Webbpolicy

Materialet på denna webbplats tillhandahålls av Swedish Match AB (publ) ("Swedish Match") som en service till företagets intressenter i syfte att ge generell information om Swedish Match-koncernen och dess verksamhet. Genom att besöka denna webbplats, ger du ditt samtycke till nedanstående villkor. Om du inte accepterar dem, bör du inte använda webbplatsen eller ladda ned något material från den.

Syfte med webbplatsen

Swedish Match betraktar Internet som den viktigaste kanalen till sina intressenter, primärt kapitalmarknaden, dvs. finansiella analytiker, ekonomijournalister och institutionella investerare och aktieägare, men även övrig media, affärspartners, kunder, konsumenter, potentiella nya medarbetare samt alla våra befintliga medarbetare världen över. Webbplatsen är avsedd endast för att ge information om företaget och dess verksamhet.

Innehållet på webbplatsen ska inte betraktas som ett säljerbjudande, eller ett förslag till att köpa några produkter från Swedish Match eller något av dess dotterbolag. Sådana produkter säljs endast i enlighet med de lagar som gäller för landet där de säljs.  

Ansvarig utgivare

Swedish Match AB har utsett Marie-Louise Heiman, Senior Vice President Legal Affairs, till ansvarig utgivare för webbplatsen.

Frånsägande av ansvar

Informationen på webbplatsen är generell och får inte utgöra enda grund för beslut i viktiga frågor. Swedish Match arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Detta innebär att Swedish Match inte kan garantera och inte ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad.

Allt som laddas ner från webbplatsen, eller någon annan webbplats som länkats vidare till, sker efter eget gottfinnande och på egen risk. Du är ensam ansvarig för eventuell åverkan på ditt datasystem eller förlust av data som orsakats av en nedladdning.

Begränsning av ansvar

Informationen på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick utan någon uttalad eller underförstådd garanti av något slag. Under inga omständigheter kan Swedish Match eller något av dess dotterbolag hållas ansvariga för skador som kan ha uppkommit vid användandet av, eller oförmåga att använda informationen på webbplatsen eller på någon webbplats som länkats vidare till.

Länkar till externa webbplatser

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Länkarna tillhandahålls som en service. Några av dem hanteras av tredje part. Observera att Swedish Match inte ansvarar för produkter/tjänster som erbjuds på andras webbplatser eller i övrigt för innehållet på dessa. Besökare uppmanas därför att särskilt uppmärksamma eventuella policies och villkor på andra webbplatser än denna, www.swedishmatch.com.

Aktiekursinformation

Aktieinformationen levereras av Cision. Aktiekurser och övrig information är endast avsedda som information och inte som underlag för aktiehandel. Swedish Match tar inte ansvar för fel orsakade av fel i dataöverföringen, förseningar eller andra fel. Företaget tar inte heller ansvar för handlingar orsakade av informationen. Aktiens historiska utveckling är inte en garanti för framtida utveckling.

Transcripts

Transcripts från Swedish Match telefonkonferenser levereras av Thomson Reuters. Informationen tillhandahålls i befintligt skick. Swedish Match garanterar inte och tar inte ansvar för att informationen är korrekt, fullständig och uppdaterad. Swedish Match kan under inga omständigheter hållas ansvarig för skador av vare sig direkt, indirekt eller annan natur och som kan ha uppkommit vid användandet av, eller oförmåga att använda informationen som tillhandahålls. 

Analytiker

På webbplatsen listas analytiker som kontinuerligt följer Swedish Match. Notera att dessa analytikers estimat, prognoser eller andra åsikter inte representerar Swedish Match eller dess företagsledning. Detta innebär att Swedish Match inte kan garantera och inte ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad.  

Besökarintegritet 

Swedish Match respekterar varje besökares integritet. Följande klausul är avsedd att hjälpa dig förstå vilken slags information vi samlar in från webbplatsen, och hur vi hanterar den.  

Cookies

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker vår webbplats. Cookien gör att webbplatsen kommer ihåg information om ditt besök så att du ska kunna få en bättre användarupplevelse.

Cookies gör det möjligt att använda vissa funktioner på vår webbplats. De gör också att vi kan samla in statistik om hur vår webbplats besöks. Den statistiken använder vi sedan för att kunna förbättra oss och skapa en bättre användarupplevelse för dig.

Om du vill veta mer om cookies så kan du besöka Post- och telestyrelsens webbplats eller www.aboutcookies.org.

Vilka cookies används för Swedish Match?

Funktion/SidaCookieSyfte
Google mapsHSID, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID,OGP Dessa cookies lagrar användarinställningar för webbplatsens kartfunktion (Google Maps).
Google Analytics_ga*Dessa cookies används för att samla in information om hur besökarna använder vår webbplats. Vi använder informationen för att kunna vidareutveckla och förbättra oss. Informationen samlas in i anonym form. Det som lagras är information om besöksantal, var besökaren kommer ifrån och vilka sidor som besökts.  
Swedishmatch.comaddtofolder AddtofolderAnvänds för att du ska kunna spara filer i nerladdningsfoldern.
PrenumerationstjänstenASP.NET_SessionId, s_pers, s_sess, s_viDessa cookies används om du valt att använda vår prenumerationstjänst. De gör att kontaktuppgifter du angett vid inloggning sparas så att prenumerationen fungerar.
SiteImproveNmstatDessa cookies används för att samla in information om hur besökarna använder vår webbplats. Vi använder informationen för att kunna vidareutveckla och förbättra oss. Informationen samlas in i anonym form. Det som lagras är information om besöksantal, var besökaren kommer ifrån och vilka sidor som besökts.
Cookie-barcookieAgreeAnvänds för att gömma texten för de besökare som redan stängt den.
Load balancerBIGipServer~SwedishMatch~
SWEMATCHWEB03_
HTTP_Pool
Används för att besökaren ska stanna kvar på samma server.

Hur stänger jag av cookies?

Om du inte accepterar användning av cookies på vår webbplats kan du stänga av eller begränsa cookies via webbläsarens säkerhetsinställningar. Använd webbläsarens hjälp-funktion för att ta reda på hur, eller läs mer om hur du går tillväga på Post- och telestyrelsens webbplats.

Observera att möjligheten att hantera prenumerationer på Swedish Match webbplats tas ur bruk om du stänger av cookies.

Hantering av personuppgifter inom prenumerationstjänsten

Swedish Match AB (org nr 556015-0756) behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Swedish Match AB kommer att spara och använda dina personuppgifter för att tillhandahålla vår prenumerationstjänst och för att kunna erbjuda dig liknande tjänster när de blir tillgängliga. Informationen hanteras även av Cision och Printhuset STHLM på uppdrag av Swedish Match AB. Ingen utanför Swedish Match AB, Cision eller Printhuset STHLM kommer att ha tillgång till dina personuppgifter. Om du vill uppdatera, rätta eller ta bort dina uppgifter från vårt register, kan du kontakta oss genom att skicka e-post till investorrelations@swedishmatch.com eller skriva till Swedish Match AB, Investor Relations, 118 85 Stockholm.  

Prenumerationsvillkor

När en användare önskar prenumerera på information från Swedish Match, t.ex. aktiekurs, pressmeddelanden eller ekonomiska rapporter, efterfrågas de kontaktuppgifter som behövs för att utföra den efterfrågade tjänsten, t ex adress, mobiltelefonnummer eller e-postadress. Dessutom behöver Swedish Match få tillgång till användarens e-postadress i syfte att skicka över en PIN-kod som aktiverar den personliga profilen. Detta sker enbart i syfte att skydda användarens identitet, så att ingen tredje part ska kunna skapa personliga profiler. I övrigt används e-postadressen inte till att skicka annan, oönskad information.  

Barns integritet

Swedish Matchs produkter riktar sig till en vuxenmarknad. Webbplatsen är därför avsedd endast för användare över 18 år. Swedish Match uppmanar föräldrar att ta aktiv del i barnens användande av Internet och att informera dem om farorna förknippade med att lämna ut information om sig själva över Internet.

Immateriella rättigheter

Alla namn, logotyper och varumärken på webbplatsen ägs av Swedish Match, dess dotterbolag, licenshållare eller samarbetspartner. Swedish Matchs immateriella rättigheter får användas endast i enlighet med tillståndet givet genom policyn för webbplatsen eller efter skriftligt tillstånd från Swedish Match. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot copyright-, varumärkes- och/eller annan svensk eller utländsk lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Du har rätt att bläddra igenom webbplatsen och ladda ner kopior av innehållet för privat, icke-kommersiellt bruk förutsatt att du inte tar bort copyrightuppgifter eller annat meddelande som finns på informationen du laddar ner. Du har inte rätt att ändra, använda eller sända vidare informationen för kommersiella ändamål. Media har rätt att kostnadsfritt använda material från bildarkivet för redaktionella ändamål utan vidare godkännande.

Jurisdiktion

Svensk lag styr denna policy och hur du använder webbplatsen. Du godkänner oåterkalleligen svensk jurisdiktion för alla aktiviteter som är ägnade att tillämpa denna policy.

Övrigt

Swedish Match har rätt att ändra denna policy när som helst och efter eget gottfinnande. Om någon del av denna policy visar sig vara olaglig, ogiltig, icke tillämplig eller av någon anledning icke möjlig att upprätthålla får giltigheten och upprätthållandet av de återstående delarna inte på något sätt påverkas därav eller försämras.


Tack för besöket.