukter417436496427395486425400366390414384288276279267228246295260248300316297255278272245208259270204136169252246151-------------------
Tändprodukter6846376062615442504736576351495563565359614460578059445887586866100726971778563556766625651647263-304745-5534-28-11
Övrig verksamhet-53-16-32-24-45-34-29-24-53-14-28-29-27-15-28-18-18-19-22-20-18-8-20-19-18-18-26-43-26-35-32-48-18-25-39-49-38-30-37-52-33-17-23-33-9-35-17-38-20-37-37-47-30-30-40-90
Tuggtobak-------------------------------------877769758382727695818610094836967828273
Cigarrer-------------------------------------187183111194184191163168231207163176188112136108174156129
Piptobak och tillbehör-------------------------------------------636858766062566072695360
Rörelseresultat från produktområden1 0441 0891 0919949541 0891 008939908979937866900874862809835836871832883942938903898909829729836874793655740750745665654-------------------
Resultatandel i STG-----555368-87126148921157849978895391038011469124747465-60--------
Verksamhet som överförts till STG-----------------------------14311873109124155130153-------------------
Delsumma1 0441 0891 0919949541 1441 0611 0079081 0651 0631 0149929899418589329249668729861 0221 0529721 0229839047937771 017911728850874899794807808691496738696614485811808784733678756647538508702587515
Vinst från inlösen av pensionsförpliktelser----------------------------59---------------------------
Intäkt från ändrad förmånsplan69-----------------------------------------
Realisationsvinst från överförda verksamheter till STG----------------------30-----585---------------------------
Återföring av avskrivningar hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning-----------------------------323427------------------------
Vinst vid ändring av pensionsvillkor----------------------------------------------148---------
Vinst från försäljning av dotterbolag och tillgångar------------------------------------73-------------------
Vinst från försäljning av kontorsfastighet----------------------------------------267--------206------
Förlikningsintäkt från UST------------------------------------------------------1041 417
Nedskrivning & reserveringar i tändsticksverksamheten------------------------------------------------------150--
Flytt av distributionsanläggningar-----------42
Realisationsvinst från försäljning av tomt---107--------------2159----------------------------------90--
Avyttring av aktier i STG66--131-648-560------------------------------------------------
Avyttring av distributionsanläggning-------145------------------------------------------------
Omvärdering till verkligt värde för STG aktier-----902--------------------------------------------------
Rörelseresultat1 1791 0891 0911 2329542 6941 0611 7119081 0651 0211 0149929899418589329249681 0319861 0221 0829721 0229839047931 4211 0499457558508748997948808086914961 0056966144858118089327336789626475385084626911 932

Siffrorna till och med det första kvartalet 2007 har omräknats för att reflektera försäljningen av den sydafrikanska verksamheten, med den kvarvarande delen av av det tidigare segmentet Piptobak och tillbehör inkluderat i segmentet Övrig verksamhet
Q3 2008 och tidigare räkenskaper har inte omräknats för att separera finansiell information hänförlig till verksamheter som överförts till STG.

MSEK20172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Snus och moist snuff2 3572 1972 0712 2072 1952 3492 1812 0801 9161 6671 3531 6001 4681 376
Övriga tobaksprodukter1 7761 7051 5541 1091 0291 1611 049942804569555619--
Tändprodukter211219190218230222240279312294283275561
Övrig verksamhet-126-132-124-88-80-65-105-142-132-155-122-62-119-190
Tuggtobak------------347304
Cigarrer------------611567
Piptobak och tillbehör-------------254
Rörelseresultat från produktområden4 2183 9903 6903 4463 3753 6663 3653 1582 9002 3752 0702 431--
Resultatandel i STG-176360334319366337-60------
Verksamheter som överförts till STG-------334518426463467--
Delsumma4 2184 1664 0503 7803 6934 0323 7023 4333 4172 8012 5332 8972 3632 312
Vinst från inlösen av pensionsförpliktelser-------59------
Intäkt från ändrad förmånsplan69-------------
Realisationsvinst från överförda verksamheter till STG-----30-585------
Återföring av avskrivningar hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning-------93------
Realisationsvinst vid försäljning av dotterbolag och tillgångar---------73----
Vinst vid försäljning av kontorsfastighet----------267-206-
Vinst vid omräknade pensionsvillkor-----------148--
Förlikningsintäkt från UST-------------1 521
Nedskrivning & reserveringar i tändsticksverksamheten--------------150
Kostnader för köp av aktier i Wimco Ltd--------------90
Flytt av distributionsanläggningar---42-----------
Realisationsvinst från försäljning av tomt107---161---------
Avyttring av aktier i STG1971 208------------
Omvärdering till verkligt värde för STG aktier-902------------Avyttring av distributionsanläggning
Avyttring av distributionsanläggning-145------------
Koncernens rörelseresultat4 5916 4204 0083 7803 8554 0623 7024 1693 4172 8742 8003 0462 5693 593

2005-2008: Siffrorna har omräknats för att reflektera försäljningen av den sydafrikanska verksamheten, med den kvarvarande delen av av det tidigare segmentet Piptobak och tillbehör inkluderat i segmentet Övrig verksamhet

2004 och 2005 har inte omräknats för att separera verksamheter som överförts till STG.

MSEK200420032002200120001999199819971996
Snus1 3731 3861 233950954828641522431
Tuggtobak304336406372331297331420368
Cigarrer466393472500347206117131136
Piptobak och Tillbehör220201164236213109382841
Tändprodukter-5097277284164121152200166
Övrig verksamhet-224-189-181-149-123-127-228-252-208
Subtotal
Subtotal2 0892 2242 3712 1931 8861 4341 0511 049934
Avyttrad verksamhet-----255438537789
Förlikningsintäkt från UST1 521--------
Nedskrivning & reserveringar i tändsticksverksamheten-150--------
Kostnader för köp av aktier i Wimco Ltd-90--------
Övriga större engångsposter---80-3 707-108--123
Koncernens rörelseresultat3 3702 2242 3712 1131 8865 3961 3811 5861 600
MSEKQ4/04Q3/04Q2/04Q1/04Q4/03Q3/03Q2/03Q1/03Q4/02Q3/02Q2/02Q1/02Q4/01Q3/01Q2/01Q1/01Q4/00Q3/00Q2/00Q1/00Q4/99Q3/99Q2/99Q1/99Q4/98Q3/98Q2/98Q1/98Q4/97Q3/97Q2/97Q1/97Q4/96Q3/96Q2/96Q1/96
Q4/00Q3/00Q2/00Q1/00Q4/99Q3/99Q2/99Q1/99Q4/98Q3/98Q2/98Q1/98Q4/97Q3/97Q2/97Q1/97Q4/96Q3/96Q2/96Q1/96
Snus28637036435335937235030531032031329025924223521425025424120922123617819315818215214915213811711512811710086
Tuggtobak67838173729486849510010510694909989877283897378717578739486100123931041001119859
Cigarrer8314813110497129878011190149122138137124101104104875255555739223232313539273045303625
Piptobak och Tillbehör646044525654454645413642516264595458524959221117989125995131459
Tändprodukter-118-44-23415314758528285766970694442374126382631452538445256563647354836
Övrig verksamhet-38-39-48-99-57-40-46-46-45-51-45-40-33-38-37-41-39-30-29-25-36-22-27-42-29-66-71-62-83-80-39-50-67-48-54-39
Subtotal461640528460531624553516574552640605585562555491500500471415398407316313283254254260261285263240266259233176
Avyttrad verksamhet----------------------128127113141929212417514494234223189143
Förlikningsintäkt från UST--1041 417--------------------------------
Nedskrivning & reserveringar i tändsticksverksamheten--150----------------------------------
Kostnader för köp av aktier i Wimco Ltd--90----------------------------------
Övriga jämförelsestörande poster-------------80-------3954 102---60--48--------123-
Summa4614006321 87753162455351657455264060558548255549150050047141534 509444440336395298352385460407334500482299319