Vår värdekedja

Swedish Match tillverkar snus, moist snuff, tuggtobak, chew bags, tobaksfria nikotinprodukter, cigarrer, tändstickor och tändare vid 13 anläggningar i Sverige, USA, Dominikanska republiken, Nederländerna, Filippinerna, ­Brasilien och Danmark.

Värdekedjan för våra produkter omfattar forskning och utveckling av nya och befintliga produkter, utvinning och produktion av råvaror, bearbetning hos leverantörer, tillverkning vid Swedish Match anläggningar, transport och distribution mellan de olika stegen i värdekedjan, försäljning genom återförsäljare (kunder) samt till sist konsumtion och slutgiltigt bortskaffande av produkten efter konsumentetens användning.

Värdekedja


Jordbruk/Skogsbruk/Råmaterial

Råvaror för våra produkter kommer främst från externa parter från många geografiska områden. Inköpskraven är strikta.

Vår kvalitetsstandard GOTHIATEK®, till exempel, kräver hög noggrannhet vid de tester som utförs inom flera steg i värde­kedjan och vid urval av råtobak. Testerna startar redan på gårdsnivå hos tobaksodlarna och på så vis kan vi få spårbarhet för råtobaken för våra snusprodukter. Detta sätt att arbeta har en inverkan på standarden för andra tobaksprodukter samt för annat ­råmaterial på lång sikt.

Leverantörer

Vår uppförandekod för leverantörer utgör grunden för relationen till våra leverantörer. Våra största risker, påverkan och förbättringspotential i denna del av värdekedjan återfinns inom områdena affärsetik, barn­arbete och mänskliga rättigheter samt växthusgaser. Dessa områden är i fokus vid vår granskning av och i dialog med leverantörer. För att nå våra mål inom flera fokusområden är vi beroende av ett gott ­samarbete med såväl leverantörer som underleverantörer.

Fabrik/Lager/Kontor

Vår egen verksamhet omfattar alla fokusområden. De policyer som styr och vägleder oss i vår dagliga verksamhet sammanfattas i vår uppförandekod. Vår uppförandekod gäller alla medarbetare inom koncernen. Den utgör grunden för vår hållbarhetsstrategi och de resultat vi uppnår.

Samarbete och innovativt arbete har betydelse för företagets framgång. En annan viktig komponent är medarbetarnas möjlighet att nyttja sin fulla potential. Det är våra medarbetare som driver och upprätthåller vår höga kvalitetsstandard för alla våra produkter, förbättrar företagets upphandlingsmetoder och koldioxidintensitet, eliminerar risker och förekomst av barnarbete och säker­ställer hög affärsetik i vår värdekedja.

Transport/Distribution

Snus distribueras och säljs på marknader i Sverige och Norge via SMD Logistics. Chew bags distribueras genom egna eller tredje parts nätverk i Europa. I USA distribueras och säljs moist snuff, tuggtobak och cigarrer samt snus och nikotinportionsprodukter utan tobak på den nordamerikanska marknaden via externa distributörer från lager som ägs av bolaget. Tändstickor och tändare distribueras och säljs genom ett utbrett nätverk av samarbetspartners över hela världen. I Brasilien distribueras och säljs tändstickor, tändare och kompletterande produkter genom lokala samarbetspartners.

Kunder

De främsta försäljningskanalerna för våra produkter är stormarknader, närbutiker, tobaksaffärer och bensinmackar. Andra kanaler är bland annat barer, restauranger, flygplatser och båtar i färjetrafik, e-handel, exklusiva snusbutiker samt pop-up butiker på olika marknader.

Våra tobaksprodukter omfattas av ett stort antal krav i nationella lagar och förordningar och våra marknadsföringsavdelningar har ett nära samarbete med våra juridiska avdelningar för att säkerställa att dessa följs.

Konsumenter

Vårt engagemang ligger i att erbjuda attraktiva alternativ till cigaretter, till exempel snus och nikotinportionsprodukter utan tobak, och därmed bidra till förbättrad folkhälsa. Vi använder ett strukturerat tillvägagångssätt för konsumentinsikt som inkluderar bedömning av ­konsumenters behov, trender och marknadsvärde vilka tillsammans påverkar bolagets produkt­innovationer. Våra FoU-anläggningar arbetar med att utveckla nya produkter samt bevakar och förbättrar befintliga produkter i enlighet med GOTHIATEK®-standarden (för snus).