Organisation

Swedish Match organisation består av tre divisioner samt staber och centrala funktioner.

Huvudkontoret med koncernchef, staber och centrala funktioner är baserad i Stockholm. Produktionsanläggningar finns i Brasilien, Danmark, Dominikanska republiken, Filippinerna, Nederländerna, Sverige och USA. 

VD och KoncernchefLights DivisionUS DivisionScandinavia DivisionCentrala funktioner

 

Staber och centrala funktioner

Staber och centrala funktioner inkluderar finans, business control, juridik, IR och hållbarhet, vetenskapliga frågor, kommunikation och public affairs, inköp, IT, central HR samt en funktion för distribution. De centrala funktionerna utför tjänster till Swedish Match divisioner. Swedish Match huvudkontor ligger i Stockholm city.

Scandinavia Division

Scandinavia Division ansvarar för snusverksamheten i Sverige och Norge, inklusive utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning. Divisionen är även ansvarig för expansion till vissa nya exportmarknader. Scandinavia Division hanterar också inköp för koncernens samtliga rökfria produkter utanför Skandinavien, vilket även inkluderar snus, moist snuff och tuggtobak som säljs i USA. Dessutom ansvarar Scandinavia Division för att utveckla nya rökfria produkter och förbättra nuvarande produktportfölj. Fokus ligger på att stärka positionen inom den rökfria kategorin och att få hela kategorin att växa i Skandinavien genom effektiva försäljningsprocesser, marknadsföringsföringsaktiviteter och produktutveckling samt expansion till vissa nya exportmarknader. Divisionens huvudkontor ligger i Stockholm.

US Division

US Division ansvarar för försäljning och marknadsföring av snus, moist snuff och tuggtobak i USA. US Division har också det fulla ansvaret för massmarknadscigarrer, vilket inkluderar försäljning och marknadsföring samt ansvar för tillverkningen. US Division fokuserar på försäljningsprocess, varumärkesmarknadsföring, kategorihantering för handeln (category management) och ”go-to-market”-strategier för att säkerställa kvaliteten i distributionen och utöka marknadsandelen för sina produkter. US Division fokuserar även på att bygga kategorin för svenskt snus i USA. För massmarknadscigarrer och tuggtobak är fokus på lönsamhet och värdeskapande. Divisionens huvudkontor ligger i Richmond, Virginia, USA.

Lights Division

Lights Division tillverkar och marknadsför tändstickor och tändare över hela världen och har produktionsenheter i Brasilien, Nederländerna, Filippinerna och Sverige. Divisionen säljer även kompletterande produkter som produceras av externa tillverkare, främst på den brasilianska marknaden. Lights Division har egna säljkårer i Brasilien och Turkiet samt ett brett nätverk av distributionspartners över hela världen. Huvudkontoret ligger i Stockholm.