Tyst period

Swedish Match iakttar en "tyst period" med början 30 dagar före publicering av delårs- och bokslutsrapport. Under denna period kommenterar Swedish Match representanter inte den finansiella utvecklingen eller svarar på frågor. Kontakt: investorrelations@swedishmatch.com

Kontakt: investorrelations@swedishmatch.com