Vårt företag i korthet

Swedish Match tillhandahåller välkända produkter av högsta kvalitet och strävar efter att alltid agera på ett ansvarsfullt sätt.

Välkända varumärkenGeneral, Longhorn, ZYN, Onico, White Owl, Game, Red Man, Thunder, Oliver Twist, Fiat Lux, Cricket
ProduktionProduktion i sju länder
Största marknadSkandinavien och USA
HuvudkontorStockholm, Sverige

En hållbar och ansvarsfull verksamhet

Swedish Match har en vision om en värld utan cigaretter. Att erbjuda tobakskonsumenter alternativa ­produkter till cigaretter är kärnan i det vi gör. 


I vår hållbarhetsstrategi lägger vi tonvikten vid sex områden – folkhälsa, affärsetik, lika möjligheter, växthusgaser, avfall samt barnarbete. Samtliga områden är väsentliga för vårt företag som helhet och på lång sikt. Visionen om en värld utan cigaretter är central för strategin och för hur vi bidrar till att göra världen bättre.

Swedish Match och hållbarhet

Aktien

Swedish Match-aktien är sedan 1996 noterad på Nasdaq Stockholm, under kortnamnet SWMA.

Aktien