Tändprodukter

Swedish Match har en ledande position på flera marknader runt om i världen med välkända lokala varumärken. Tändprodukter inkluderar tändstickor, tändare samt kompletterande produkter.

Tillverkning av tändstickor sker i Sverige och Brasilien och tändare produceras i Filippinerna, Nederländerna och Brasilien.

Företaget erbjuder också en portfölj av kompletterande produkter som inkluderar rakhyvlar, batterier, lampor och tandpetare under varumärket Fiat Lux.

Nyckeltal, MSEK201620152014
Nettoomsättning1 3141 2951 295
Rörelseresultat219190218
Rörelsemarginal, %1)16,714,716,8
Investeringar i materiella anläggningstillgångar765449
Medelantal anställda12011 1541 234

1) Exklusive större engångsposter.

 

Swedish Match leveransvolymer globalt20162015Förändring, %
Tändstickor, miljarder7273,1-2
Tändare, miljoner399,2402,9-1

 

Andel av koncernen:
Nettoomsättning: 9%
Rörelseresultat: 5%

Viktiga varumärken:
Tändstickor: Solstickan, Swan Vestas, Tres Estrellas, Fiat Lux, Redheads
Tändare: Cricket

Viktiga marknader: Europa/EU, Brasilien, Asien, Östeuropa
Produktionsenheter: Sverige, Brasilien, Filippinerna, Nederländerna

Strategi

Med en välkänd varumärkesportfölj och starka marknadspositioner fortsätter Swedish Match att sträva efter ”operational excellence” inom verksamheten för produktområdet Tändprodukter. Koncernen strävar vidare efter att bevara och förbättra en redan effektiv tillverkning samt att dra nytta av marknadspositionerna. Med högt ställda kvalitetskrav, en snabb och flexibel tillverkning samt en ständigt pågående ­konsumentdialog kan Swedish Match erbjuda både konsumenter och kunder de kvalitetsprodukter som efterfrågas och till ett för­delaktigt pris. Swedish Match kommer ­fortsätta att arbeta för att bibehålla netto­omsättning och lönsamhet för både tändstickor och tändare genom kostnads­effektivitet och prissättning samt genom att öka sin närvaro för både kvalitativa engångständare och braständare samt även fortsätta att erbjuda tändstickor av hög ­kvalitet. Swedish Match kommer även att fokusera på att utveckla sin verksamhet för kompletterande produkter som säljs främst på den brasilianska marknaden.

Ekonomisk utveckling

Nettoomsättningen ökade med 1 procent. Volymerna för både tändstickor och tändare minskade något. Rörelseresultatet för produktområdet ökade till följd av en mycket starkare utveckling för tändare som ett resultat av lägre produktionskostnader och marknadssupport samt en god utveckling för kompletterande produkter. Lägre rörelseresultat för tändstickor motverkade delvis den starkare utvecklingen inom de andra kategorierna.

Se finansiella tabeller per produktområde för mer finansiell information.