Vårt företag i korthet

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor, tändare och kompletterande ­produkter).

Välkända varumärkenGeneral (snus), Longhorn (moist snuff), White Owl (cigarrer), Red Man (tuggtobak), Fiat Lux (tändstickor) och Cricket (tändare).
ProduktionProduktion i sju länder
Största marknadSkandinavien och USA
HuvudkontorStockholm, Sverige

En hållbar och ansvarsfull verksamhet

Vår vision är en värld utan cigaretter. Att erbjuda tobakskonsumenter alternativa produkter till cigaretter är kärnan i det vi gör.

Under det senaste året har vi lagt grunden för en ny strategi för vårt hållbarhetsarbete. Målet har varit, och är, att göra det än mer tydligt vad som är väsentligt för hela vårt företag på lång sikt. I vår hållbarhetsstrategi lägger vi tonvikten vid sex områden – folkhälsa, affärs­etik, lika möjligheter, barnarbete, växthusgaser samt avfall.

 


Swedish Match listas på OMX GES Sustainability Index.
Swedish Match och hållbarhet