Marknadsutveckling

Marknaden för Tändprodukter

Swedish Match tändstickor och tändare säljs över hela världen och de viktigaste marknaderna finns i Europa och Asien samt i Brasilien i Latinamerika.

Swedish Match tillverkar och säljer tändarvarumärket Cricket med ett brett utbud av engångständare och andra specialprodukter för både hushållsbruk och för användning utomhus. Tändare under varumärket Cricket står för kvalitet, unik design och har säkerhetsattribut såsom ”fixed flame”-teknologi, barn­säkerhetsfunktioner och är tillverkade av brandsäkert material. Många tändsticksvarumärken är lokala med ett klassiskt varumärke i varje land. Företagets tändsticksutbud inkluderar produkter i en rad olika storlekar och ­format avsedda för olika användningsområden. Swedish Match säljer även kompletterande ­produkter, såsom rakhyvlar, glödlampor och tandpetare främst på marknaden i Brasilien samt e-cigaretter i Ryssland och Grekland.

Marknad

Marknaden för tändstickor har minskat kontinuerligt under lång tid på de flesta marknader där Swedish Match är representerat. De största marknaderna för Swedish Match är Europa, Brasilien och delar av Afrika. För tändare har marknadsvolymerna varit på oförändrad nivå eller minskande på de flesta utvecklade marknader, medan volymerna har ökat i många utvecklingsländer. Swedish Match största mark­nader för tändare finns i Asien och Europa men företaget har även en stark närvaro i Brasilien. Under stora delar av 2015 och i början av 2016 stod marknaderna i Öst­europa inför särskilt svåra ekonomiska utmaningar men situationen förbättrades successivt under 2016. Kvalitet och pris är båda viktiga faktorer för tändstickor och tändare och Swedish Match erbjuder produkter med hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Priskonkurrensen är intensiv på de flesta marknaderna för tändstickor och tändare. Swedish Match säljer även kompletterande produkter, såsom glödlampor, batterier, rakhyvlar och vissa andra produkter främst på marknaden i Brasilien.

Tändstickor

Under året har Swedish Match behållit betydande eller ledande ställningar på sina största marknader för tändstickor, däribland Australien (Redheads), Storbritannien (Swan Vestas), Spanien (Tres Estrellas), de nordiska länderna (Solstickan, Nitedals Hjelpestikker och Tordenskjold) samt Brasilien (Fiat Lux). Nettoomsättningen för tändstickor minskade jämfört med föregående år vilket var ett resultat av lägre volymer och negativa valutaomräkningseffekter som delvis kompenserades av förbättrad prissättning. Rörelseresultatet minskade under året.

Tändare

Swedish Match erbjuder ett stort utbud av tändare som inkluderar både högkvalitativa engångständare och bras­tändare (för att tända grillen och stearinljus). Genom en flexibel och effektiv tillverkningsprocess kan Swedish Match snabbt tillverka och leverera olika typer av tändare för att tillgodose kundernas krav på kvalitet, pålitlighet, design och innovation.

Tändarverksamheten karaktäriseras av variationer i volymer och mix, beroende på timing och typ av produkter som levereras och till vilken marknad produkterna levereras samt valutafluktuationer. Trots att leverensvolymerna för året var relativt oförändrade förbättrades nettoomsättningen och lönsamheten jämfört med föregående år, delvis till följd av kostnadseffektivitet och en fördelaktig produktmix.

Kompletterande produkter

Främst på den brasilianska marknaden erbjuder Swedish Match kompletterande produkter såsom rakhyvlar, batterier, glödlampor och tandpetare under varumärket Fiat Lux. Nettoomsättningen för dessa kompletterande produkter ökade under 2016 jämfört med föregående år.

Konkurrenter

Konkurrensen inom tändstickor skiljer sig åt för olika marknader. Konkurrenter inom tändare är Bic, Tokai, Flamagas samt ett antal andra mindre tillverkare.