Resultaträkning

Se koncernens resultaträkning enligt IFRS i sammandrag från år 2004 och tidigare resultaträkningar enligt Swedish GAAP (SW GAAP) till och med år 2004 genom att klicka på respektive flik.

MSEKQ4/17Q3/17Q2/17Q1/17Q4/16Q3/16Q2/16Q1/16Q4/15Q3/15Q2/15Q1/15Q4/14Q3/14Q2/14Q1/14Q4/13Q3/13Q2/13Q1/13Q4/12Q3/12Q2/12Q1/12Q4/11Q3/11Q2/11Q1/11Q4/10Q3/10Q2/10Q1/10Q4/09Q3/09Q2/09Q1/09Q4/08Q3/08Q2/08Q1/08Q4/07Q3/07Q2/07Q1/07Q4/06Q3/06Q2/06Q1/06Q4/05Q3/05Q2/05Q1/05Q4/04Q3/04Q2/04Q1/04
Nettoomsättning4 0444 0694 2143 7753 9574 1183 9203 5573 7193 7563 6443 3683 5363 4163 3393 0143 1783 2303 2202 9823 1483 2083 2132 9173 0643 0112 9442 6462 8013 8233 7013 2823 5453 6063 6663 3873 4803 2743 1642 6933 3593 1262 9542 5313 4573 2613 2422 9513 5003 4613 3842 9673 2113 4193 3763 002
Kostnad för sålda varor-2 222-2 215-2 274-1 995-2 116-2 222-2 115-1 872-2 005-2 011-1 929-1 752-1 910-1 853-1 784-1 561-1 698-1 749-1 673-1 527-1 586-1 617-1 558-1 376-1 515-1 495-1 467-1 298-1 338-1 896-1 805-1 624-1 835-1 843-1 812-1 624-1 747-1 663-1 633-1 395-1 798-1 641-1 548-1 308-1 877-1 675-1 657-1 456-1 959-1 848-1 842-1 629-1 843-1 804-1 864-1 585
Bruttoresultat1 8221 8531 9401 7801 8411 8961 8041 6851 7141 7451 7151 6151 6271 5631 5551 4521 4811 4811 5461 4551 5621 5911 6551 5411 5491 5161 4781 3481 4631 9271 8961 6581 7101 7641 8541 7621 7331 6111 5311 2981 5611 4851 4061 2231 5811 5851 5841 4951 5401 6121 5421 3381 3671 6151 5121 417
Försäljnings- och administrativa kostnader-780-765-852,0116162-791-889-808-798-745-808-745-771-741-710-675-681-637-633-638-668-618-667-640-710-635-648-604-647-617-621-878-955-902-860-892-958-970-930-808-846-799-822-789-794-738-772-780-805-763-869-860-901-802-861-913-925-901
Resultatandelar i intressebolag och joint ventures2145256556626611914075101674384818735917210766120717462-6514-2-342455-3-1020335154622-10-1
Vinst från inlösen av pensionsförpliktelser ----------------------------59---------------------------
Intäkt från ändrad förmånsplan69---------------------------
Realisationsvinst från verksamheter som överförts till STG ----------------------30-----585---------------------------
Vinst vid ändring av pensionsvillkor----------------------------------------------148---------
Vinst från försäljning av dotterbolag och tillgångar------------------------------------73-------------------
Vinst från försäljning av kontorsfastighet----------------------------------------267--------206------
Förlikningsintäkt från UST------------------------------------------------------1041 417
Flytt av distributionsanläggningar-----------42
Nedskrivning & reserveringar i tändsticksverksamheten------------------------------------------------------150--
Realisationsvinst från försäljning av tomt ---107--------------2159----------------------------------90--
Avyttring av aktier i STG66--131-648-560------------------------------------------------
Avyttring av distributionsanläggning-------145------------------------------------------------
Omvärdering till verkligt värde för STG aktier-----902--------------------------------------------------
Rörelseresultat1 1791 0891 0911 2329542 6941 0611 7119081 0651 0211 0149929899418589329249681 0319861 0221 0829721 0229839047931 4211 0499457558508748997948808086914961 0056966144858118089327336789626475385084626911 932
Utdelning från STG 42-65--------------------------
Finansiella intäkter1091218231510996445788998810111268109108658103514274139334053293432150362632311522267496025
Finansiella kostnader-96-101-101-98-109-165-100-116-137-111-119-118-137-134-133-134-137-151-146-144-146-152-151-140-142-140-140-138-207-134-134-115-121-152-122-135-137-154-150-153-138-133-116-99-107-103-77-68-67-55-55-46-74-73-87-72
Resultat före skatt-449971 0671 1538682 5459711 6047809609069008618628167328047828308958508819428388888537736651 2219218166497397577916867846935743839205925324188547418816976429226145184414386641 886
Skatter-231-244-254-223-206-239-220-200-145-219-200-179-161-167-165-152-128-154-163-154-63-188-183-170-183-169-157-132-148-192-180-130-143-142-168-159-97-72-95-78-177-147-116-124-251-113-264-209-186-353-209-172-145-213-247-740
Periodens resultat från kvarvarande verksamhet9047538129306622 3067521 4046367417057217006956515806756286677417876937596687056846165331 074729637519595615624527687621479304743445416294------------
Avyttrad verksamhet
Resultat från avyttrad verksamhet, netto efter skatt---------------------------------70541404150384248462538------------
Periodens resultat9047538129306622 3067521 4046367417057217006956515806756286677417876937596687056846165331 0747296375195951 3196645677286715173467914914413326036276174884565694053472972254171 146
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare9047538129306622 3067511 4046367417057217006956515806756296677407876937596677056846155331 0737296365195951 3196645677286715173467914914413326036276174884565694043402732063971 136
Innehav utan bestämmande inflytande00000000000000000-1000000000000000000000000000000002723192010
Periodens resultat9047538129306622 3067521 4046367417057217006956515806756286677417876937596687056846165331 0747296375195951 3196645677286715173467914914413326036276174884565694053472972254171 146

Siffrorna för 2006 och tidigare har inte omräknats för att reflektera försäljningen av den sydafrikanska verksamheten.

MSEK20172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Nettoomsättning, inklusive tobaksskatt28 82428 48227 43825 90824 99125 44923 66225 06225 48322 79321 79720 90921 01721 705
Avgår, tobaksskatt-12 722-12 932-12 952-12 603-12 381-12 963-11 997-11 456-11 279-10 182-9 827-8 635-8 350-8 698
Nettoomsättning16 10115 55114 48613 30512 61012 48611 66613 60614 20412 61111 97012 27312 66713 007
Kostnad för sålda varor-8 707-8 325-7 697-7 109-6 647-6 138-5 774-6 662-7 114-6 437-6 295-6 388-6 983-7 246
Bruttoresultat7 3957 2266 7896 1975 9636 3495 8926 9447 0896 1745 6755 8855 6855 761
Försäljnings- och administrativa kostnader-3 187-3 240-3 065-2 703-2 566-2 653-2 516-3 356-3 681-3 384-3 144-2 999-3 339-3 690
Resultatandelar i intresseföretag och joint ventures10180327285287337327-621011111181
Vinst från inlösen av pensionsförpliktelser -------59------
Intäkt från ändrad förmånsplan69-------------
Realisationsvinst från verksamheter som överförts till STG -----30-585------
Realisationsvinst vid försäljning av dotterbolag och tillgångar---------73----
Realisationsvinst vid försäljning av kontorsfastighet107---------267-206-
Vinst vid ändring av pensionsvillkor-----------148--
Förlikningsintäkter-------------1 521
Flytt av distributionsanläggningar---42-----------
Realisationsvinst från försäljning av tomt ----161---------
Avyttring av aktier i STG1971 208
Omvärdering till verkligt värde för STG aktier-902
Avyttring av distributionsanläggning-145
Rörelseresultat4 5916 4204 0083 7803 8554 0623 7024 1693 4172 8742 8003 0462 5693 593
Finansiella intäkter107532227343837278615414822779106
Finansiella kostnader49-484-486-537-578-589-560-590-529-595-486-335-202-270
Finansnetto-396-431-463-510-544-551-523-562-443-441-338-109-124-164
-240
Resultat före skatt4 3525 9883 5453 2703 3103 5113 1803 6072 9742 4332 4622 9372 4453 429
Skatter-952-865-742-644-600-604-642-649-613-342-564-792-871-1 345
Årets resultat från kvarvarande verksamhet3 4005 1232 8032 6262 7112 9072 5382 9582 3612 0911 8982 1451 574-
Avyttrad verksamhet
Resultat från avyttrad verksamhet, netto efter skatt-------785170157190203-
Årets resultat3 4005 1232 8032 6262 7112 9072 5382 9583 1462 2612 0562 3351 7772 084
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare3 4005 1232 8032 6252 7122 9062 5382 9573 1462 2612 0552 3351 7692 011
Innehav utan bestämmande inflytande0000-10111111972
Årets resultat3 4005 1232 8032 6262 7112 9072 5382 9583 1462 2612 0562 3351 7772 084
Resultat per aktie, före utspädning, SEK
Från kvaravarande verksamhet18:8827:3814:4813:2313:6314:3312:1413:129:678:307:227:474:97-
Inklusive avvecklad verksamhet--------12:888:987:828:135:616:18
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK
Från kvaravarande verksamhet18:8827:3814:4813:2213:6114:2512:0713:099:668:297:207:444:95-
Inklusive avvecklad verksamhet--------12:878:967:808:105:596:15

2008: Restated to reflect sale of South African operations

Avyttrad verksamhet avser den sydafrikanska verksamheten som avyttrades den 2 juli 2009. 2004 och 2005 har ej omräknats.

MSEK200420032002200120001999199819971996
Nettoomsättning, inklusive tobaksskatt21 70521 84122 59922 42819 83116 95315 91515 23115 007
Avgår, tobaksskatt-8 698-8 805-8 956-8 793-8 298-7 533-7 721-7 766-7 591
Nettoomsättning13 00713 03613 64313 63511 5339 4208 1947 4657 416
Kostnad för sålda varor-7 262-7 103-7 451-7 627-6 647-5 138-4 096-3 615-3 653
Bruttovinst5 7455 9336 1926 0084 8864 2824 0983 8503 763
Försäljningskostnader-2 238-2 258-2 362-2 475-1 925-1 746-1 941-1 572-1 352
Administrationskostnader-1 678-1 156-1 125-1 027-836-791-737-700-729
Övriga rörelseintäkter2423521926731578430
Övriga rörelsekostnader-5-19-13-19-1-13-15-34-5
Försäljnings- och adm kostnader mm, netto-3 897-3 410-3 448-3 502-2 736-2 477-2 536-2 222-2 056
Resultatandelar i intressebolag12022281743111716
Avskrivning på immateriella tillgångar--319-327-341-281-159-84-59-
Större engångsposter1 521--68-80-3 707-108--123
Rörelseresultat3 3702 2242 3712 1131 8865 3961 3811 5861 600
Ränteintäkter1032291081212521921004897
Räntekostnader-266-283-337-407-427-323-182-65-178
Räntenetto-163-54-229-286-175-131-82-17-81
Kursdifferenser och övriga finansiella poster-14-1613-115-41-1111
Jämförelsestörande post-------60--
Resultat efter finansiella poster3 2062 1742 1261 8401 7105 2801 1981 5581 530
Skatter-1 314-572-648-589-556-638-482-512-439
Minoritetsandelar-64-44-49-23-101410-118
Årets resultat1 8281 5581 4291 2281 1444 6567261 0451 109
732616
Vinst/aktie, före utspädning, SEK
  exklusive jämförelsestörande poster3,644,684,233,542,762,261,922,152,48
  inklusive jämförelsestörande poster5,614,684,103,402,7610,561,562,152,28
3,403,40

* Från och med 2001 tillämpar Swedish Match Redovisningsrådets nya rekommendation RR9 Inkomstskatter.

  Jämförelsetalen för 2000 har räknats om enligt de nya principerna.

MSEKQ4/04Q3/04Q2/04Q1/04Q4/03Q3/03Q2/03Q1/03Q4/02Q3/02Q2/02Q1/02Q4/01Q3/01Q2/01Q1/01Q4/00Q3/00Q2/00Q1/00Q4/99Q3/99Q2/99Q1/99Q4/98Q3/98Q2/98Q1/98Q4/97Q3/97Q2/97Q1/97
Nettoomsättning3 2103 4203 3753 0023 3443 4123 2743 0063 3263 4673 5333 3173 5303 5413 4953 0693 1963 0722 8712 3942 5622 4182 3182 1222 1572 2231 9751 8391 8851 9541 9421 684
Kostnad för sålda varor-1 841-1 813-1 870-1 588-1 884-1 833-1 769-1 617-1 826-1 939-1 921-1 765-1 991-1 957-1 941-1 738-1 832-1 776-1 654-1 385-1 443-1 413-1 206-1 076-1 048-1 162-992-894-881-959-968-807
1 3891 3891 3891 3891 3891 3891 3890000000000
Bruttovinst1 3691 6071 5051 4141 4601 5791 5051 3891 5001 5281 6121 5521 5391 5841 5541 3311 3641 2961 2171 0091 1191 0051 1121 0461 1091 0619839451 004995974877
Försäljnings- och adm kostnader mm-910-967-977-953-935-958-955-881-931-914-978-952-960-1 026-1 005-852-861-800-754-602-748-609-670-611-715-669-640-596-622-540-571-548
Resultatandelar i intressebolag200-16338566564612-348827112323333545
Förlikningsintäkt från UST--1041 417----------------------------
Nedskrivning & reserveringar i tändsticksverksamheten--150------------------------------
Kostnader för köp av aktier i Wimco Ltd--90------------------------------
Övriga jämförelsestörande poster----------68----80-------3954 102---60--48-----
0000000000000
Rörelseresultat4614006321 87753162455351657455264060558548255549150050047141534 509444438336395298352385460407334
Räntenetto-50-32-39-42-44-5078-38-37-59-69-64-68-81-70-67-67-57-41-10-38-24-45-24-26-39-13-4-4-6-4-3
Övriga finansiella poster, netto-17812-4-1-5-919-6-1-2-7-8002107-3-5-1512513-6-22-6-7-18-17321
Jämförelsestörande post---------------------------60-----
00000000000000000
Resultat efter finansiella poster3943766051 831486569622497531492569534509401485445433450427400-504 497404429304334219341363437406352
Skatter-140-203-239-732-145-176-102-149-138-157-182-171-163-128-155-143-128-151-138-139-149-201-145-143-158-118-95-111-131-155-110-116
Minoritetsintresse-22-17-17-8-11-15-7-11-14-15-18-2-4-8-6-5-5-3-31133-64262012-2-2
00000000000000000
Netto resultat2321563491 091330378513337379320369361342265324297300296286262-1864 299253290148222126230233284294234

* Från och med delårsrapporten Q1 01 tillämpar Swedish Match Redovisningsrådets nya rekommendation RR9 Inkomstskatter.

  Jämförelsetalen för 2000 har räknats om enligt de nya principerna.