Vårt företag

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och USA.

Swedish Match har en vision om en värld utan cigaretter

Vision och strategi

Våra marknader

Swedish Match är ett globalt företag med starka lokala varumärken. Swedish Match har också internationella varumärken såsom snusvarumärket General och tändarvarumärket Cricket. Koncernens största marknader är i Skandinavien och USA.

I fokus

Swedish Match uppförandekod fastställer företagets och samtliga medarbetares ansvar för att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lagar och förordningar. Uppförandekoden består av ett antal ämnen relaterade till fyra olika områden: våra medarbetare, våra affärsrelationer, vår miljö samt vårt arbete och vår arbetsplats.

Jacob Fredrik Ljunglöf

Swedish Match har en lång historia i USA och Europa

Företagshistorik

Swedish Match organisation består av tre divisioner samt staber och centrala funktioner. Swedish Match har verksamhet i elva länder och våra produkter säljs över hela världen.

Swedish Match i siffror

14 739
Nettoomsättning, MSEK
5 307
Rörelseresultat, MSEK
6 270
Medarbetare