Verksamhetsorter

Swedish Match har verksamheter i elva länder. Huvudkontoret är baserad i Stockholm. Koncernens produkter säljs över hela världen med tillverkning i sju länder. Medelantalet medarbetare i koncernen var 5 070 år 2016.