Vår ståndpunkt

De negativa hälsoeffekterna av tobaksbruk kan i första hand relateras till rökning. Vetenskapliga fakta visar tydligt att de hälsorisker som kan förknippas med rökfria produkter i västvärlden är avsevärt lägre än riskerna med cigarettrökning.

Både skandinaviska och amerikanska undersökningar visar att många rökare använder rökfri tobak som en metod för att sluta röka. Erfarenheterna från Sverige visar att förekomsten av snus bidrar till att färre människor börjar röka. Svenska män har en rekordlåg nivå av tobaksrelaterade sjukdomar trots att totalkonsumtionen av tobak är jämförbar med andra länder.

Det är Swedish Match övertygelse att rökfria tobaksprodukter som tillverkas enligt Swedish Match kvalitetsstandard spelar en viktig roll för att minska hälsoriskerna med tobaksbruk, något som också understöds av åtskilliga vetenskapliga studier. Rökfri tobak utgör ett förnuftigt alternativ till cigaretter och andra rökprodukter, framför allt därför att den inte släpper ut några toxiska förbränningsprodukter. Med rökfri tobak finns heller inte problemet med passiv rökning.

Swedish Match hävdar inte att företagets rökfria produkter helt saknar negativa hälsoeffekter och Swedish Match medger att användning av tobak ställer relevanta frågor om nikotinberoende och nikotinets effekt under graviditet och bland personer med hjärt- och kärlsjukdomar.

Swedish Match anser att samhället måste utveckla en praktisk och effektiv strategi för att minska de negativa konsekvenserna av tobaksbruk på hälsa och samhällsekonomi eftersom en tobaksfri värld inte kommer att realiseras inom en förutsägbar framtid. Det främsta målet borde vara att minska tobaksbrukets negativa konsekvenser utan att kräva total abstinens från nikotin. Då kan Swedish Match rökfria produkter spela en viktig och konstruktiv roll.