Hållbarhet

Vår vision är en värld utan cigaretter. Att erbjuda tobakskonsumenter alternativa produkter till cigaretter är kärnan i det vi gör.

Visionen har kommersiell potential och innebär samtidigt ett betydande bidrag till samhället. Genom att erbjuda produkter som är erkänt säkrare alternativ till cigaretter kan vi bidra till förbättrad folkhälsa. Om man ser till företagets totala påverkan på samhället är det sannolikt här vi har störst positiv inverkan.