Förvärv och avyttringar

1996-1999

Noteras på Nasdaq Stockholm och Nasdaq USA

Förvärvar:
Tändsticksverksamhet i Bulgarien, Indien och Turkiet

Förvärvar:
distributionsföretag i Australien

Avyttrar:
Cigarett-verksamhet

Förvärvar:
General Cigars massmarknadsverksamhet i USA, El Credito och Leonard Dingler

2000-2004

Förvärvar:
64% av General Cigar (premiumcigarrer) Distributionsföretag i Sydafrika

Förvärvar:
Piptobaksverksamhet i Sydafrika

Snustobaksverksamhet i Europa

Distributionsföretag i Italien

Förvärvar:
Distributionsföretag i Slovenien

Avnoteras från Nasdaq USA

Förvärvar:
Cigarr-verksamhet i USA

2005-2008

Förvärvar:
Resterande ägarandel i General Cigar

Avyttrar:
Tändsticksverksamheter på flera marknader inkl. Arenco

Förvarvar:
Hajenius/ Oud Kampen

Förvärvar:
Cigarrverksamhet i Europa och USA

Överenskommelse om kontraktstillverkning med National Tobacco Co.

2009-2015

Joint venture med Philip Morris International

Avyttrar:
Verksamhet i Sydafrika

Skapande av nya STG: cigarrer, piptobak och finskuren tobak (49% ägande)

Avyttrar:
Verksamhet i Bulgarien

Avslutar joint venture med Philip Morris International

2016-2018

STG noteras på Nasdaq Köpenhamn. Swedish Match reducerar aktieinnehavet i STG.

Förvärv: 
patenträttigheterna för ZYN, en nikotinspotionsprodukt utan tobak

Förvärvar:
V2 Tobacco

Avyttrar:
Ägarandel i Arnold André

Förvärvar: 
Oliver Twist

Förvärvar:
Majoritetspost i Gotlands Snus AB

1996