Nyhet; 2 jul, 1999 10:00 CET

Slutavtal om försäljning av cigarettverksamheten

Swedish Match träffar slutavtal om försäljning av cigarett-verksamheten till Austria Tabak

Swedish Match och Austria Tabak har idag träffat slutligt avtal om att Austria Tabak övertar Swedish Matchs cigarettverksamhet för 4.800 MSEK kontant. Transaktionen beräknas leda till en realisationsvinst på 4.200 MSEK.

Cigarettverksamheten omsätter 1.490 MSEK och har ett rörelseresultat om 473 MSEK (rullande 12 månader). Affären omfattar en produktionsanläggning i Malmö, lednings- och marknadsfunktioner i Stockholm, säljkår och en försäljningsorganisation i Estland. Totalt omfattas ca 500 anställda. De viktigaste varumärkena är Blend, Right och John Silver. Andelen av den svenska cigarettmarknaden uppgick till 48 procent 1998.

"Försäljningen av cigarettverksamheten ska ses mot bakgrund av Swedish Matchs strategi att koncentrera huvuddelen av resurser och framtidssatsningar på de rökfria produkterna samt cigarrer", säger Lennart Sundén, VD och Koncernchef i Swedish Match.

De skattemässiga konsekvenserna har klarlagts genom ett utslag i regeringsrätten. Realisationsvinstbeskattning bedöms ske enligt holländska regler, varigenom beskattningen begränsas till stämpelskatt om 1 procent av köpeskillingen 4.800 MSEK.

Avtalet förutsätter godkännande av konkurrensmyndigheterna, vilket väntas kunna lämnas under augusti månad 1999.