Telefonkonferens om resultatet för helåret 2018

En telefonkonferens äger rum den 13 februari 2019 klockan 14.00 i anslutning till Swedish Match bokslutsrapport för helåret 2018. Konferensen hålls på engelska. Telefonkonferenstider kan ändras.

Kontakt: investorrelations@swedishmatch.com