Svenska Tobaks AB

1915 | Verksamhet i Svenska Tobaksmonopolet startar

Finansiering av försvaret och pensionskassan

AB Svenska Tobaksmonopolet börjar verka 1915. VD från starten till 1929 är Oscar Wallenberg. Skälet för införandet av ett monopol är att staten behöver pengar, dels för att bygga ut det militära försvaret, dels som hörnsten vid införandet av svenska folkets pensionskassa.

Svenska Tobaks Monopolet 

Förstatligande av Sveriges tobaksfabriker

Pengarna till försvaret och pensionskassan ska komma från tobaken och det bästa sättet anses vara genom ett monopol. Samtliga svenska tobaksfabrikat förstatligas därför år 1915.

Rationalisering och koncentration

Verksamheten rationaliseras bland annat genom koncentration till så få fabriker som möjligt. I området kring Stockholm ska all tobak tillverkas i en nyuppförd fabrik utrustad med modernaste teknik.

1930- och 40-talen | Krigets påverkan och nya lanseringar

Krigssortiment och ransonering

Osäkerheten i tillförseln av tobak i samband med andra världskriget gör att Svenska Tobaksmonopolet inte längre kan garantera jämn kvalitet på sina cigaretter. Hela sortimentet ersätts av ett krigssortiment i enkla förpackningar och skiftande kvalitet. 1942 införs en ransonering på cigaretter som upphör efter krigsslutet hösten 1945. I samband med freden försvinner också många handelshinder och tullar.

Lansering av nya cigaretter

Den första filtercigaretten, Sana, introduceras i Sverige 1936. Efter krigsslutet blir amerikanska produkter allt mer populära. 1947 lanseras den första cigaretten med amerikansk tobaksblandning, John Silver, resultatet av ett intensivt arbete för att klara konkurrensen från importerade cigaretter. Tidigare har de flesta cigaretter haft orientaliska tobaksblandningar.

VD-byten

Gustaf Åkerlidh är VD 1929-1939. Han efterträds av Per-Olof Westerberg som innehar posten till 1951.

1950-talet | Expertråd för medicinsk tobaksforskning

Expertråd inrättas

1957 inrättar Tobaksmonopolet ett medicinskt expertråd för att stödja fristående vetenskaplig forskning om tobakens hälsoeffekter. Detta sker sju år innan den första rapporten om cigarrettrökningens skadliga verkan, "Terryrapporten", publiceras 1964.

Frivillig reklambegränsning

Samma år tar Tobaksmonopolet initiativ till frivilliga begränsningar i reklamen, framför allt för att unga människor inte ska nås av reklam för tobak.

VD-byten

Elam Tunhammar är VD 1951-1957. Olof Söderström tillträder som VD 1957.

1960-talet | Tobaksmonopolen avskaffas. Omvandling till Svenska Tobaks AB

Omvandling till aktiebolag

Import- och försäljningsmonopolet för tobaksprodukter i Sverige avskaffas 1961 och 1967 även tillverkningsmonopolet. Svenska Tobaksmonopolet omvandlas till ett nytt statsägt aktiebolag och får namnet Svenska Tobaks AB.

Rationaliseringar av produktion och distribution

Upphävandet av monopolet medför hårdare konkurrens. Rationaliseringar inom Svenska Tobaks AB är nödvändigt inom såväl produktion som distribution. Fabriker i Stockholm, Södertälje, Gävle och Nässjö stängs och produktionen koncentreras till Malmö, Göteborg, Härnösand och Arvika.

Export av piptobak

I anslutning till avvecklingen av Svenska Tobak AB:s monopol i Sverige och mot bakgrund av de begränsade expansionsmöjligheterna på hemmamarknaden riktas blickarna mot marknader utanför Sverige. Under slutet av 1960-talet inleder Svenska Tobaks AB export av framför allt piptobaksmärket Borkum Riff, idag ett av världens ledande piptobaksmärken.

Första runda snusdosan

1967 lanseras den runda snusdosan med färgglada banderoller. Det är den första förändringen av förpackningen sedan 1915 då den ovala pappdosan kom.

Förvärv av holländska cigarrföretaget EBAS

Som ett led i strävan att skapa ett fotfäste på den framväxande europeiska cigarrmarknaden förvärvas 1968 det holländska företaget Elisabeth Bas/La Paz (EBAS).

1970-talet | Svenska Tobaks överförs till Statsföretag AB. Premiär för portionsförpackat snus

Förvärv av konsumentvaruföretag 

Ägandet av tobakskoncernen överförs 1971 till det statsägda konglomeratet Statsföretag AB. En period med förvärv av konsumentvaruföretag inleds, däribland Ekströms och Grumme.

Restriktioner i marknadsföring

Det första målet mot tobaksreklam lämnas in, vilket föranleder kraftiga restriktioner på marknadsföringsområdet.

Cigarettvarumärket Blend introducera

Blend-cigaretten börjar säljas 1971.

Portionsförpackat snus

Det första portionsförpackade snuset lanseras i Sverige 1973.

VD-byten

Olof Söderström avgår 1970 efter tretton år som VD. Han efterträds av Karl Wärnberg som innehar posten 1970-1975.  Sven G Andrén är VD 1975-1980. 

1980-talet | Namnbyte till Procordia och notering på Stockholms Fondbörs

Ökad efterfrågan på snus

Efterfrågan på snus ökar och när produktionskapaciteten inte räcker till så byggs en ny snusfabrik i Göteborg som invigs 1982.

VD-byten

Sven G Andrén efterträds 1980 som VD av Nils-Erik Hedlund. Han innehar posten till 1983, då han efterträds av Klaus Unger som förblir VD till 1996.

Namnbyte till Procordia

Det statsägda konglomeratet Statsföretag AB byter 1984 namn till Procordia AB.

Förvärv av Pinkerton och Willem II

Ytterligare ett steg i internationaliseringen av tobaksrörelserna tas 1985 då Svenska Tobaks AB förvärvar The Pinkerton Tobacco Company ("Pinkerton"), USA:s ledande tillverkare av tuggtobak. 1989 förvärvas cigarrtillverkaren Willem II i Valkenswaard, Holland.

Notering på Stockholms Fondbörs

Procordia noteras på Stockholms Fondbörs 1989.

1990-talet | Volvo förvärvar del i Procordia. Procordia förvärvar Swedish Match

Volvo förvärvar del i Procordia

1990 förvärvar Volvo en ägarandel om 40 procent i Procordia.

Procordia förvärvar Swedish Match

1992 förvärvar det börsnoterade Procordia, med huvudägarna Volvo och den svenska staten, tändsticks- och tändarverksamheten med namnet Swedish Match. Verksamheten införlivas i Procordias affärsområde Procordia United Brands och hela den nya verksamheten ändrar namn till Swedish Match, för att dra fördel av det internationellt kända företagsnamnet. Det förvärvade bolaget utgör moderbolag i underkoncernen.