Vår verksamhet

Swedish Match tillverkar snus, nikotinportioner, moist snuff, portionsprodukter utan tobak och nikotin, chew bags, tobacco bits, tuggtobak, cigarrer, tändstickor och tändare vid 16 anläggningar i Sverige, USA, Dominikanska republiken, Nederländerna, Filippinerna, Brasilien och Danmark.

Produkter och varumärken

Tillverkning sker i sju länder. Swedish Match största marknader för rökfria produkter är USA och Skandinavien.

Snusproduktion

I fokus

Frågor och svar

Det svenska snuset - som fram till nyligen endast producerades av Swedish Match - är världsunikt och har anor från slutet av 1700-talet. Till skillnad från torrt nässnus som dras in genom näsan, är munsnus fuktigt för att underlätta användningen i munnen. Vårt snus görs på mald tobak och används under överläppen i motsats till amerikanskt moist snuff som även förekommer i riven form och läggs i underläppen. Det innehåller utvalda lufttorkade tobakssorter, vatten, salt, mjukgörare, konserveringsämnen samt aromämnen.

Det speciella med svenskt snus, tillverkat av Swedish Match, är att vi ställer mycket höga kvalitetskrav. Detta har vi säkrat genom att följa vår kvalitetsstandard GOTHIATEK®. Det som är utmärkande är:

  • Val av råvaror: För att säkerställa att de mycket höga råvarukraven uppfylls, görs en mängd kemiska analyser under tillverkningsprocessens gång. Det garanterar att vi i tid kan upptäcka eventuella otillåtna ämnen.
  • Tillverkning: Den största principiella skillnaden mellan svenskt snus och övrigt snus är själva beredningsprocessen. Swedish Match snus tillverkas genom en egenutvecklad värmebehandlingsprocess - en pastöriseringsmetod som gör att merparten av de bakterier som naturligt finns i den torkade tobaken elimineras. Beredningen sker med full kontroll av processbetingelser och processhygien med avsikt att ge snuset en bättre hållbarhet. Traditionellt amerikanskt moist snuff å andra sidan fermenteras. 
  • Lagstiftning: I Sverige lyder snustillverkning och därmed dess användning av tillsatser under livsmedelslagen. Snuset är därmed underkastat samma kontroll som gäller för livsmedel. Folkhälsomyndigheten är tillsynsmyndighet för varningstexter på tobaksprodukter och handhar de ingrediensrapporter som alla tobakstillverkare enligt gällande EU-direktiv årligen ska inge. Marknads- och försäljningsfrågor lyder under Konsumentverket. 
  • Kylförvaring: vi rekommenderar att svenskt snus ska kylförvaras för bästa hållbarhet.
  • All snusverksamhet inom Swedish Match i Skandinavien är kvalitets- och miljöcertifierat enligt IS0 9001:2000 och 14001:2004.

Svenskt snus tillverkas av utvalda tobakssorter, olika salter, aromämnen samt fuktighetsbevarande ämnen. I Sverige är snus klassificerat som livsmedel. Endast livsmedelsgodkända ingredienser används i snus och tillverkningen sker i lokaler som hygienmässigt är anpassade för livsmedelsproduktion.

I svenskt snus ingår i huvudsak följande ingredienser:

  • Koksalt - ger smak och har en konserverande effekt
  • Natriumkarbonat – ett surhetsreglerande medel som i snuset omvandlas till bikarbonat
  • Livsmedelsgodkända fuktighetsbevarande ämnen såsom glycerol och propylenglykol
  • Aromämnen - ger de olika märkena sin speciella karaktär.

De exakta snusrecepten är naturligtvis en hemlighet. Exempel på smakämnen är dock lakrits, citronolja och rosenolja. Alla tillsatser är godkända av Livsmedelsverket och enligt Swedish Match Ingredienspolicy.