SWMA 9 aug, 2022
17:29 CET
- 0,0 % 106,75 SEK

Telefonkonferens

Fredag 22 juli, klockan 14.00

Lyssna på telefonkonferensen

Detta är Swedish Match

Swedish Match är ett globalt företag med starka lokala varumärken. Swedish Match har också internationella varumärken såsom General (snus), ZYN (nikotinportioner) och Cricket (tändare). Koncernens största marknader är USA och Skandinavien.

Hållbarhet

Vårt bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling

Nio av FN:s globala mål för hållbar utveckling är i linje med våra fokusområden. Inom dessa områden anser vi att vi kan ha en meningsfull inverkan och där har vi konkreta åtaganden och mål kopplade till de detaljerade mål som fastställts i FN:s globala mål. Vi bidrar även till sju av de återstående åtta målen genom företagets engagemang i olika samhällsinitiativ.
Läs mer

Rökfria produkter

I USA är Swedish Match den största aktören inom nikotinportioner med varumärket ZYN samt den största tillverkaren av tuggtobak. Företaget är även väl positionerat som den tredje största aktören inom moist snuff och har en långvarig närvaro med snusvarumärket General. I Skandinavien är Swedish Match marknadsledande inom snus och är även den näst största aktören på marknaden för nikotinportioner. I Europa har Swedish Match närvaro med nikotinportioner i ett antal länder. Företaget har också en närvaro med tuggtobak inom nischkategorierna chew bags och tobacco bits samt inom snus i utvalda länder.

Rökfria produkter

Cigarrer

Swedish Match är den näst största aktören på marknaden inom massmarknadscigarrer i USA. Swedish Match har starka positioner inom segmenten för natural leaf-cigarrer och homogenized tobacco leaf-cigarrer (HTL).

Cigarrer

Tändprodukter

Swedish Match är en ledande tillverkare av tändstickor och tändare med en stark varumärkesportfölj över hela världen.

Tändprodukter

En värld av rökfria produkter

Swedish Match e-handelstjänst – hela Swedish Match sortiment av rökfria produkter tillgängligt online.

SWEDISH MATCH E-HANDELSTJÄNST

Vision och strategi

Swedish Match vision är om en värld utan cigaretter.

Hållbarhet

Vår hållbarhetsstrategi bygger på två grundläggande principer – fokus och organisatoriskt ägarskap. Genom denna strategi betonar vi fem fokus­områden – Förbättra folkhälsan, Säkerställa hög affärsetik, Minska miljö­påverkan, Mänskliga rättigheter i vår leverantörskedja och Lika möjligheter – områden där vi tror att vi har förmågan att direkt eller indirekt påverka meningsfulla resultat eller där en negativ utveckling kan ha en ogynnsam inverkan på våra verksamheter. 

Snus och hälsa

Information om snus och hälsa samt kvalitetsstandarden GOTHIATEK®.

Karriär

På Swedish Match är vi övertygade om att företagets framgång bygger på medarbetarnas framgång.