Snus och moist snuff

Swedish Match är marknadsledande inom snus i Skandinavien. I USA är Swedish Match väl positionerat som den tredje största tillverkaren av moist snuff samt är en betydande aktör på marknaden för svenskt snus och nikotinportionsprodukter utan tobak.

I Skandinavien har Swedish Match snusvolymer ökat år 2017 både på den svenska och norska marknaden. På marknaden för moist snuff i USA erbjuder företaget attraktiva alternativ inom de två snabbast växande segmenten – portionsprodukter och de större ”tubs” förpackningarna. I USA fortsatte snusmarknaden att växa och Swedish Match andel av marknaden ökade. Marknaden för nikotinportionsprodukter utan tobak är relativt ny men volymutvecklingen för företagets produkter är lovande.

Nyckeltal, MSEK201720162015
Nettoomsättning5 4835 2775 090
Rörelseresultat2 3572 1972 071
Rörelsemarginal, %43,041,640,7

 

Swedish Match leveransvolymer, miljoner dosor20172016Förändring, %
Snus, Skandinavien1)247,6241,33
Moist snuff, USA127,4131,4-3
Snus och nikotinportionsprodukter, utanför Skandinavien1)13,27,870

1) Inkluderar snusvolymer för V2 Tobacco från datum för förvärv.

 

Andel av koncernen:
Nettoomsättning: 34%
Rörelseresultat: 54%

Viktiga varumärken:
Sverige
Snus: General, Göteborgs Rapé, Kaliber, Kronan, Ettan, Grov, Catch
Nikotinportionsprodukter utan tobak: ZYN
Portionsprodukter utan tobak och nikotin: Onico

Norge
Snus:
 General, G.3, The Lab, Nick & Johnny
Portionsprodukter utan tobak och nikotin: Onico

USA
Moist snuff: Longhorn, Timber Wolf
Snus: General
Nikotinportionsprodukter utan tobak: ZYN

Viktiga marknader: Sverige, Norge, USA
Produktionsenheter: Sverige, USA

Strategi

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter och företaget erbjuder konsumenter alternativ som både är uppskattade och väsentligt mindre farliga än rökning. Rökfria alternativ, såsom snus och moist snuff samt innovativa produkter som exempelvis nikotinportionsprodukter utan tobak, är en viktig del för att uppnå visionen. När snuskonsumtionen ökar minskar cigarettkonsumtionen. Utvecklingen i Skandinavien visar att allt fler konsumenter väljer snus framför cigaretter och detta är särskilt tydligt bland yngre vuxna i Norge. Swedish Match arbetar dedikerat med att fortsätta utveckla den växande snuskategorin i Skandinavien, USA och på potentiella andra marknader och därmed bidra till en betydande förbättring av folkhälsan.

Företagets stora konkurrensfördelar utgörs bland annat av produkter av överlägsen kvalitet samt förmågan att snabbt kunna anpassa sig till konsumenternas önskemål genom att kunna erbjuda marknaden såväl traditionella som innovativa produkter av hög kvalitet inom både väletablerade och nya varumärken, analysera konsumenternas behov, bedriva forskning samt att ge service till företagets kunder/återförsäljare.

Swedish Match kommer att dra nytta av sin unika position inom Snus och moist snuff och fortsätta innovationsarbetet med att ta fram nya och förbättrade produkter av hög kvalitet. Swedish Match kommer att sträva efter att driva kategoritillväxt och bibehålla en ledande position i Skandinavien. Företaget kommer även att arbeta med att utveckla kategorierna för snus och nikotinportionsprodukter i USA för att etablera en stark närvaro på den marknaden. Swedish Match kommer att sträva efter att stärka positionen på marknaden för moist snuff genom att satsa på segment med bättre tillväxt. Företaget kommer att utforska möjligheterna för snus och andra innovativa rökfria produkter både på existerande och nya marknader.

Ekonomisk utveckling

(Obs: Kommentarer nedan avser jämförelsen mellan helåret 2017 och helåret 2016).

Nettoomsättningen för produktområdet ökade med 4 procent i lokala valutor. Rörelseresultatet ökade till 2 357 MSEK (2 197) och inkluderade nettoresultat för satsningen på snus och nikotinportionsprodukter utanför Skandinavien om -167 MSEK (-232). Det förbättrade rörelseresultatet drevs av tillväxt i Skandinavien och minskad rörelseförlust för snus och nikotinportionsprodukter utanför Skandinavien.

Swedish Match bedömer att bolagets underliggande volymer på den skandinaviska marknaden ökade med mer än 1 procent och bedömer att den totala skandinaviska snusmarknaden växte med nära 4 procent i volym.

Den norska lagstiftningen om enhetliga förpackningar började gälla den 1 juli 2017. Nya produkter som introduceras efter detta datum måste ha enhetliga förpackningar. För produkter som fanns på marknaden före den 1 juli 2017 krävs enhetliga förpackningar i detaljhandeln från den 1 juli 2018.

I Skandinavien ökade rörelseresultatet främst till följd av ökade volymer och förbättrat genomsnittligt pris. I USA minskade nettoomsättningen i lokal valuta för moist snuff till följd av minskade volymer, medan rörelseresultatet ökade som ett resultat av högre genomsnittligt pris och lägre produktionskostnader. För snus och nikotinportionsprodukter utanför Skandinavien ökade både nettoomsättning och bruttovinst.

Se finansiella tabeller per produktområde för mer finansiell information.