Arbetsmiljö

Swedish Match ser en bra arbetsmiljö som en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare.

Swedish Match sätter stort fokus på arbetsmiljöarbetet och som säkerställer att alla medarbetare kan verka i en inspirerande arbetsmiljö fri från trakasserier och diskriminering. Det innebär att företaget också har ergonomiska arbetsplatser som är fria från hälso- och säkerhetsrisker.

Alla operativa enheter arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsmiljökommittéer. De olika arbetsplatserna inom Swedish Match erbjuds också säkerhetsutbildningar samt friskvårdsaktiviteter. Vi prioriterar arbetet med att identifiera och åtgärda potentiella säkerhets- och hälsoproblem. Fabrikerna granskas både av Swedish Match internt och av oberoende externa parter. Utöver detta följer Swedish Match Inter­national Labour Organisation (ILO) grundläggande konventioner som rör arbetstagarnas rättigheter. Bland annat anser Swedish Match att alla medarbetare ska ha rätt att bilda föreningar och att förhandla kollektivt. Enligt vår uppförandekod har alla medarbetare rätten att bilda eller gå med i (icke-vålds­benägna) organisationer och föreningar.

Stöttning och hjälp

Företaget ser till att medarbetarna har de hjälpmedel som behövs för att kunna prestera på en hög nivå. Vi strävar efter en arbetsbelastning som är hanterbar, att eliminera hinder som står i vägen för måluppfyllelse, ser till att material, utrustning och tillräcklig bemanning som krävs finns på plats. Stöd ges också i form av de förmåner som Swedish Match erbjuder sina medarbetare. Bland annat erbjuds ledigheter för personliga och/eller medicinska skäl när så behövs, hälso- och pensionsförmåner samt stöd vid kris för både arbetsrelaterade och personliga problem. Swedish Match arbetar också för att medarbetarna ska ges en sund balans mellan arbetsliv och privatliv.