Hållbarhet

Swedish Match har en vision om en värld utan cigaretter. Att erbjuda tobakskonsumenter alternativa ­produkter till cigaretter är kärnan i det vi gör. 

Visionen har stor kommersiell potential och ger betydande samhällsnytta. Om man ser till företagets totala påverkan på samhället är det sannolikt här vi har störst positiv inverkan. Vi kan även ha en positiv inverkan genom sättet vi bedriver vår verksamhet på och hur vi tillverkar våra produkter.