Ansvarsfriskrivning

Aktiekurser och övrig information tillhandahålls i befintligt skick utan någon uttalad eller underförstådd garanti av något slag. Användande av informationen sker helt på användarens egen risk. Informationen utgör ej finansiell rådgivning och skall ej läggas till grund för investeringsbeslut i aktier i Swedish Match AB. Under inga omständigheter kan Swedish Match eller något av dess dotterbolag hållas ansvariga för skador av direkt, indirekt eller annan natur som kan ha uppkommit vid användandet av, eller oförmåga att använda, informationen som du tillhandahålls.