Vår verksamhet

Swedish Match är ett globalt företag med starka lokala varumärken. Företaget har också internationella varumärken såsom snusvarumärket General och tändarvarumärket Cricket.

Swedish Match produkter och varumärken redovisas i produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. 

Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och USA. Mer än en tredjedel av företagets totala nettoomsättning och mer än halva rörelseresultatet härrör från produktsegmentet Snus och moist snuff.

Marknadspositioner

 

Nettoomsättning och rörelseresultat per produktsegment