Företags­varumärket

Swedish Match har idag en utpräglad House of Brands-strategi. Företaget har under ett gemensamt paraply samlat marknadsledande produktvarumärken inom respektive verksamhetsområde.

Innehållet och värdet på företagsvarumärket Swedish Match härrör till stora delar av de ingående produktvarumärkenas positionering och värde. Samtidigt använder Swedish Match sitt företagsvarumärke i konsumentmarknadsföringen som ett kompletterande stöd. Det syftar till att förstärka produktvarumärkena, framför allt inom områden som kvalitet, säkerhet, innovation och socialt ansvarstagande.

Huvudsakligen är Swedish Match ett utpräglat företagsvarumärke. Varumärkesstrategin syftar till att positionera Swedish Match som ledare inom rökfri tobak; en ansvarstagande och trovärdig samhällsaktör med internationell närvaro, stark kultur samt hög innovationskraft.

På kapitalmarknaden är Swedish Match ett starkt och välpositionerat finansiellt varumärke. Det visar sig bland annat genom att aktien är en av dem med högst utländskt ägande på den svenska börsen. Även gentemot rekryteringsmarknaden kommuniceras Swedish Match aktivt, vilket har gjort Swedish Match till en attraktiv arbetsgivare med ett starkt employer brand.

Swedish Match för…

  • konsumenter - Swedish Match strävar efter att upprätthålla en hög kvalitet och ett brett utbud för att möta konsumenters behov;
  • investerare - Swedish Match fortsätter att sträva efter ett bra finansiellt resultat, en stark och hållbar verksamhet som ger vinst, med hög affärsetik och moral;
  • anställda - Swedish Match har som mål att utveckla och bibehålla den kompetenta personal som företaget anställer och att ha bra förhållanden för de anställda. Swedish Match erbjuder en internationell arbetsmiljö med ett brett urval av möjligheter och jobbuppdrag;
  • samhället - Swedish Match främjar innovation och kunskap och delar med sig av sin kunskap och insikter för att uppmuntra till dialog och förståelse för Swedish Match produkter och verksamhet.