Arbetsmiljö

Swedish Match ser en bra arbetsmiljö som en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare.

God hälsa och arbetsglädje är viktiga förutsättningar för att skapa ett bra arbetsklimat för våra medarbetare.

Swedish Match har som ambition att alla medarbetare skall ges förutsättningar att uppnå balans mellan arbete och fritid. Vi menar att ett välfungerade privatliv och en god arbetsprestation ofta går hand i hand och vi strävar efter att våra medarbetare skall ha möjlighet att kombinera ett stimulerande arbete med fritid och familj.