Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Swedish Match ställning, verksamhet och utveckling.

Helår 2021

18 489
Nettoomsättning, MSEK
8 286
Rörelseresultat, MSEK
3,97
Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK

I fokus

Telefonkonferens om kvartalsresultatet

Telefonkonferensen i anslutning till Swedish Match delårsrapport för andra kvartalet 2022 ägde rum den 22 juli klockan 14.00. Konferensen hålls på engelska. 

Lyssna på telefonkonferensen.

För arkiverade telefonkonferenser, presentationer och transcripts, se sidan Presentationer.

Årsstämma

Swedish Match årsstämma 2023 äger rum onsdagen den 19 april 2023. Årsstämman 2022 ägde rum onsdagen den 27 april 2022.
Läs mer om Bolagsstämman

Relaterat

Kontakt

Johan Levén

Johan Levén

Vice President Investor Relations

Prenumerera på information

Prenumerera på aktiekursen

Frågor och svar

Swedish Match-aktien är sedan 1996 noterad på Nasdaq Stockholm, under kortnamnet SWMA. I den nordiska börslistan som introducerades 2 oktober 2006 är Swedish Match klassificerat som ett Large Cap-bolag (börsvärde på minst € 1 miljard). Företaget klassificeras som Stockholmsnoterat och hör till sektorn 30 Dagligvaror - Consumer Goods. Mer information om aktien finner du på sidan Aktien.

Namn: Swedish Match
ID: SWMA
ISIN kod: SE0015812219
Lista: Large cap
Sektor: Dagligvaror – Consumer Goods

I många fall kan din bank eller börsmäklare hjälpa dig vid ändringar (av namn, adress etc.) Om du är direktregistrerad ägare kan du också anmäla ändringar till Euroclear Sweden AB direkt:

Euroclear Sweden AB 
Box 191
SE-101 23
Stockholm

Företaget är noterat sedan den 15 maj 1996 på Nasdaq Stockholm (SWMA). På Volvos bolagsstämma 1996 (dåvarande ägare), togs beslutet att börsintroducera Swedish Match samt att dela ut företagets aktier till aktieägarna i det egna företaget, en splittring av Volvoaktien i en Volvodel och en Swedish Matchdel.

Swedish Match har ingen direkt försäljning av aktier eller reinvesteringsprogram för utdelning.