Övriga tobaksprodukter

Swedish Match är den andra största aktören på marknaden för massmarknadscigarrer i USA samt den största tillverkaren av tuggtobak.

Övriga tobaksprodukter inkluderar huvudsakligen cigarrer och tuggtobak på marknaden i USA men även chew bags på vissa marknader i Europa. Produktområdet hade ytterligare ett tillväxtår vad gäller både nettoomsättning och rörelseresultat.

Produktion av cigarrer sker i  Santiago, Dominikanska republiken, samt i Dothan, Alabama. Produktion av tuggtobak sker i Owensboro, Kentucky, samt i Odense, Danmark. Chew bags produceras i Danmark.

Nyckeltal, MSEK201720162015
Nettoomsättning4 6344 2833 829
Rörelseresultat1 7761 7051 554
Rörelsemarginal, %38,339,840,6

 

Swedish Match leveransvolymer i USA20172016Förändring, %
Cigarrer, miljoner1 6291 47211
Tuggtobak, tusen pounds
(exkl. volymer för kontraktstillverkning)
6 3416 709-5

 

Andel av koncernen:
Nettoomsättning: 29%
Rörelseresultat: 41%

Viktiga varumärken:
Cigarrer, USA: Garcia y Vega, Game by Garcia y Vega, 1882, White Owl, Jackpot
Tuggtobak, USA: Red Man, Oliver Twist
Chew bags, Europa: Thunder, General CUT

Viktiga marknader:
USA, Europa
Produktionsenheter: USA, Dominikanska republiken, Sverige, Danmark

Strategi

För produktområdet Övriga tobaksprodukter strävar Swedish Match efter att maximera långsiktig lönsamhet och dra nytta av företagets starka positioner och varumärken.

För cigarrer avser Swedish Match att driva lönsam tillväxt genom effektiv försäljning och marknadsföring med bibehållen kostnads­effektivitet. Swedish Match fortsätter att anpassa produktutbudet för att bibehålla sitt ledarskap i att leverera högkvalitativa produkter till konkurrenskraftiga priser med fokus på produkter inom tillväxt­segment.

För tuggtobak avser Swedish Match att dra nytta av sin ledande ställning inom produktkategorin och ständigt eftersträva produktivitetsförbättringar. Genom att med kostnadsfokus och prisledarskap motverka effekten av volymminskningar kan Swedish Match säkerställa god lönsamhet inom denna minskande produktkategori.

Ekonomisk utveckling

(Obs: Kommentarer nedan avser jämförelsen mellan helåret 2017 och helåret 2016).

I lokala valutor ökade nettoomsättningen för Övriga tobaksprodukter med 8 procent och rörelseresultatet ökade med 4 procent, drivet av utvecklingen för cigarrer. Rörelseresultatet och rörelsemarginalen påverkades negativt av ikraftträdandet av avgifter till FDA för cigarrer från och med den 1 oktober 2016. Justerat för avgifterna till FDA (10,1 MUSD under 2017 och 2.5 MUSD under 2016) skulle rörelseresultatet i lokala valutor ha ökat med 8 procent.

Cigarrvolymerna ökade med 11 procent med ökade volymer för både cigarrer inom segmentet för ”natural leaf” och ”homogenized tobacco leaf”. Nettoomsättningen i amerikanska dollar ökade i linje med volymerna. Även rörelseresultatet ökade trots helårseffekterna av FDA-avgifterna.

För tuggtobak var nettoomsättningen på samma nivå som föregående år medan rörelseresultatet ökade något. För tuggtobak i USA, minskade volymerna med nära 6 procent och nettoomsättningen minskade då högre genomsnittspriser endast delvis kompenserade för minskade volymer. ”Chew bags” bidrog positivt till både nettoomsättning och rörelseresultat samt kompenserade för lägre nettoomsättning och rörelseresultat för tuggtobak i USA.

Se finansiella tabeller per produktområde för mer finansiell information.