GOTHIATEK®

Swedish Match kvalitetsstandard

GOTHIATEK® är sedan år 2000 Swedish Match världsunika kvalitetsstandard. De kompromisslösa krav som GOTHIATEK® ställer på företagets snusprodukter vilar på decennier av forskning och utveckling med produktsäkerhet och konsumentskydd som främsta målsättning.


Swedish Match kvalitetsstandard GOTHIATEK® vilar på tre hörnstenar; konsumentomsorg, kvalitet och öppenhet.