Vårt företag

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Rökfria produkter, Cigarrer samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och USA.

Swedish Match har en vision om en värld utan cigaretter

Vision och strategi

Ett globalt företag med starka marknadspositioner

Swedish Match största marknader för rökfria produkter är Skandinavien och USA. Swedish Match har en närvaro på marknaden för massmarknadscigarrer i USA. Företaget är också en ledande tillverkare och distributör av tändstickor och tändare med en stark varumärkesportfölj över hela världen.

I fokus

Swedish Match uppförandekod fastställer företagets och samtliga medarbetares ansvar för att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lagar och förordningar. Uppförandekoden består av ett antal ämnen relaterade till fyra olika områden: våra medarbetare, våra affärsrelationer, vår miljö samt vårt arbete och vår arbetsplats.

Jacob Fredrik Ljunglöf

Swedish Match har en lång historia i USA och Europa

Företagshistorik

Swedish Match organisation består av tre divisioner samt staber och centrala funktioner. Swedish Match har verksamhet i elva länder och våra produkter säljs över hela världen.

Swedish Match i siffror

14 739
Nettoomsättning, MSEK
5 307
Rörelseresultat, MSEK
6 270
Medarbetare