Resultaträkning

Se koncernens resultaträkning enligt IFRS i sammandrag genom att klicka på respektive flik.

MSEKQ4/18Q3/18Q2/18Q1/18Q4/17Q3/17Q2/17Q1/17Q4/16Q3/16Q2/16Q1/16Q4/15Q3/15Q2/15Q1/15Q4/14Q3/14Q2/14Q1/14Q4/13Q3/13Q2/13Q1/13Q4/12Q3/12Q2/12Q1/12Q4/11Q3/11Q2/11Q1/11Q4/10Q3/10Q2/10Q1/10Q4/09Q3/09Q2/09Q1/09Q4/08Q3/08
Nettoomsättning3 3013 3883 3362 9412 9512 9153 0532 8333 9574 1183 9203 5573 7193 7563 6443 3683 5363 4163 3393 0143 1783 2303 2202 9823 1483 2083 2132 9173 0643 0112 9442 6462 8013 8233 7013 2823 5453 6063 6663 3873 4803 274
Kostnad för sålda varor-1 244-1 231-1 251-1 107-1 130-1 062-1 114-1 050-2 116-2 222-2 115-1 872-2 005-2 011-1 929-1 752-1 910-1 853-1 784-1 561-1 698-1 749-1 673-1 527-1 586-1 617-1 558-1 376-1 515-1 495-1 467-1 298-1 338-1 896-1 805-1 624-1 835-1 843-1 812-1 624-1 747-1 663
Bruttoresultat2 0572 1572 0851 8341 8211 8521 9391 7831 8411 8961 8041 6851 7141 7451 7151 6151 6271 5631 5551 4521 4811 4811 5461 4551 5621 5911 6551 5411 5491 5161 4781 3481 4631 9271 8961 6581 7101 7641 8541 7621 7331 611
Försäljnings- och administrativa kostnader-862-853-823-786-780-765-852-791-889-808-798-745-808-745-771-741-710-675-681-637-633-638-668-618-667-640-710-635-648-604-647-617-621-878-955-902-860-892-958-970-930-808
Resultatandelar i intressebolag och joint ventures111-12145256556626611914075101674384818735917210766120717462-6514-2034245
Vinst från inlösen av pensionsförpliktelser --------------------------------59---------
Intäkt från ändrad förmånsplan----69-------------------------------------
Realisationsvinst från verksamheter som överförts till STG --------------------------30-----585---------
Vinst från försäljning av dotterbolag och tillgångar----------------------------------------73-
Nedskrivning & reserveringar i tändsticksverksamheten---------------42---------------------------
Realisationsvinst från försäljning av tomt -------107--------------2159------------------
Avyttring av aktier i STG----66--131-648-560------------------------------
Avyttring av distributionsanläggning-----------145------------------------------
Omvärdering till verkligt värde för STG aktier---------902--------------------------------
Rörelseresultat1 1961 3051 2631 0471 1781 0881 0911 2359542 6941 0611 7119081 0651 0211 0149929899418589329249681 0319861 0221 0829721 0229839047931 4211 049945755850874899794880808
Utdelning från STG 0000420650----------------------------------
Finansiella intäkter211617141091218231510996445788998810111268109108658103514274139
Finansiella kostnader-83-89-90-87-96-101-101-98-109-165-100-116-137-111-119-118-137-134-133-134-137-151-146-144-146-152-151-140-142-140-140-138-207-134-134-115-121-152-122-135-137-154
Resultat före skatt1 1341 2321 1909741 1349971 0661 1568682 5459711 6047809609069008618628167328047828308958508819428388888537736651 221921816649739757791686784693
Skatter-209-273-263-208-231-244-254-224-206-239-220-200-145-219-200-179-161-167-165-152-128-154-163-154-63-188-183-170-183-169-157-132-148-192-180-130-143-142-168-159-97-72
Periodens resultat från kvarvarande verksamhet9259599287669047538129326622 3067521 4046367417057217006956515806756286677417876937596687056846165331 074729637519595615624527687621
Avyttrad verksamhet
Resultat från avyttrad verksamhet, netto efter skatt-------------------------------------70541404150
Periodens resultat9259599287669047538129326622 3067521 4046367417057217006956515806756286677417876937596687056846165331 0747296375195951 319664567728671
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare9259599287669047538129326622 3067511 4046367417057217006956515806756296677407876937596677056846155331 0737296365195951 319664567728671
Innehav utan bestämmande inflytande000000000000000000000-100000000000000000000
Periodens resultat9259599287669047538129326622 3067521 4046367417057217006956515806756286677417876937596687056846165331 0747296375195951 319664567728671

2017 har räknats om för att reflektera korrekt intäktsredovisning enligt IFRS 15. Till följd av den nya standarden har segmentsrapporteringen förändrats från och med 2017.

MSEK20182017201620152014201320122011201020092008
Nettoomsättning, inklusive tobaksskatt16 33515 02528 48227 43825 90824 99125 44923 66225 06225 48322 793
Avgår, tobaksskatt-3 369-3 273-12 932-12 952-12 603-12 381-12 963-11 997-11 456-11 279-10 182
Nettoomsättning12 96611 75115 55114 48613 30512 61012 48611 66613 60614 20412 611
Kostnad för sålda varor-4 832-4 356-8 325-7 697-7 109-6 647-6 138-5 774-6 662-7 114-6 437
Bruttoresultat8 1337 3967 2266 7896 1975 9636 3495 8926 9447 0896 174
Försäljnings- och administrativa kostnader-3 324-3 187-3 240-3 065-2 703-2 566-2 653-2 516-3 356-3 681-3 384
Resultatandelar i intresseföretag och joint ventures310180327285287337327-621011
Vinst från inlösen av pensionsförpliktelser --------59--
Intäkt från ändrad förmånsplan-69---------
Realisationsvinst från verksamheter som överförts till STG ------30-585--
Realisationsvinst vid försäljning av dotterbolag och tillgångar----------73
Realisationsvinst vid försäljning av kontorsfastighet-107---------
Flytt av distributionsanläggningar----42-------
Realisationsvinst från försäljning av tomt -----161-----
Avyttring av aktier i STG-1971 208--------
Omvärdering till verkligt värde för STG aktier--902--------
Avyttring av distributionsanläggning--145--------
Rörelseresultat4 8124 5926 4204 0083 7803 8554 0623 7024 1693 4172 874
Utdelning från STG-107---------
Finansiella intäkter65495322273438372786154
Finansiella kostnader-346-396-484-486-537-578-589-560-590-529-595
Finansnetto-281-240-431-463-510-544-551-523-562-443-441
Resultat före skatt4 5314 3535 9883 5453 2703 3103 5113 1803 6072 9742 433
Skatter-953-952-865-742-644-600-604-642-649-613-342
Årets resultat från kvarvarande verksamhet3 5783 4005 1232 8032 6262 7112 9072 5382 9582 3612 091
Avyttrad verksamhet
Resultat från avyttrad verksamhet, netto efter skatt---------785170
Årets resultat3 5783 4005 1232 8032 6262 7112 9072 5382 9583 1462 261
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare3 5783 4005 1232 8032 6252 7122 9062 5382 9573 1462 261
Innehav utan bestämmande inflytande00000-101111
Årets resultat3 5783 4005 1232 8032 6262 7112 9072 5382 9583 1462 261
Resultat per aktie, före utspädning, SEK
Från kvaravarande verksamhet20,6318,8827,3814.4813.2313.6314.3312.1413.129.678.30
Inklusive avvecklad verksamhet---------12.888.98
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK
Från kvaravarande verksamhet20,6318,8827,3814.4813.2213.6114.2512.0713.099.668.29
Inklusive avvecklad verksamhet---------12.878.96

2017 har räknats om för att reflektera korrekt intäktsredovisning enligt IFRS 15. Till följd av den nya standarden har segmentsrapporteringen förändrats från och med 2017.

Avyttrad verksamhet avser den sydafrikanska verksamheten som avyttrades den 2 juli 2009.