Snus och hälsa

Både i den vetenskapliga världen och i den publika folkhälsodebatten uppmärksammas de relativa hälsofördelarna med svenskt snus jämfört med cigarettrökning. På de här sidorna har vi sammanställt information inom området snus och hälsa, till exempel om det unika förhållandet i Sverige gällande tobakskonsumtion som internationellt uppmärksammats som ”the Swedish experience”.

I fokus

Under de senaste åren har det publicerats ett antal svenska undersökningar om snusningens effekt på hälsan utifrån svenska förhållanden. Tidigare publicerad forskning kring muntobaksprodukter har till största delen behandlat produkttyper som används på andra håll i världen, till exempel i Indien, vilket medfört att resultaten inte varit representativa. Informationen på den här sidan är en sammanfattning av aktuell forskning kring snus av den typ som används i Sverige och övriga Norden.

Risken för en man att dö i en tobaksrelaterad sjukdom är mindre i Sverige än i något annat europeiskt land, trots att tobakskonsumtionen ligger på en jämförbar nivå med andra länder i Europa. Denna paradox kallas inom forskningsvärlden The Swedish Experience.

Företaget är fast beslutet att ersätta cigaretter genom att fortsätta utveckla och sälja alternativa och avsevärt säkrare källor till nikotin vilket kommer att förbättra folkhälsan. Även om nikotin kan vara beroendeframkallande så är det sättet på vilket nikotin vanligtvis konsumeras som orsakar skada för individ och samhälle. Cigarettrökning, som är den dominerande nikotinkällan, orsakar sjukdom och död bland användare på grund av det sätt på vilket konsumtionen sker, det vill säga genom själva förbränningen av tobak.

Relaterat

Frågor och svar

GOTHIATEK® är Swedish Match egen kvalitetsstandard för svenskt snus, som vi har skapat i brist på internationella standarder för rökfria tobaksprodukter. Namnet är varumärkesskyddat.

Standarden föreskriver stränga krav på produkter och tillverkning i syfte att säkra en hög och bestående kvalitet. Standarden innebär bland annat att vi har extremt låga värden av oönskade ämnen.
Läs mer om GOTHIATEK®.

Svenskt snus enligt GOTHIATEK® finns, bland andra på marknaderna Sverige, Norge och USA.

Med anledning av att inga forskningsresultat har kunnat påvisa något samband mellan snus och cancer beslöt EU att ta bort kravet på cancervarning på svenskt snus år 2001.

Svenskt snus tillverkas av utvalda tobakssorter, olika salter, aromämnen samt fuktighetsbevarande ämnen. I Sverige är snus klassificerat som livsmedel. Endast livsmedelsgodkända ingredienser används i snus och tillverkningen sker i lokaler som hygienmässigt är anpassade för livsmedelsproduktion.

I svenskt snus ingår i huvudsak följande ingredienser:

  • Koksalt - ger smak och har en konserverande effekt
  • Natriumkarbonat – ett surhetsreglerande medel som i snuset omvandlas till bikarbonat
  • Livsmedelsgodkända fuktighetsbevarande ämnen såsom glycerol och propylenglykol
  • Aromämnen - ger de olika märkena sin speciella karaktär.

Swedish Match har en vision om en värld utan cigaretter

Vision och strategi
Johan Wredberg

Johan Wredberg

Director Communications and Media Relations