Marknadsutveckling

Marknaden för Övriga tobaksprodukter

Övriga tobaksprodukter, som inkluderar cigarrer och tuggtobak på marknaden i USA, hade ytterligare ett starkt år vad avser både nettoomsättning och rörelseresultat i lokal valuta.

Ökningen drevs av tvåsiffrig volymtillväxt för massmarknadscigarrer, som uppnådde ett nytt volymrekord.  Swedish Match är den ledande aktören inom segmentet för maskintillverkade ”natural leaf” cigarrer1) och företaget har en stark ställning inom segmentet för ”homogenized tobacco leaf”2). Swedish Match är även den största aktören för tuggtobak i USA.

1) ”Natural leaf”: cigarrer som har omblad och täckblad gjorda av delar av utvalda tobaksblad som skurits för att forma omblad och/eller täckblad. Den huvudsakliga skillnaden mellan ”natural leaf” cigarrer och handrullade cigarrer är att inlagan utgörs av hackad tobak i mindre bitar (short filler) istället för hela tobaksblad (long filler) och att maskiner används i de sista momenten i tillverkningsprocessen.
2) Homogenized tobacco leaf (HTL): cigarrer som har omblad och täckblad gjorda av homogeniserad tobak som finmalts, blandats med vatten och valsats till tobaksark för att hålla en jämn kvalitet.

Cigarrer 

Swedish Match har en stark ställning på cigarrmarknaden i USA med välkända varumärken för massmarknadscigarrer såsom Game, White Owl och Garcia y Vega.

Marknad och viktiga händelser

Den amerikanska marknaden för massmarknadscigarrer exklusive ”little cigars”1) (ett segment som Swedish Match inte är verksamt i) beräknas av Swedish Match ha ökat med ungefär 5 procent under 2016 mätt i volym och uppgick till mer än 6,5 miljarder cigarrer. Swedish Match cigarrvolymer uppnådde en ny rekordnivå och ökade med 17 procent. Under 2016 fortsatte priskonkurrensen att vara intensiv på en kampanjinriktad marknad. Swedish Match uppskattar att företagets marknadsandel var cirka 22 procent under 2016. Swedish Match deltar både i marknadens största segment, segmentet för ”homogenized tobacco leaf” cigarrer, och i segmentet för ”natural leaf” cigarrer, ett mindre men växande segment i vilket Swedish Match har en ledande ställning.

Under 2016 expanderade Swedish Match distributionen av flera nya produkter under cigarrvarumärkena Game, Garcia y Vega och White Owl. Volymtillväxten för ”natural leaf ” cigarrer med varumärkena Game och Garcia y Vega var särskilt stark och bidrog i stor utsträckning till Swedish Match stabila volymtillväxt. Swedish Match ”natural leaf” cigarrer erbjuder hög kvalitet till ett attraktivt pris. Efter flera år av volymminskningar inom segmentet för ”homogenized tobacco leaf” ökade Swedish Match volymer för varumärkena White Owl och Jackpot under 2016. Under året lanserades Night Owl i begränsad skala som är ett varumärke inom segmentet för piptobakscigarrer.

1) ”Little cigars” är en kategori av cigarrer med filter i förpackningar om 20 (i likhet med cigarettförpackningar).

Tuggtobak

Swedish Match är den största aktören på marknaden för tuggtobak i USA och före­tagets varumärke Red Man är marknadens mest sålda.

Marknad och viktiga händelser

Marknaden för tuggtobak i USA har minskat kontinuerligt i volym under lång tid. Uppskattningsvis minskade marknaden med cirka 5 procent under 2016. Minskningen var mer uttalad i premiumsegmentet inom vilket Swedish Match har en ledande position. I detta segment var volymminskningen mer än 9 procent. Inom lågprissegmentet, som också minskade i volym, växte segmentet för produkter som säljs i större förpackningar, så kallade ”big bags”.

För Swedish Match är verksamheten för tugg­tobak en viktig och lönsam del av produktportföljen inom Övriga tobaksprodukter med sitt starka kassaflöde. Swedish Match leveransvolymer för tuggtobak (exklusive volymer för kontraktstillverkning) minskade något mer än totalmarknadens volymer, som i sin tur minskade i en något snabbare takt än under de senaste åren. Volymerna för tuggtobak påverkades också negativt av betydande skattehöjningar i vissa stater, exempelvis Pennsylvania.
Swedish Match mest välkända varumärke, Red Man, är det absolut största i USA och står för mer än en tredjedel av marknadens totala försäljningsvolym. Swedish Match varumärken utgör cirka 39 procent av marknaden räknat i volym.1)

I takt med den minskande konsumtionen av tuggtobak i USA arbetar Swedish Match med att både sänka kostnaderna och bibehålla produktionseffektivitet samt med prissättning för att säkerställa god lönsamhet. Ett exempel på detta är avtalet om kontraktstillverkning med National Tobacco som innebär att Swedish Match tillverkar tuggtobak åt denna konkurrent vid fabriken i Owensboro, Kentucky, USA.
Swedish Match betydande marknads­andel gör det möjligt för verksamheten att fortsätta generera starka kassaflöden. Dessutom är Swedish Match i den nedåt­gående marknaden väl positionerat att bibehålla sin position över tid inom samtliga prissegment och förpackningsformat. Swedish Match säljer även ”chew bags”, som finns på vissa marknader utanför USA.

1) Källa: Swedish Match och branschestimat, helår 2016.