GOTHIATEK®

Swedish Match kvalitetsstandard

GOTHIATEK® är sedan år 2000 Swedish Match kvalitetsstandard för företagets snusprodukter. De kompromisslösa krav som GOTHIATEK® ställer på våra snusprodukter vilar på decennier av forskning och utveckling med produktsäkerhet och konsumentskydd som främsta målsättning.

I samarbete med SIS, Swedish Standard Institute, har vi utvecklat GOTHIATEK®   rörande struktur, omfattning och avgränsningar samt formuleringar.

Swedish Match kvalitetsstandard GOTHIATEK® vilar på tre hörnstenar; konsumentomsorg, kvalitet och öppenhet.