Ersättningar och förmåner

Swedish Match har riktlinjer för ersättning.

Riktlinjernas syfte är att säkerställa att bolaget kan rekrytera och behålla medarbetare med, för respektive arbetsuppgift, adekvat kompetens och kvalifikationer.

Ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna inom bolaget är konkurrenskraftiga, balanserade och ska återspegla medarbetarenas prestationer, ansvarsområden och kompetenser samt befattningarnas komplexitet och ska vara marknadsmässiga i förhållande till den lokala marknaden.