Information om personuppgifter

Swedish Match tillämpar vid var tid gällande regelverk om behandling av personuppgifter och arbetar kontinuerligt för att på bästa sätt skydda din integritet.

Denna information riktar sig till dig som har en relation till följande bolag inom Swedish Match koncernen: Swedish Match AB (publ), Swedish Match North Europe AB, Swedish Match Norge AS, Swedish Match Industries AB, Swedish Match Lighters BV (”Swedish Match”). Respektive bolag inom Swedish Match är personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter.

För andra webbplatser som tillhör företag inom Swedish Match koncernen, t.ex. avseende vissa varumärken eller e-handel, gäller separat information om personuppgifter enligt vad som framgår på respektive webbplats.

Cookies

När du besöker www.swedishmatch.com eller www.swedishmatchindustries.com (”Webbplatserna”) använder vi cookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår Information om cookies för www.swedishmatch.com respektive Information om cookies för www.swedishmatchindustries.com.

Länkar till andra webbplatser

Webbplatserna kan innehålla länkar till andra webbplatser än Swedish Match webbplatser. Swedish Match ansvarar inte för sådana andra webbplatsers personuppgiftshantering och du uppmanas därför att kontrollera den information om personuppgifter som gäller för den aktuella webbplatsen.

Ändringar i denna information

Swedish Match förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna information. Varje sådan ändring publiceras här på Webbplatsen.

Senaste uppdateringen av denna Information: 2018-11-06 (Version 1.2)