Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Swedish Match ställning, verksamhet och utveckling.

Aktien

Aktien

678,80 SEK
5 aug, 2020 12:25 CET
SWMA -0,1%

Helår 2019

14 739
Nettoomsättning, MSEK
5 307
Rörelseresultat, MSEK
23,22
Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK

I fokus

Telefonkonferens om kvartalsresultatet

Telefonkonferensen i anslutning till Swedish Match delårsrapport för perioden januari-juni 2020 ägde rum den 17 juli klockan 14.00. Konferensen hålls på engelska. 

Lyssna på telefonkonferensen.

För arkiverade telefonkonferenser, presentationer och transcripts, se sidan Presentationer.

Årsstämma 2020

Swedish Match årsstämma 2020 ägde rum den 2 april 2020, kl. 15.30 på biograf Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm.
Läs mer om Bolagsstämman

Relaterat

Kontakt

Emmett Harrison

Emmett Harrison

Senior Vice President Investor Relations

Prenumerera på finansiell information

Prenumerera på aktiekursen

Frågor och svar

GOTHIATEK® är Swedish Match egen kvalitetsstandard för svenskt snus, som vi har skapat i brist på internationella standarder för rökfria tobaksprodukter. Namnet är varumärkesskyddat.

Standarden föreskriver stränga krav på produkter och tillverkning i syfte att säkra en hög och bestående kvalitet. Standarden innebär bland annat att vi har extremt låga värden av oönskade ämnen.
Läs mer om GOTHIATEK®.

Svenskt snus enligt GOTHIATEK® finns, bland andra på marknaderna Sverige, Norge och USA.

Med anledning av att inga forskningsresultat har kunna påvisat något samband mellan snus och cancer beslöt EU att ta bort kravet på cancervarning på svenskt snus år 2001.

Svenskt snus tillverkas av utvalda tobakssorter, olika salter, aromämnen samt fuktighetsbevarande ämnen. I Sverige är snus klassat som livsmedel. Endast livsmedelsgodkända ingredienser används i snus och tillverkningen sker i lokaler som hygienmässigt är anpassade för livsmedelsproduktion.

I svenskt snus ingår i huvudsak följande ingredienser:

  • Koksalt - ger smak och har en konserverande effekt
  • Natriumkarbonat – ett surhetsreglerande medel som i snuset omvandlas till bikarbonat
  • Livsmedelsgodkända fuktighetsbevarande ämnen såsom glycerol och propylenglykol
  • Aromämnen - ger de olika märkena sin speciella karaktär.