Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Swedish Match ställning, verksamhet och utveckling.
Participants at the AGM

Extra bolagsstämma 2023

Swedish Match AB (publ) extra bolagsstämma ägde rum måndagen den 16 januari 2023, klockan 11.00 på Sveavägen 44, Stockholm.
Läs mer om Bolagsstämman

Relaterat

Frågor och svar

Sista dag för handel med Swedish Match-aktier var den 30 december 2022.

Swedish Match-aktien har under kortnamnet SWMA varit noterad på Nasdaq Stockholm perioden 15 maj 1996 till den 30 december 2022 och tillhört listan Large Cap och sektorn Consumer Staples. Mer information finner du på sidan Aktien.

I många fall kan din bank eller börsmäklare hjälpa dig. Om du är direktregistrerad ägare kan du också kontakta Euroclear Sweden AB:

Euroclear Sweden AB 
Box 191
SE-101 23
Stockholm

Årsredovisningar fr o m 1996 och delårsrapporter fr o m 1997 finns tillgängliga på webbplatsen, sidan Finansiella rapporter.

 

Kontakt

Johan Levén

Johan Levén

Vice President Investor Relations