Media

Swedish Match massmedierelationer skall kännetecknas av öppenhet, objektivitet, snabbhet, tydlighet, långsiktighet, kontinuitet och följa höga etiska normer.

Produktnyheter

Swedish Match fortsätter att erbjuda nya produkter och nya varumärken inom snus och nikotinprodukter. För information om Swedish Match rökfria produkter besök:

Media kontaktpersoner

EU och Globalt

Johan Wredberg

Johan Wredberg

Director Communications and Media Relations

Danmark

Rune Siglev

Rune Siglev

Manager External Affairs Denmark

Norge

Nils Erlimo

Nils Erlimo

Manager External Affairs Norway

Sverige

Robert Noord

Robert Noord

Manager Communications Sweden

Frågor och svar

Swedish Match ursprung härstammar ur två stora historiska företag. Det statsägda företaget Svenska Tobaksmonopolet som grundades 1915 och Svenska Tändsticks AB som grundades 1917 med Ivar Kreuger som verkställande direktör.

Försäljning av Swedish Match produkter sker i över 100 länder över hela världen.

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken. Koncernens produktsegment är Rökfria produkter, Cigarrer och Tändprodukter. Med visionen om en värld utan cigaretter eftersträvar koncernen att bidra till förbättrad folkhälsa genom att med sina rökfria produkter erbjuda attraktiva alternativ till cigaretter.

Det är viktigt för Swedish Match att som företag vara en relevant och betydande aktör för att nå ut till nya marknader. Att inneha en varierad portfölj med flera olika typer av produkter är nödvändigt för att exempelvis nå ut i USA och framgångsrikt marknadsföra snus och nikotinprodukter utan tobak.

Alla produkter är inte till för alla. Somliga konsumentgrupper bör inte använda vissa produkter. Detta gäller i synnerhet tobaksprodukter liksom andra produkter som innehåller nikotin som endast är avsedda för vuxna. Vissa andra konsumentgrupper anses också vara sårbara. Nikotinanvändning under graviditet kan bland annat leda till minskad födelsevikt hos barn, varför gravida kvinnor uppmanas att inte använda nikotin.

Swedish Match har en ”Adult Only Tobacco and Nicotine policy” som omfattar alla marknader. Policyn anger tydligt att tobaks- och nikotinprodukter enbart ska marknadsföras och säljas till vuxna som har uppnått laglig ålder för tobaksanvändning. Om lokal lagstiftning sätter en gräns som är under 18 år ska gränsen för Swedish Match ändå vara 18 år. Detta innebär att vi inte ska rikta någon marknadsföring, annonsering eller några erbjudanden avseende tobaksprodukter eller andra nikotininnehållande produkter till personer under 18 år eller den högre åldersgräns som är tillämplig enligt lokal lag. Vi har åtagit oss att utbilda, informera och samarbeta med återförsäljare för att förhindra att underåriga använder tobak. Där det är lagligt kan vi sälja och marknadsföra våra produkter via internet, marknadsföra via direkta kontakter med konsumenter och dela ut varuprover men bara till vuxna konsumenter vars ålder har verifierats.