Verksamhetsorter

Swedish Match har verksamheter i elva länder. Koncernens produkter säljs över hela världen med tillverkning i sju länder. Medelantalet medarbetare i koncernen var 5 413 år 2017.