Den totala tobaksmarknaden

Med en produktportfölj bestående av snus och innovativa rökfria produkter är Swedish Match väl positionerat på den globala tobaksmarknaden i sin strävan mot visionen om en värld utan cigaretter. Det ökade intresset bland konsumenter och beslutsfattare för att minska cigaretternas ­skadliga påverkan på samhället och för individen via alternativa produkter är i linje med företagets strategi.

Den totala tobaksmarknaden

Rökfria tobaksprodukter består främst av snus, moist snuff, olika varianter av tuggtobak samt nischprodukter såsom ”dissolvables” (munsönderfallande produkter) och nässnus. Rökfri tobak är en liten men växande tobakskategori jämfört med cigarettkategorin och konsumeras i olika typer och format i många delar av världen.

I Skandinavien är det svenska snuset den dominerande typen av rökfri tobak. I Sverige har antalet snuskonsumenter ökat och passerat antalet cigarettkonsumenter.1) I USA är svenskt snus ett litet men växande segment, medan moist snuff och tuggtobak dominerar inom rökfri tobak. I andra delar av världen, såsom i Indien och vissa länder i Afrika och Asien, konsumeras i tämligen stor omfattning lokala varianter av mun- och nästobaksprodukter. Inom EU och vissa andra länder är försäljningen av svenskt snus förbjuden, medan det är tillåtet att sälja andra tobaksprodukter.

För stora globala tobaksbolag står cigaretter för merparten av omsättningen och vinsten och cigaretter svarar för cirka 90 procent av all tobakskonsumtion globalt.2) Swedish Match tillverkar inte cigaretter. Under de senaste tio åren har cigarettkonsumtionen generellt sett minskat i de flesta utvecklade länder, medan den har fortsatt att öka på många tillväxtmarknader.2) Andra typer av rök­tobaksprodukter som säljs globalt inkluderar finskuren tobak, rull­tobak, cigarrer och piptobak. Av dessa produktkategorier deltar Swedish Match på den amerikanska marknaden för massmarknadscigarrer. På senare tid har kategorin för e-cigaretter och ”vaping”-­produkter samt innovativa rökprodukter utvecklats på vissa marknader. Andra produkter, såsom nikotinportionsprodukter utan tobak, finns också på marknaden som alternativ till traditionella tobaks­produkter.

Den globala tobaksmarknaden påverkas av allt fler restriktioner och lagar till följd av att regeringar och andra reglerande organ samt ideella organisationer strävar efter att minska tobakskonsumtionen, i synnerhet cigarettkonsumtionen. Dessa regleringar tillsammans med beskattning har haft en inverkan på tobaksodling, tillverkning, tillgång på produkter, förpackningar och märkning, konsument­priser samt var produkterna får konsumeras. Samtidigt finns det en ökad förståelse för olika produkters riskprofiler samt en mer evidens­baserad syn på reglering för tobaks- och nikotinprodukter.

1) Källa: Ipsos Sweden, Market Report, 2016.
2) Källa: Euromonitor.