Marknadsutveckling

Marknaden för Tändprodukter

Swedish Match tändstickor och tändare säljs över hela världen och de viktigaste marknaderna finns i Europa och Asien samt i Brasilien i Latinamerika.

Marknad

Marknaden för tändstickor har minskat kontinuerligt under lång tid på de flesta marknader där Swedish Match är representerat. De största marknaderna för Swedish Match är Europa, Brasilien och delar av Afrika. För tändare har marknadsvolymerna varit på oförändrad nivå eller minskande på de flesta utvecklade marknader, medan volymerna har ökat i många utvecklingsländer. Swedish Match största marknader för tändare finns i Asien och Europa men företaget har även en stark närvaro i Brasilien. Kvalitet och pris är båda viktiga faktorer för tändstickor och tändare och Swedish Match erbjuder produkter med hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Priskonkurrensen är intensiv på de flesta marknaderna för tändstickor och tändare. Swedish Match säljer även kompletterande produkter, såsom glödlampor, batterier, rakhyvlar och vissa andra produkter, främst på marknaden i Brasilien.

Tändstickor

Under 2017 har Swedish Match behållit betydande eller ledande ställningar på sina största marknader för tändstickor, däribland Australien (Redheads), Storbritannien (Swan Vestas), Spanien (Tres Estrellas), de nordiska länderna (Solstickan, Nitedals Hjelpestikker och Tordenskjold) samt Brasilien (Fiat Lux).

Tändare

Swedish Match erbjuder ett stort utbud av tändare som inkluderar både högkvalitativa engångständare och braständare (för att tända grillen och stearinljus). Genom en flexibel och effektiv tillverkningsprocess kan Swedish Match snabbt tillverka och leverera olika typer av tändare för att tillgodose kundernas krav på kvalitet, pålitlighet, design och innovation.

Kompletterande produkter

Främst på den brasilianska marknaden erbjuder Swedish Match kompletterande produkter såsom rakhyvlar, batterier och glödlampor under varumärket Fiat Lux.

Konkurrenter

Konkurrensen inom tändstickor skiljer sig åt för olika marknader. Konkurrenter inom tändare är Bic, Tokai, Flamagas samt ett antal andra mindre tillverkare.