Uppförandekod för leverantörer

Under 2013 färdigställdes en uppförandekod för leverantörer som specificerar vad Swedish Match förväntar sig och kräver av företagets leverantörer med avseende på hållbarhetsfrågor.

Leverantörerna ska på begäran förse Swedish Match eller part utsedd av Swedish Match med relevant information gällande de krav som ingår i dokumentet. Läs mer på sidan Säkerställa hög affärsetik.

Läs Swedish Match uppförandekod för leverantörer i PDF. (finns endast tillgänglig på engelska).