Affärsmodell

Hur vi bedriver vår verksamhet

Swedish Match tillverkar snus, moist snuff, tuggtobak, chew bags, tobaksfria nikotinprodukter, cigarrer, tändstickor och tändare vid 13 anläggningar i Sverige, USA, Dominikanska republiken, Nederländerna, Filippinerna, ­Brasilien och Danmark.

Vår värdekedja

Värdekedja

Värdekedjan för våra produkter omfattar utvinning och produktion av råvaror, bearbetning hos leverantörerna, tillverkning vid Swedish Match anläggningar, distribution och försäljning genom återförsäljare samt konsumtion och slutgiltigt bortskaffande av produkten.

Möta våra kunders behov

För att förstå hur kunderna resonerar använder vi en strukturerad metod, vilket ger en ökad förståelse för såväl betydelsen av våra varumärken samt för återförsäljarnas och konsumenternas behov, trender och konkurrens. Konsumenternas syn på och köp av våra produkter påverkar den fortsatta produktutvecklingen.

Med ett helhetsperspektiv på värdekedjan kan våra konsumenter vara säkra på att de köper produkter av hög kvalitet som uppfyller deras krav.

Innovation och utveckling av nya produkter

Swedish Match har omfattande FoU-anläggningar för snus och arbetar för att utveckla nya produkter och för att förbättra befintliga produkter i enlighet med GOTHIATEK®-standarden. ­GOTHIATEK® är utvecklad av Swedish Match och är certifierad av en ­oberoende part, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. FoU för alla rökfria tobaksprodukter hanteras av Scandinavia Division vid våra anläggningar i Göteborg och Kungälv samt i Owensboro ­(Kentucky, USA). För cigarrer, tändstickor och tändare bedrivs forskning och utveckling vanligtvis lokalt på fabrikerna.

Råvaror

En stor del av direkt material till våra produkter utgörs av råtobak och virke samt nylon, komponenter till tändare och olika sorters förpackningsmaterial, som kartong och plast. Direkt material köps in från hela världen.

Råtobak

Råtobaken till snus, moist snuff, tuggtobak och även cigarrer köps in genom större internationella leverantörer. Leverantörerna är föremål för krav och granskningar i enlighet med vår uppförande­kod för leverantörer. Swedish Match köper råtobak från 23 länder. Ursprungsländer för råtobak är bland annat Argentina, Brasilien, Dominikanska republiken, Ecuador, Filippinerna, Guatemala, ­Honduras, Indien, Indonesien, Italien, Kanada, Nicaragua, Syd­afrika och USA.

Virke

Virke till vår tändsticksproduktion odlas och köps in lokalt, nära våra fabriker i Sverige och Brasilien. Ungefär 95 procent av virket till produktionen av tändstickor i Brasilien odlas på våra egna ­plantager. Återstående volymer köps från lokala leverantörer. Våra plantager består av omkring 6 000 hektar poppel och tall, odlad i den södra delen av delstaten Paraná och i den norra delen av del­staten Santa Catarina. Våra plantager följer striktare odlingskrav än vad som föreskrivs i lagar och regler.

Asp som används vid produktion av tändstickor i Sverige köps från de södra delarna av landet i nära anslutning till vår splintfabrik och köpen görs huvudsakligen från större virkesleverantörer.

Små kvantiteter köps också direkt från enskilda skogsägare. Swedish Match Industries AB, den enhet som producerar tändstickor i ­Sverige, är certifierad i enlighet med FSC:s spårbarhetsstandarder för Chain of Custody och Controlled Wood.

Produktion

Snus produceras vid våra fabriker i Kungälv och Göteborg och produktionen sker i enlighet med de stränga kraven i ­GOTHIATEK®-standarden. Moist snuff och tuggtobak produceras i Owensboro (Kentucky, USA). Chew bags produceras i Sverige (och Danmark efter förvärv av V2 Tobacco i september 2017). Cigarrer produceras i våra fabriker i Dothan ­(Alabama, USA) samt i Santiago (Dominikanska republiken). Tändstickor tillverkas vid våra fabriker i Vetlanda (splint) och ­Tidaholm (tändstickor) samt i Piraí do Sul (splint) och Curitiba (tändstickor) i Brasilien. Tändstickor i Sverige tillverkas i enlighet med vår egen kvalitetsstandard, MATCHTEK®. Tändare tillverkas i Assen (Nederländerna), Manila (Filippinerna) samt i Manaus (Brasilien).

Marknadsföring, distribution och försäljning

Att upprätthålla en hög standard i marknadsföringen av våra produkter är viktigt för Swedish Match, i synnerhet för tobaksprodukter, vilka omfattas av ett stort antal krav i nationella lagar och regler. Marknadsföring gentemot konsumenter hanteras på nationell nivå, med undantag för våra internationella varumärken som exempelvis General snus och Cricket-tändarna. Marknadsföringsavdelningarna har ett nära samarbete med våra juridiska avdelningar för att säkerställa efterlevnad av lagar och regler.

De främsta försäljningskanalerna för Swedish Match produkter är stormarknader, närbutiker, tobaksaffärer och bensinmackar. Andra kanaler är bland annat barer, restauranger, flygplatser och båtar i färjetrafik. Swedish Match säljkår har ett nära samarbete med återförsäljarna för att optimera försäljningen av Swedish Match produkter till konsumenterna.

Snus säljs främst genom våra samarbetspartners i Sverige och Norge. Snuset till dessa marknader distribueras via SMD Logistics AB, som har sitt lager i Kungsängen utanför Stockholm. Swedish Match äger och driver fyra exklusiva snusbutiker i Stockholm, Göteborg, Strömstad och Åre. Snus säljs också i USA och på andra marknader i mindre kvantiteter.

Moist snuff, tuggtobak och cigarrer säljs genom våra samarbetspartners på marknaden i USA. Tillsammans med snus distribueras dessa produkter till grossister och utvalda återförsäljare via lager som ägs av bolaget eller av tredje part.

Tändstickor och tändare distribueras och säljs genom ett utbrett nätverk av samarbetspartners över hela världen.

I Brasilien tillverkas tändstickor och tändare för den lokala marknaden, och distribueras och säljs genom lokala samarbetspartners.

Kompletterande produkter som bland annat omfattar batterier, rakhyvlar och glödlampor, produceras av en tredje part och säljs huvudsakligen i Brasilien genom samma parter som för tändstickor och tändare.