Vår verksamhet

Swedish Match tillverkar snus, nikotinportioner, moist snuff, portionsprodukter utan tobak och nikotin, chew bags, tobacco bits, tuggtobak, cigarrer, tändstickor och tändare vid 16 anläggningar i Sverige, USA, Dominikanska republiken, Nederländerna, Filippinerna, Brasilien och Danmark.

Ett globalt företag med starka marknadspositioner

Swedish Match största marknader för rökfria produkter är USA och Skandinavien. Swedish Match är den näst största aktören på marknaden för massmarknadscigarrer i USA. Företaget är också en ledande tillverkare och distributör av tändstickor och tändare med en stark varumärkesportfölj över hela världen.
Våra marknader

Marknadspositioner

Nettoomsättning, procent

ProduktsegmentSEK
Rökfria produkter12 120
Cigarrer4 688
Tändprodukter1 338

Nettoomsättning per produktsegment, helår 2021.

Rörelseresultat, procent

ProduktsegmentSEK
Rökfria produkter5 998
Cigarrer1 841
Tändprodukter297

Rörelseresultat per produktsegment, helår 2021.

Produkter och varumärken

Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och USA. Mer än hälften av företagets totala nettoomsättning och rörelseresultat härrör från produktsegmentet Rökfria produkter.

I fokus

Swedish Match har verksamheter i elva länder. Koncernens produkter säljs över hela världen med tillverkning i sju länder. Antalet medarbetare uppgick i genomsnitt till  7 523 år 2021.

Frågor och svar

Det svenska snuset - som fram till nyligen endast producerades av Swedish Match - är världsunikt och har anor från slutet av 1700-talet. Till skillnad från torrt nässnus som dras in genom näsan, är munsnus fuktigt för att underlätta användningen i munnen. Vårt snus görs på mald tobak och används under överläppen i motsats till amerikanskt moist snuff som även förekommer i riven form och läggs i underläppen. Det innehåller utvalda lufttorkade tobakssorter, vatten, salt, mjukgörare, konserveringsämnen samt aromämnen.

Det speciella med svenskt snus, tillverkat av Swedish Match, är att vi ställer mycket höga kvalitetskrav. Detta har vi säkrat genom att följa vår kvalitetsstandard GOTHIATEK®. Det som är utmärkande är:

  • Val av råvaror: För att säkerställa att de mycket höga råvarukraven uppfylls, görs en mängd kemiska analyser under tillverkningsprocessens gång. Det garanterar att vi i tid kan upptäcka eventuella otillåtna ämnen.
  • Tillverkning: Den största principiella skillnaden mellan svenskt snus och övrigt snus är själva beredningsprocessen. Swedish Match snus tillverkas genom en egenutvecklad värmebehandlingsprocess - en pastöriseringsmetod som gör att merparten av de bakterier som naturligt finns i den torkade tobaken elimineras. Beredningen sker med full kontroll av processbetingelser och processhygien med avsikt att ge snuset en bättre hållbarhet. Traditionellt amerikanskt moist snuff å andra sidan fermenteras. 
  • Lagstiftning: I Sverige lyder snustillverkning och därmed dess användning av tillsatser under livsmedelslagen. Snuset är därmed underkastat samma kontroll som gäller för livsmedel. Folkhälsomyndigheten är tillsynsmyndighet för varningstexter på tobaksprodukter och handhar de ingrediensrapporter som alla tobakstillverkare enligt gällande EU-direktiv årligen ska inge. Marknads- och försäljningsfrågor lyder under Konsumentverket. 
  • Kylförvaring: vi rekommenderar att svenskt snus ska kylförvaras för bästa hållbarhet.
  • All snusverksamhet inom Swedish Match i Skandinavien är kvalitets- och miljöcertifierat enligt IS0 9001:2000 och 14001:2004.

Svenskt snus tillverkas av utvalda tobakssorter, olika salter, aromämnen samt fuktighetsbevarande ämnen. I Sverige är snus klassificerat som livsmedel. Endast livsmedelsgodkända ingredienser används i snus och tillverkningen sker i lokaler som hygienmässigt är anpassade för livsmedelsproduktion.

I svenskt snus ingår i huvudsak följande ingredienser:

  • Koksalt - ger smak och har en konserverande effekt
  • Natriumkarbonat – ett surhetsreglerande medel som i snuset omvandlas till bikarbonat
  • Livsmedelsgodkända fuktighetsbevarande ämnen såsom glycerol och propylenglykol
  • Aromämnen - ger de olika märkena sin speciella karaktär.

De exakta snusrecepten är naturligtvis en hemlighet. Exempel på smakämnen är dock lakrits, citronolja och rosenolja. Alla tillsatser är godkända av Livsmedelsverket och enligt Swedish Match Ingredienspolicy.

Swedish Match har en vision om en värld utan cigaretter

Vision och strategi