Bilder

Swedish Match Image Bank innehåller nedladdningsbara bilder av bland annat våra varumärken och produktion samt bilder på medlemmar i koncernledning och styrelse.

Alla bilder, logotyper och alla till dem anknutna rättigheter ägs uteslutande av Swedish Match AB. Material i Image Bank får användas kostnadsfritt för redaktionella ändamål och endast i icke-kommersiellt syfte. Bilderna får inte användas för något annat ändamål utan tillstånd från Swedish Match. Likaså är det inte tillåtet att på något sätt förändra design, färger eller på annat sätt förvränga bilderna. Vid publicering ska fotografens namn anges. För tillstånd och frågor, kontakta Swedish Match.

Besök Swedish Match Image Bank.