Medarbetarstrategi

Vi förväntar oss att våra medarbetare är engagerade, drivna, målmedvetna och kompetenta med erfarenhet och utbildning inom respektive område.

En av Swedish Match framgångsfaktorer är förmågan att attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare och samtidigt driva ett framgångsrikt arbete med att motivera medarbetarna för en stark och hållbar utveckling av koncernen. Vi tror på individen och hans/hennes vilja att ta eget ansvar och utvecklas!

Medarbetarstrategi

Mål nås genom kompetenta medarbetare

För att nå våra affärsmål behöver vi kompetenta medarbetare. Vår strävan efter att utveckla en resultatinriktad kultur som attraherar, utvecklar och behåller högpresterande medarbetare är därför viktig. För att skapa en resultatinriktad kultur arbetar vi för att:

  • Kontinuerligt kompetensutveckla medarbetare och chefer
  • Identifiera talanger och ge dem möjlighet att växa inom bolaget
  • Erbjuda medarbetare internationella karriärmöjligheter
  • Belöna och erkänna goda insatser

Just nu arbetar vi särskilt med följande HR-initiativ:

  • Talangnätverk
  • Introduktionsprogram