Företagskultur

På Swedish Match är vi övertygade om att företagets framgång bygger på medarbetarnas framgång.

När engagerade medarbetare utvecklas, involveras och arbetar som ambassadörer för Swedish Match sker fantastiska framsteg som utvecklar företaget. Alla beslut som tas inom Human Resources är förankrade i denna övertygelse.

Grundläggande värderingar

Swedish Match grundläggande värderingar passion, ägarskap, innovation och kvalitet är en naturlig del av hur Swedish Match agerar och verkar i relationen med intressenter, både internt och externt.

Decorative image

Företaget uppmuntrar egna initiativ och resultatorienterade handlingar i en professionell och informell företagskultur. Som global aktör strävar företaget efter att skapa ett arbetsklimat där informationsutbyte och kompetensöverföring belönas, för att på så sätt uppmuntra till goda prestationer på alla marknader. 

För att skapa effektivitet arbetar företaget med en öppen och aktiv kommunikation mellan medarbetare och ledare. Det är av yttersta vikt för vår framgång att medarbetarna uppmuntras till att dela med sig av sina idéer, iakttagelser och förbättringsförslag. 

Chefer på Swedish Match är tydliga med sina förväntningar, så att medarbetarna förstår vad de förväntas göra och vilka mål de arbetar mot. Både chef och medarbetare kan när som helst initiera en dialog om förväntningar och prestationer. Varje år genomförs också medarbetarsamtal. Chef och medarbetare förväntas att delta aktivt i dessa samtal genom att ge och ta emot feedback.

Medarbetarundersökningar

Swedish Match genomför också regelbundet globala medarbetarundersökningar som utförs av en oberoende part. Undersökningarna ger medarbetarna möjligheten att anonymt betygsätta sitt jobb och Swedish Match som företag. Undersökningarnas resultat används för att identifiera förbättringsområden inom företaget.