Organisation

Swedish Match har verksamhet i elva länder och våra produkter säljs över hela världen.

Med ett flexibelt och innovativt tillvägagångssätt arbetar Swedish Match kontinuerligt med att ha rätt ­strategi, personer, kompetenser, produkter och struktur på plats för att snabbt kunna möta förändrade marknadsförutsättningar.

Swedish Match organisation består av tre divisioner samt staber och centrala funktioner. Huvudkontoret med koncernchef, staber och centrala funktioner är baserad i Stockholm. Produktionsanläggningar finns i Brasilien, Danmark, Dominikanska republiken, Filippinerna, Nederländerna, Sverige och USA. 

VD och KoncernchefCentrala funktionerEurope DivisionUS DivisionLights Division

 

Staber och centrala funktioner

Staber och centrala funktioner inkluderar finans, business control, juridik, IR och hållbarhet, vetenskapliga frågor, kommunikation och public affairs, inköp, IT, central HR samt en funktion för distribution. De centrala funktionerna utför tjänster till Swedish Match divisioner. Swedish Match huvudkontor ligger i Stockholm city.

Europe Division

Europe Division ansvarar för verksamheten för snus och andra rökfria produkter i Skandinavien, inklusive utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning. Divisionen är ansvarig för expansion till vissa nya exportmarknader inklusive försäljning av chew bags i Europa. Europe Division hanterar också tillverkning av koncernens rökfria produkter utanför Skandinavien, vilket inkluderar snus, moist snuff och tuggtobak som säljs i USA samt chew bags som säljs i Europa och nikotinportionsprodukter utan tobak som säljs i både Sverige och USA. Dessutom ansvarar Europe Division för att utveckla nya rökfria produkter och förbättra nuvarande produktportfölj. Fokus ligger på att stärka positionen inom den rökfria kategorin och att få hela kategorin att växa i Skandinavien genom effektiva försäljningsprocesser, marknadsföringsaktiviteter och produktutveckling samt expansion till vissa nya exportmarknader. Divisionens huvudkontor ligger i Stockholm.

US Division

US Division ansvarar för försäljning och marknadsföring av snus, moist snuff, tuggtobak och nikotinportionsprodukter utan tobak i USA. US Division har också det fulla ansvaret för massmarknadscigarrer, vilket inkluderar försäljning och marknadsföring samt ansvar för leverantörskedjan. US Division fokuserar på försäljningsprocess, varumärkesmarknadsföring, kategorihantering för handeln (category management) och ”go-to-market”-strategier för att säkerställa kvaliteten i distributionen och utöka marknadsandelen för företagets produkter i USA. US Division fokuserar även på att bygga kategorin för svenskt snus och nikotinportionsprodukter utan tobak i USA och Canada. För massmarknadscigarrer och tuggtobak är fokus på lönsamhet och värdeskapande. Divisionens huvudkontor ligger i Richmond, Virginia, USA.

Lights Division

Lights Division tillverkar och marknadsför tändstickor och tändare över hela världen och har produktionsenheter i Brasilien, Nederländerna, Filippinerna och Sverige. Divisionen säljer även kompletterande produkter som produceras av externa tillverkare, främst på den brasilianska marknaden. Lights Division har egna säljkårer i Brasilien och Turkiet samt ett brett nätverk av distributionspartners över hela världen. Huvudkontoret ligger i Stockholm.