Hållbarhets­redovisning

Framgångsrikt hållbarhetsarbete kräver en metodisk redovisningsprocess. Det är inom våra sex fokusområden som vi koncentrerar våra insatser och vår kommunikation.

Swedish Match har tidigare redovisat enligt GRI:s självdeklarerade tillämpningsnivå B. För närvarande rapporterar vi ej enligt någon internationell standard, men vidareutvecklar vår nuvarande metodiska redovisningsprocess av hållbarhetsfrågor.

Swedish Match och hållbarhet 2017

Under det senaste året har vi fortsatt vårt kunskapsbyggande inom våra sex fokusområden – folkhälsa, affärsetik, lika möjligheter, växthusgaser, avfall och barnarbete samt förtydligat och lagt till nyckeltal. Vårt arbete inom dessa områden redovisas i Swedish Match årsredovisning 2017.

Arkiv för hållbarhetsdokument