SWMA 31 mar, 2020
17:29 CET
+ 5,9 % 568,00 SEK

Årsstämma 2020

Swedish Match årsstämma 2020 hålls den 2 april kl. 15.30 på biograf Skandia i Stockholm.

Läs mer om årsstämman

Årsredovisning 2019

Läs mer om vår resultatutveckling, verksamhet och strategi i årsredovisningen för 2019.

Årsredovisning 2019