GOTHIATEK® standard

GOTHIATEK® - gränsvärden för icke önskvärda ämnen

Utgångspunkten i GOTHIATEK® är krav på högsta tillåtna halter – gränsvärden – av utpekade oönskade ämnen i svenskt snus. Dessa ämnen finns eller bildas i naturen och kan förekomma i odlade grödor av olika slag. GOTHIATEK® garanterar att gränsvärdena för dessa ämnen aldrig överskrids i Swedish Match snusprodukter.

I Sverige regleras snus och tuggtobak enligt Livsmedelsverkets föreskrift för snus och tuggtobak (LIVSFS 2012:6). Föreskriften reglerar bl. a förekomst av främmande ämnen och innehåller gränsvärden för bly och aflatoxiner. Sedan 2016 reglerar föreskriften också halten av NNN plus NNK samt B(a)P, för vilka WHO/TobREG1) sedan 2009 rekommenderat maxhalter i rökfria tobaksprodukter.

Halterna av de oönskade ämnena analyseras regelbundet i kvalitetskontroller på samtliga produkter. I tabellen nedan redovisas de uppmätta halterna av de icke önskvärda ämnena i snus tillverkat av Swedish Match under 2017 som ett medelvärde. Inom parentes visas konfidensintervallet vid 95 % nivån.

1) WHOs arbetsgrupp för tobaksreglering (WHO/TobREG).

I tabellen nedan är gränsvärdena och uppmätta halter baserade på  snusets våtvikt. 

ÄmneGränsvärdeUppmätt halt 2017
(Konf. intervall, 95%)
ÄmneGränsvärdeUppmätt halt 2017
(Konf. intervall, 95%)
Nitrit
(mg/kg)
3,51,5 
(1,5-1,6)
Kadmium (mg/kg)0,50,27
(0,27-0,27)
NNN+NNK 
(mg/kg)
0,950,47 
(0,46-0,48)
Bly
(mg/kg)
1,00,15
(0,15-0,15)
NDMA
(µg/kg)
2,5<0,6
(<0,6-0,6)
Arsenik
(mg/kg)
0,250,06
(0,05-0,06)
B(a)P
(µg/kg)
1,25<0,6
(<0,6-0,6)
Nickel
(mg/kg)
2,250,82
(0,81-0,83)
Aflatoxin B1+B2+G1+G2
(µg/kg)
2,5<2,1Krom
(mg/kg)
1,50,46
(0,45-0,46)
Ochratoxin A
(µg/kg)
102,0
(1,9-2,0)
Kvicksilver
(mg/kg)
0,02<0,02
Formaldehyd
(mg/kg)
7,52,3
(2,3-2,4)
Acetaldehyd
(mg/kg)
256,3 
(6,1-6,5)
Krotonaldehyd
(mg/kg)
0,75<0,10Agrokemikalier
(mg/kg)
Enligt
Swedish Match
Agrochemical
Management
Program
Lägre än
Swedish Match 
interna
gränsvärden

Förklaring:
mg/kg = tusendels gram per kilogram produkt (räknat på fuktigt snus)
µg/kg = miljondels gram per kilogram produkt (räknat på fuktigt snus)

 

Om du önskar mera information om respektive ämne i GOTHIATEK®, klicka på de understrukna namnen.

Innehållsdeklaration

För svenskt snus enligt GOTHIATEK® skall en innehållsdeklaration av varje produkt finnas allmänt tillgänglig. Med innehållsdeklaration avses en uppräkning av de ingredienser som används vid tillverkningen, vilka skall listas efter rangordning i vikt. Aromämnen sammanförs i en gemensam grupp. En förteckning över de aromämnen som ingår i svenskt snus enligt GOTHIATEK® återfinns på sidan Ingredienser i snus