Vår verksamhet

Swedish Match är ett globalt företag med starka lokala varumärken. Företaget har också internationella varumärken såsom snusvarumärket General och tändarvarumärket Cricket.

Swedish Match produkter och varumärken redovisas i produktområdena Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor, tändare och kompletterande produkter). 

Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och USA. Mer än en tredjedel av företagets totala nettoomsättning och mer än halva rörelseresultatet härrör från produktområdet Snus och moist snuff.