Hållbarhets­redovisning

Framgångsrikt hållbarhetsarbete kräver en metodisk redovisningsprocess. Under året har vi identifierat sex fokusområden inom vilka vi framöver kommer att koncentrera våra insatser och kommunikation.

Swedish Match har tidigare redovisat enligt GRI:s självdeklarerade tillämpningsnivå B. För närvarande rapporterar vi ej enligt någon internationell standard, men vidareutvecklar vår nuvarande metodiska redovisningsprocess av hållbarhetsfrågor.

Swedish Match och hållbarhet 2016

Under året har vi arbetat med att öka vår kunskap inom hållbarhetsområdet. Vi har övergått till en mer fokuserad rapportering och arbetat fram grunden för en strategi där vi lägger tonvikten vid sex områden – folkhälsa, affärsetik, lika möjligheter, barnarbete, växthusgaser samt avfall och utsläpp. Vårt arbete inom dessa områden redovisas i Swedish Match årsredovisning 2016.

Arkiv för hållbarhetsdokument