Marknadsutveckling

Marknaden för Övriga tobaksprodukter

I USA har Swedish Match en stark position på cigarrmarknaden, i synnerhet inom segmentet för maskintillverkade ”natural leaf” cigarrer där företaget har en ledande ställning. Företaget är även den största aktören inom tuggtobak i USA. På vissa marknader i Europa säljer Swedish Match chew bags, en modern variant av tuggtobak i portionsformat.

Cigarrer 

Swedish Match har en stark ställning på cigarrmarknaden i USA med välkända varumärken för massmarknadscigarrer såsom Game, White Owl och Garcia y Vega.

Marknad och highlights

Den amerikanska marknaden för massmarknadscigarrer exklusive ”little cigars” (ett segment som Swedish Match inte är verksamt i) beräknas av Swedish Match ha ökat med ungefär 10 procent under 2017 mätt i volym och uppgick till ungefär 7,2 miljarder cigarrer. Swedish Match cigarrvolymer nådde en ny rekordnivå och ökade med 11 procent. Under 2017 fortsatte priskonkurrensen att vara intensiv på en kampanjinriktad marknad. Swedish Match uppskattar att företagets marknadsandel var cirka 22 procent under 2017. Swedish Match deltar både i marknadens största segment, segmentet för ”homogenized tobacco leaf” cigarrer, och i segmentet för ”natural leaf” cigarrer, ett mindre men växande segment i vilket Swedish Match har en ledande ställning.

Under 2017 expanderade Swedish Match distributionen av flera nya produkter under cigarrvarumärkena Game, Garcia y Vega och White Owl. Volymtillväxten för ”natural leaf ” cigarrer med varumärkena Game och Garcia y Vega var särskilt stark och bidrog i stor utsträckning till Swedish Match stabila volymtillväxt. Swedish Match ”natural leaf” cigarrer erbjuder hög kvalitet till ett attraktivt pris. Swedish Match volymer inom ”homogenized tobacco leaf” för varumärkena White Owl och Jackpot ökade också under 2017.

Tuggtobak

Swedish Match är den största aktören på marknaden för tuggtobak i USA och före­tagets varumärke Red Man är marknadens mest sålda. Swedish Match säljer också chew bags, en modern variant av tuggtobak i portionsformat, på vissa marknader i Europa och de största varumärkena är Thunder och General Cut.

Marknad och highlights

Marknaden för tuggtobak i USA har minskat kontinuerligt i volym under lång tid. Uppskattningsvis minskade marknaden i linje med den långsiktiga trenden under 2017, negativt påverkad av betydande skattehöjningar i vissa stater under den senare delen av 2016, exempelvis i Pennsylvania. Minskningen var mer uttalad i premiumsegmentet inom vilket Swedish Match har en ledande position. I detta segment var volymminskningen ungefär 10 procent. Inom lågprissegmentet, där volymminskningen var något lägre än i premiumsegmentet, växte segmentet för produkter som säljs i större förpackningar, så kallade ”big bags”.

För Swedish Match är verksamheten för tuggtobak i USA en viktig och lönsam del av produktportföljen inom Övriga tobaksprodukter med sitt starka kassaflöde. Swedish Match leveransvolymer för tugg­tobak (exklusive volymer för kontraktstillverkning) minskade något mindre än totalmarknadens volymer.

Swedish Match mest välkända varumärke, Red Man, är det absolut största i USA och står för mer än en tredjedel av marknadens totala försäljningsvolym. Swedish Match varumärken utgör cirka 40 procent av marknaden räknat i volym.1) 

I takt med den minskande konsumtionen av tuggtobak i USA arbetar Swedish Match med att både sänka kostnaderna och bibehålla produktionseffektivitet samt med prissättning för att säkerställa god lönsamhet. Ett exempel på detta är avtalet om kontraktstillverkning med National Tobacco som innebär att Swedish Match tillverkar tuggtobak åt denna konkurrent vid fabriken i Owensboro, Kentucky, USA.
Swedish Match betydande marknadsandel gör det möjligt för verksamheten att fortsätta generera starka kassaflöden. Dessutom är Swedish Match i den nedåtgående marknaden väl positionerat att bibehålla sin position över tid inom samtliga prissegment och förpackningsformat.

En intressant möjlighet för Swedish Match är chew bags då denna produkt visat sig vara ett uppskattat rökfritt alternativ på vissa marknader i Europa. Under 2017 fanns företagets produkter tillgängliga på ett flertal marknader såsom Tjeckien, Danmark, Tyskland och Slovenien. Genom att expandera Swedish Match produktportfölj av innovativa rökfria produkter i enlighet med strategin ökar konsumentalternativen på både befintliga och nya marknader. Den 31 augusti 2017 förvärvade Swedish Match det danska företaget V2 Tobacco, en tillverkare av både chew bags och snus. V2 Tobacco har en betydande ställning med chew bags i Europa och på vissa andra marknader vilket breddar Swedish Match närvaro inom denna produktkategori.

1) Källa: Swedish Match och branschestimat, helår 2017.