Tändprodukter

Swedish Match är en ledande tillverkare och distributör av tändstickor och tändare med en stark varumärkesportfölj över hela världen. Tändprodukter inkluderar tändstickor, tändare samt kompletterande produkter.

Tillverkning av tändstickor sker i Sverige och Brasilien och tändare produceras i Filippinerna, Nederländerna och Brasilien.

Företaget erbjuder också en portfölj av kompletterande produkter som inkluderar rakhyvlar, batterier, lampor och tandpetare under varumärket Fiat Lux.

Nyckeltal, MSEK201720162015
Nettoomsättning1 2911 3141 295
Rörelseresultat211219190
Rörelsemarginal, %16,416,714,7

 

Swedish Match leveransvolymer globalt20172016Förändring, %
Tändstickor, miljarder6572-10
Tändare, miljoner368,1399,2-8

 

Andel av koncernen:
Nettoomsättning: 8%
Rörelseresultat: 5%

Viktiga varumärken:
Tändstickor: Solstickan, Swan Vestas, Tres Estrellas, Fiat Lux, Redheads
Tändare: Cricket

Viktiga marknader: Latinamerika, Asien/Stillahavsregionen, Europa
Produktionsenheter: Sverige, Brasilien, Filippinerna, Nederländerna

Strategi

Med en välkänd varumärkesportfölj och starka marknadspositioner fortsätter Swedish Match att sträva efter ”operational excellence” inom verksamheten för produktområdet Tändprodukter. Koncernen strävar vidare efter att bevara och förbättra en redan effektiv tillverkning samt att dra nytta av marknadspositionerna. Med högt ställda kvalitetskrav, en snabb och flexibel tillverkning samt en ständigt pågående ­konsumentdialog kan Swedish Match erbjuda både konsumenter och kunder de kvalitetsprodukter som efterfrågas och till ett för­delaktigt pris. Swedish Match kommer ­fortsätta att arbeta för att bibehålla netto­omsättning och lönsamhet för både tändstickor och tändare genom kostnads­effektivitet och prissättning samt genom att öka sin närvaro för både kvalitativa engångständare och braständare samt även fortsätta att erbjuda tändstickor av hög ­kvalitet. Swedish Match kommer även att fokusera på att utveckla sin verksamhet för kompletterande produkter som säljs främst på den brasilianska marknaden.

Ekonomisk utveckling

(Obs: Kommentarer nedan avser jämförelsen mellan helåret 2017 och helåret 2016).

Nettoomsättningen minskade med 2 procent för produktområdet men ökade för både kompletterande produkter och tändstickor. Nettoomsättningen och rörelseresultatet för tändare minskade till följd av lägre volymer. Nettoomsättningen för tändstickor ökade något i och med att minskade volymer kompenserades av positiv prissättning och mix samt positiva valutaeffekter men rörelseresultatet minskade till följd av ökade produktionskostnader. Rörelseresultatet för kompletterande produkter ökade som ett resultat av ökad nettoomsättning och fördelaktig kostnadsbild.

Se finansiella tabeller per produktområde för mer finansiell information.