Cigarrens historia

De första människorna som använde tobak anses vara de nordamerikanska indianerna, kanske redan för 8000 år sedan.

När Christopher Columbus landsteg i Bahamasarkipelagen 1492, väntade indianer med gåvor av tobaksblad. Indianerna rullade de torra bladen i ett majsblad, tände rullen och andades in röken.

På 1700- och 1800-talet snusades det huvudsakligen, men runt 1840 slog cigarren igenom. Efter första världskriget fick cigarren hård konkurrens av nymodigheten cigaretten.

Idag tillverkas de verkligt exklusiva cigarrerna för hand på traditionellt sätt, men den största delen av cigarrproduktionen sker maskinellt.

Under 90-talet har cigarren fått en renässans och även ett ökande antal kvinnor har visat intresse för cigarrökning.