Övriga tobaksprodukter

Swedish Match är den andra största aktören på marknaden för massmarknadscigarrer i USA samt den största tillverkaren av tuggtobak.

Övriga tobaksprodukter inkluderar huvudsakligen cigarrer och tuggtobak på marknaden i USA men även chew bags på vissa marknader i Europa. Produktområdet hade ytterligare ett tillväxtår vad gäller både nettoomsättning och rörelseresultat.

Produktion av cigarrer sker i  Santiago, Dominikanska republiken, samt i Dothan, Alabama. Produktion av tuggtobak sker i Owensboro, Kentucky, samt i Odense, Danmark. Chew bags produceras i Danmark.

Nyckeltal, MSEK201820172016
Nettoomsättning5 2404 6344 283
Rörelseresultat1 9561 7761 705
Rörelsemarginal, %37,338,339,8

 

Swedish Match leveransvolymer i USA20182017Förändring, %
Cigarrer, miljoner1 7031 6295
Tuggtobak, tusen pounds
(exkl. volymer för kontraktstillverkning)
6 0936 341-4

 

Andel av koncernen:
Nettoomsättning: 40%
Rörelseresultat: 40%

Viktiga varumärken:
Cigarrer, USA: Garcia y Vega, Game by Garcia y Vega, 1882, White Owl, Jackpot
Tuggtobak, USA: Red Man, Oliver Twist
Chew bags, Europa: Thunder, General CUT

Viktiga marknader:
USA, Europa
Produktionsenheter: USA, Dominikanska republiken, Sverige, Danmark

Strategi

För produktområdet Övriga tobaksprodukter strävar Swedish Match efter att maximera långsiktig lönsamhet och dra nytta av företagets starka positioner och varumärken.

För cigarrer avser Swedish Match att driva lönsam tillväxt genom effektiv försäljning och marknadsföring med bibehållen kostnads­effektivitet. Swedish Match fortsätter att anpassa produktutbudet för att bibehålla sitt ledarskap i att leverera högkvalitativa produkter till konkurrenskraftiga priser med fokus på produkter inom tillväxt­segment.

För tuggtobak avser Swedish Match att dra nytta av sin ledande ställning inom produktkategorin och ständigt eftersträva produktivitetsförbättringar. Genom att med kostnadsfokus och prisledarskap motverka effekten av volymminskningar kan Swedish Match säkerställa god lönsamhet inom denna minskande produktkategori.

Ekonomisk utveckling

(Obs: Kommentarer nedan avser jämförelsen mellan helåret 2018 och helåret 2017).

I lokal valuta ökade nettoomsättningen för Övriga tobaksprodukter med 11 procent och rörelseresultatet ökade med 8 procent, hänförligt till den starka utvecklingen för både ”rolled leaf”- och mindre ”natural leaf”-cigarrer i USA.

Cigarrvolymerna ökade med 5 procent och nettoomsättningen i amerikanska dollar ökade i en snabbare takt till följd av högre genomsnittspriser för ”rolled leaf”-cigarrer, samtidigt som ett skifte sker inom portföljen mot ”natural leaf”-cigarrer. Trots minskningen för ”rolled leaf”-cigarrer under det fjärde kvartalet ökade Swedish Match leverensvolymer med 24 procent för helåret. Även rörelseresultatet ökade trots högre FDA-avgifter och kostnader.

För tuggtobak ökade nettoomsättningen och rörelseresultatet i lokala valutor vilket till största del är hänförligt till förvärven av V2 Tobaccos och Oliver Twists tuggtobaksverksamheter. Volymerna för tuggtobak i USA minskade med 4 procent vilket var en mindre minskning än för totalmarknaden.

Se finansiella tabeller per produktområde för mer finansiell information.