Snus och hälsa

Både i den vetenskapliga världen och i den publika folkhälsodebatten uppmärksammas de relativa hälsofördelarna med svenskt snus jämfört med cigarettrökning. På de här sidorna har vi sammanställt information inom området snus och hälsa, till exempel om det unika förhållandet i Sverige gällande tobakskonsumtion som internationellt uppmärksammats som ”the Swedish experience”.
GOTHIATEK® Quality standard

I fokus

Här presenteras en sammanfattning av aktuell forskning kring snus av den typ som används i Sverige och övriga Norden.

Risken för en man att dö i en tobaksrelaterad sjukdom är mindre i Sverige än i något annat europeiskt land, trots att tobakskonsumtionen ligger på en jämförbar nivå med andra länder i Europa. Denna paradox kallas inom forskningsvärlden The Swedish Experience.

Relaterat

Swedish Match har en vision om en värld utan cigaretter

Vision och strategi

Frågor och svar

GOTHIATEK® är Swedish Match egen kvalitetsstandard för svenskt snus, som vi har skapat i brist på internationella standarder för rökfria tobaksprodukter. Namnet är varumärkesskyddat.

Standarden föreskriver stränga krav på produkter och tillverkning i syfte att säkra en hög och bestående kvalitet. Standarden innebär bland annat att vi har extremt låga värden av oönskade ämnen.
Läs mer om GOTHIATEK®.

Svenskt snus enligt GOTHIATEK® finns, bland andra på marknaderna Sverige, Norge och USA.

Med anledning av att inga forskningsresultat har kunnat påvisa något samband mellan snus och cancer beslöt EU att ta bort kravet på cancervarning på svenskt snus år 2001.

Svenskt snus tillverkas av utvalda tobakssorter, olika salter, aromämnen samt fuktighetsbevarande ämnen. I Sverige är snus klassificerat som livsmedel. Endast livsmedelsgodkända ingredienser används i snus och tillverkningen sker i lokaler som hygienmässigt är anpassade för livsmedelsproduktion.

I svenskt snus ingår i huvudsak följande ingredienser:

  • Koksalt - ger smak och har en konserverande effekt
  • Natriumkarbonat – ett surhetsreglerande medel som i snuset omvandlas till bikarbonat
  • Livsmedelsgodkända fuktighetsbevarande ämnen såsom glycerol och propylenglykol
  • Aromämnen - ger de olika märkena sin speciella karaktär.
Johan Wredberg

Johan Wredberg

Director Communications and Media Relations