Ersättningar och förmåner

Swedish Match har riktlinjer för ersättning.

Riktlinjernas syfte är att säkerställa att bolaget kan rekrytera och behålla medarbetare med, för respektive arbetsuppgift, adekvat kompetens och kvalifikationer.

Swedish Match erbjuder rättvisa och jämställda, marknadsmässiga löner och erbjuder flexibla förmånspaket för att möta behoven hos vår viktigaste tillgång – medarbetarna. Förmånspaketet innehåller bland annat försäkringar, betald semester, pensionsförmåner, friskvårdsbidrag samt andra förmåner som bidrar till ökad livskvalitet.