GOTHIATEK® standard

GOTHIATEK® - gränsvärden för icke önskvärda ämnen

Utgångspunkten i GOTHIATEK® är krav på högsta tillåtna halter – gränsvärden – av utpekade oönskade ämnen i svenskt snus. Dessa ämnen finns eller bildas i naturen och kan förekomma i odlade grödor av olika slag. GOTHIATEK® garanterar att gränsvärdena för dessa ämnen aldrig överskrids i Swedish Match snusprodukter.

I Sverige regleras snus och tuggtobak enligt Livsmedelsverkets föreskrift för snus och tuggtobak (LIVSFS 2012:6). Föreskriften reglerar bl. a förekomst av främmande ämnen och innehåller gränsvärden för bly och aflatoxiner. Sedan 2016 reglerar föreskriften också halten av NNN plus NNK samt B(a)P, för vilka WHO/TobREG1) sedan 2009 rekommenderat maxhalter i rökfria tobaksprodukter.

Halterna av de oönskade ämnena analyseras regelbundet i kvalitetskontroller på samtliga produkter. I tabellen nedan redovisas de uppmätta halterna av de icke önskvärda ämnena i snus tillverkat av Swedish Match under 2016 som ett medelvärde. Inom parentes visas konfidensintervallet vid 95 % nivån.

1) WHOs arbetsgrupp för tobaksreglering (WHO/TobREG).

I tabellen nedan är gränsvärdena och uppmätta halter baserade på  snusets våtvikt. 

ÄmneGränsvärdeUppmätt halt 2016
(Konf. intervall, 95%)
ÄmneGränsvärdeUppmätt halt 2016
(Konf. intervall, 95%)
Nitrit
(mg/kg)
3,51,3
(1,2-1,3)
Kadmium (mg/kg)0,50,28
(0,28-0,29)
NNN+NNK 
(mg/kg)
0,950,39
(0,38-0,40)
Bly
(mg/kg)
1,00,15
(0,15-0,15)
NDMA
(µg/kg)
2,5<0,6Arsenik
(mg/kg)
0,25<0,06
(<0,05-0,06)
B(a)P
(µg/kg)
1,25<0,6
(<0,6-0,6)
Nickel
(mg/kg)
2,250,87
(0,86-0,88)
Aflatoxin B1+B2+G1+G2
(µg/kg)
2,5<2,1
(<2,1-2,1)
Krom
(mg/kg)
1,50,46
(0,45-0,47)
Ochratoxin A
(µg/kg)
102,3
(2,2-2,3)
Kvicksilver
(mg/kg)
0,02<0,02
Formaldehyd
(mg/kg)
7,52,3
(2,2-2,3)
Acetaldehyd
(mg/kg)
256,5
(6,4-6,7)
Krotonaldehyd
(mg/kg)
0,75<0,10Agrokemikalier
(mg/kg)
Enligt
Swedish Match
Agrochemical
Management
Program
Lägre än
Swedish Match 
interna
gränsvärden

Förklaring:
mg/kg = tusendels gram per kilogram produkt (räknat på fuktigt snus)
µg/kg = miljondels gram per kilogram produkt (räknat på fuktigt snus)

 

Om du önskar mera information om respektive ämne i GOTHIATEK®, klicka på de understrukna namnen.

Innehållsdeklaration

För svenskt snus enligt GOTHIATEK® skall en innehållsdeklaration av varje produkt finnas allmänt tillgänglig. Med innehållsdeklaration avses en uppräkning av de ingredienser som används vid tillverkningen, vilka skall listas efter rangordning i vikt. Aromämnen sammanförs i en gemensam grupp. En förteckning över de aromämnen som ingår i svenskt snus enligt GOTHIATEK® återfinns på sidan Ingredienser i snus