Vårt företag

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Rökfria produkter, Cigarrer och Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder.

Ett globalt företag med starka marknadspositioner

Swedish Match största marknader för rökfria produkter är USA och Skandinavien. Swedish Match är den näst största aktören på marknaden för massmarknadscigarrer i USA. Företaget är också en ledande tillverkare och distributör av tändstickor och tändare med en stark varumärkesportfölj över hela världen.
Vår verksamhet

I fokus

Swedish Match uppförandekod fastställer företagets och samtliga medarbetares ansvar för att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lagar och förordningar. Uppförandekoden består av ett antal ämnen relaterade till fyra olika områden: våra medarbetare, våra affärsrelationer, vår miljö samt vårt arbete och vår arbetsplats.

Jacob Fredrik Ljunglöf

Swedish Match har en lång historia i USA och Europa

Företagshistorik

Swedish Match har verksamheter i elva länder. Antalet medarbetare uppgick i genomsnitt till
7 523 år 2021.