Vårt företag

Swedish Match är den största snustillverkaren i Skandinavien med en produktportfölj av både moderna varumärken och varumärken med lång tradition.

Vårt företag

Detta är Swedish Match

Swedish Match är ett globalt företag med starka lokala varumärken. Swedish Match har också internationella varumärken såsom General (snus), ZYN (nikotinportioner) och Cricket (tändare). Koncernens största marknader är USA och Skandinavien.

Hållbarhet

Vårt bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling

Nio av FN:s globala mål för hållbar utveckling är i linje med våra fokusområden. Inom dessa områden anser vi att vi kan ha en meningsfull inverkan och där har vi konkreta åtaganden och mål kopplade till de detaljerade mål som fastställts i FN:s globala mål. Vi bidrar även till sju av de återstående åtta målen genom företagets engagemang i olika samhällsinitiativ.
Läs mer

En värld av rökfria produkter

Swedish Match e-handelstjänst – hela Swedish Match sortiment av rökfria produkter tillgängligt online.

SWEDISH MATCH E-HANDELSTJÄNST