Företagskultur

På Swedish Match är vi övertygade om att företagets framgång bygger på medarbetarnas framgång.

När engagerade medarbetare utvecklas, involveras och arbetar som ambassadörer för Swedish Match sker fantastiska framsteg som utvecklar företaget. Alla beslut som tas inom Human Resources är förankrade i denna övertygelse.

Grundläggande värderingar

Swedish Match grundläggande värderingar passion, ägarskap, innovation och kvalitet är en naturlig del av hur Swedish Match agerar och verkar i relationen med intressenter, både internt och externt.

Decorative image

Företaget uppmuntrar egna initiativ och resultatorienterade handlingar i en professionell och informell företagskultur. Som global aktör strävar företaget efter att skapa ett arbetsklimat där informationsutbyte och kompetensöverföring belönas, för att på så sätt uppmuntra till goda prestationer på alla marknader. 

Medarbetarundersökningar

HR-organisationen samordnar och genomför en global medarbetarundersökning i syfte att identifiera koncernens gemensamma utvecklingsområden. Efter att resultaten presenteras utarbetar chefer och ­medarbetare tillsammans en handlingsplan baserad på undersökningen.