Telefonkonferens om resultatet januari-september 2017

En telefonkonferens äger rum den 27 oktober klockan 14.00 i anslutning till Swedish Match delårsrapport för perioden januari-september 2017. Konferensen hålls på engelska.

Telefonkonferenstider kan ändras. Kontakt: hanna.erlandson@swedishmatch.com