Kalender

Här finner du information om Swedish Matchs kommande och arkiverade kalenderhändelser såsom publicering av finansiella rapporter, årsstämman och utdelningar samt telefonkonferenser.

Swedish Match iakttar en "tyst period" med början 30 dagar före publicering av delårs- och bokslutsrapport. Under denna period kommenterar Swedish Match representanter inte den finansiella utvecklingen eller svarar på frågor.

Alla kalenderhändelser