Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Swedish Match ställning, verksamhet och utveckling.