Övriga tobaksprodukter

Swedish Match har en betydande närvaro för cigarrer på den amerikanska marknaden för massmarknadscigarrer och är den största tillverkaren av tuggtobak i USA.

Nästan alla produkter säljs uteslutande på den amerikanska marknaden. Produktion av cigarrer sker i  Santiago, Dominikanska republiken, samt i Dothan, Alabama. Produktion av tuggtobak sker i Owensboro, Kentucky. Chew bags produceras i Sverige (och Danmark efter förvärv av V2 Tobacco i september 2017).

Nyckeltal, MSEK201620152014
Nettoomsättning4 2833 8292 832
Rörelseresultat1 7051 5541 109
Rörelsemarginal, %1)39,840,639,2
Investeringar i materiella anläggningstillgångar1919533
Medelantal anställda23961 9751 848

1) Exklusive större engångsposter.

 

Swedish Match leveransvolymer20162015Förändring, %
Cigarrer, miljoner1,4721,25617
Tuggtobak, tusen pounds
(exkl. volymer för kontraktstillverkning)
6,7097,39-9

 

Andel av koncernen:
Nettoomsättning: 26%
Rörelseresultat: 41%

Viktiga varumärken:
Cigarrer: Garcia y Vega, Game, 1882, White Owl, Jackpot
Tuggtobak: Red Man
Chew bags: General CUT, Thunder

Viktiga marknader:
USA, Europa
Produktionsenheter: USA, Dominikanska republiken, Sverige, Danmark

Strategi

För produktområdet Övriga tobaksprodukter strävar Swedish Match efter att maximera långsiktig lönsamhet och dra nytta av företagets starka positioner och varumärken.

För cigarrer avser Swedish Match att driva lönsam tillväxt genom effektiv försäljning och marknadsföring med bibehållen kostnads­effektivitet. Swedish Match fortsätter att anpassa produktutbudet för att bibehålla sitt ledarskap i att leverera högkvalitativa produkter till konkurrenskraftiga priser med fokus på produkter inom tillväxt­segment.

För tuggtobak avser Swedish Match att dra nytta av sin ledande ställning inom produktkategorin och ständigt eftersträva produktivitetsförbättringar. Genom att med kostnadsfokus och prisledarskap motverka effekten av volymminskningar kan Swedish Match säkerställa god lönsamhet inom denna minskande produktkategori.

Ekonomisk utveckling

I lokal valuta ökade nettoomsättningen för Övriga tobaksprodukter med 10 procent och rörelseresultatet ökade med 8 procent, hänförligt till det starka resultatet för cigarrer i USA.

Cigarrvolymerna ökade med 17 procent och nettoomsättningen i amerikanska dollar ökade nästan lika mycket. Volymtillväxten var främst hänförlig till ”natural leaf”-cigarrer, men även volymerna för ”homogenized tobacco leaf”-cigarrer ökade. Rörelseresultatet ökade också kraftigt.

För tuggtobak minskade nettoomsättningen och rörelseresultatet i lokal valuta till följd av lägre volymer som endast delvis kompenserades av högre priser. Exklusive volymer för kontraktstillverkning minskade volymerna för tuggtobak mer än under de senaste åren till följd av något lägre marknadsandel samt en svag avslutning på året. Rörelseresultatet minskade i och med lägre volymer och påverkades också negativt av investeringar hänförliga till ”chew bags” utanför USA.

Se finansiella tabeller per produktområde för mer finansiell information.