Vårt företag i korthet

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter.

Välkända varumärkenGeneral, Longhorn, ZYN, Onico, White Owl, Game, Red Man, Thunder, Fiat Lux, Cricket
ProduktionProduktion i sju länder
Största marknadSkandinavien och USA
HuvudkontorStockholm, Sverige

En hållbar och ansvarsfull verksamhet

Swedish Match har en vision om en värld utan cigaretter. Att erbjuda tobakskonsumenter alternativa ­produkter till cigaretter är kärnan i det vi gör. 


I vår hållbarhetsstrategi lägger vi tonvikten vid sex områden – folkhälsa, affärsetik, lika möjligheter, växthusgaser, avfall samt barnarbete. Samtliga områden är väsentliga för vårt företag som helhet och på lång sikt. Visionen om en värld utan cigaretter är central för strategin och för hur vi bidrar till att göra världen bättre.

Swedish Match och hållbarhet

Aktien

Swedish Match-aktien är sedan 1996 noterad på Nasdaq Stockholm, under kortnamnet SWMA.

Aktien